Trong bài này họ sẽ khám phá Vậy Andehit cùng Xeton bao gồm công thức cấu tạo cụ thể như vậy nào, đặc điểm hóa học tập của andehit cùng xeton có gì khác với những hidrocacbon khác. Bọn chúng đươc vận dụng vào lĩnh vực gì và bí quyết điều chế Andehit - Xeton như thế nào?

Tính hóa chất của Andehit - Xeton. Công thức cấu trúc và bài bác tập thuộc phần: CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

 I. Andehit là gì?

- Andehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm -CH=O links với cội hiđrocacbon, với H hoặc với nhau.

Bạn đang xem: Tài liệu t n 12 phản ứng oxi hóa của anđehit và xeton tác dụng với br2 và kmno4 tiến hành thí nghiệm

II. Công thức kết cấu Andehit

Cấu tạo của Andehit gồm những Nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): hay được sử dụng khi viết bội nghịch ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: hay được sử dụng khi viết làm phản ứng xẩy ra ở team CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số links p + số vòng): hay được dùng khi viết bội phản ứng cộng H2, cùng Br2,...

*
Mô hình team aldehyd

III. Phân loại Andehit

- Dựa theo cấu trúc của nơi bắt đầu hiđrocacbon, tín đồ ta phân chia anđehit với xeton thành bố loại: no, không no và thơm.

Ví dụ: CH3-CH=O thuộc loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc một số loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc một số loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc một số loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc các loại xeton thơm,...

IV. Bí quyết gọi tên Andehit

a) Tên thế thế

- Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương xứng + al

b) Tên thường

- Tên hay = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố "ic" bằng "anđehit")

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% gọi là: Fomalin tuyệt fomon.

V. Tính chất hóa học tập của Andehit

Tính chất hóa học đặc trưng nhất của Andehit chính là tác dụng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao ( phản nghịch ứng này dùng để làm nhận biết Andehit ) trong khi còn chức năng với H2,Hn3....

a) Andehit chức năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong làm phản ứng của anđehit với H2: Nếu nơi bắt đầu R có các liên kết pi thì H2 cộng vào cả những liên kết pi đó. Phản ứng với H2 chứng tỏ anđehit gồm tính oxi hóa.

b) Andehit tính năng với AgNO3/NH3 (gọi là phản nghịch ứng tráng bạc)

R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- phản ứng chứng minh anđehit tất cả tính khử và được dùng để nhận biết anđehit.

- riêng rẽ HCHO gồm phản ứng:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng thể ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối cha nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag.

- Các đặc điểm của bội phản ứng tráng gương của andehit:

+ nếu nAg = 2nanđehit → anđehit thuộc loại solo chức và không hẳn HCHO.

+ trường hợp nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc một số loại 2 chức hoặc HCHO.

+ nếu nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đối kháng chức thì các thành phần hỗn hợp đó tất cả HCHO.

+ Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit (nếu trong lếu hợp không tồn tại HCHO).

- một số loại hóa học khác cũng có công dụng tham gia phản nghịch ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi bội phản ứng chỉ tạo nên các hóa học vô cơ.

+ các tạp chức gồm chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit gồm phản ứng oxi hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- nếu đốt cháy anđehit nhưng nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, đơn chức, mạch hở.

CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản ứng thoái hóa không hoàn toàn

R(CHO)x + x/2O2 R(COOH)x

- Đối với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit cần để ý định phương pháp bảo toàn trọng lượng trong quá trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao (andehit + Cu(OH)2)

R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để làm nhận biết Andehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được thực hiện trong môi trường xung quanh kiềm nên có thể viết làm phản ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- trường hợp anđehit còn có liên kết pi ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời bội nghịch ứng cùng Br2 vào links pi đó.

VI. đặc thù vật lý của Andehit

- đặc điểm vật lý của Andehit đó là các Andehit phần đa là hóa học lỏng. Chỉ bao gồm HCHO, CH3CHO là chất khí.

Andehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương đương nhưng cao hơn so cùng với hidrocacbon bao gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

VII. Giải pháp Điều chế Andehit

a) lão hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO → R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

- cộng H2O vào C2H2:

C2H2 + H2O → CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol không bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một số phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O

CH4 + O2 → HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2 2CH3CHO

VIII. Cách nhận thấy Andehit

- tạo thành kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3.

- sản xuất kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao.

- làm mất đi màu dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO bội nghịch ứng với dung dịch Brom gồm khí CO2 thoát ra).

IX. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được dùng chủ yếu hèn để sản xuất poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), cần sử dụng trong tổng đúng theo phẩm nhuộm, dược phẩm.

- dung dịch 37 - 40% của fomandehit vào nước call là fomon xuất xắc fomalin dùng làm ngâm xác rượu cồn vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng...

- Axetandehit được sử dụng chủ yếu để tiếp tế axit axetic.

X. Xeton là gì? danh pháp với câu thức cấu tạo của xeton

- Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp với 2 nguyên tử C.

- Công thức cấu tạo của xeton:

*

- cách làm tổng quát của xeton đối chọi chức có dạng: R1-CO-R2

Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

XI. Phương pháp gọi thương hiệu Xeton

a) Tên thế thế

- Tên thay thế sửa chữa = tên hidrocacbon + số chỉ địa điểm C vào nhóm co + on

b) Tên nơi bắt đầu - chức

- Tên nơi bắt đầu chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

XII. đặc điểm hóa học tập của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 → R1-CHOH-R2 + H2

- Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, không phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất đi màu hỗn hợp Brom như anđehit.

b) Phản ứng thay ở cội hidrocacbon vị trí lân cận nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

XIII.Cách Điều chế Xeton

- mang đến ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO → RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO → CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung ứng axeton.

XIV. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được sử dụng làm dung môi vào sản xuất nhiều hóa chất.

- Axeton còn là chất đầu để tổng hợp các chất hữu cơ đặc biệt khác.

XV. Bài xích tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit tất cả công thức phân tử C4H8O và hotline tên chúng.

* giải thuật bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong công thức phân tử C4H8O phải tất cả nhóm chức andehit -CH=O, nhóm chức này link trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

- CTCT của anđehit có công thức phân tử C4H8O là:

CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy đưa hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* giải mã bài 3 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình chất hóa học của dãy chuyển hóa:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

2HCHO + O2 → 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, tiếp đến thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4và nhấp lên xuống đều cho đến khi xuất hiện thêm kết tuả. Đun nóng phần hỗn hợp phía trên, thấy tất cả kết tủa red color gạch của Cu2O. Lý giải hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Khi bé dại dung dịch CuSO4 vào thì gồm kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thì gồm kết tủa đỏ gạch men xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic vào dung dịch đã dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình bội phản ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = % = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam tất cả hổn hợp hai anđehit tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tính năng với bội bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc đãi kết tủa. Xác minh công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và hotline tên các anđehit.

*Lời giải bài 7 trang 203 SGK Hóa 11:

- Gọi bí quyết chung của anđehit là: (n≥0)

+ 2AgNO3 + 3NH3 → + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài xích ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có:

⇒ cân nặng trung bình của andehit:

(vậy n=1 cùng n = 2)

⇒ 2 anđehit sau đó nhau là : CH3CHO (etanal) cùng C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch tệ bạc nitrat trong NH3 đến lúc phản ứng trọn vẹn thấy tất cả 16,2 gam bội nghĩa kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính năng suất của quy trình oxi hóa etilen.

* lời giải bài 8 trang 204 SGK Hóa 11:

- Phương trình làm phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- các thành phần hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài bác ra, ta có: và

- Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (trong X) = nX - nCH3CHO = 0,1 - 0,075 = 0,025 (mol).

⇒ hiệu suất của phản nghịch ứng: % = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp hóa học X no, mạch hở có phần trăm trọng lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn sót lại là O. Tỉ số tương đối của X so với oxi bởi 2,25

a. Tìm phương pháp phân tử của X

b. X không công dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tính năng với hidro sinh ra X1. X1 công dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va điện thoại tư vấn tên của hợp chất X?

* giải mã bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài xích ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

- mặt khác: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

Xem thêm: Hướng Dẫn Lên Kịch Bản Lễ Tri Ân Thầy Cô Ngày 20/11 Hay Nhất

- Gọi cách làm phân tử của X là CxHyOz

- Ta bao gồm tỉ số:

⇒ Công thức đơn giản nhất của X là C4H8O

- Gọi bí quyết phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ cách làm phân tử của X là C4H8O

b) X không tính năng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, khi tính năng với hiđro hình thành X1, X1 tác dụng natri giải tỏa hiđro ⇒ X là xeton

- CTCT và tên thường gọi của X là: : Etyl metyl xeton

Tính chất hóa học của Andehit - Xeton. Công thức kết cấu và bài tập được đăng trong thể loại giải hóa 11 được soạn theo SGK hóa lớp 11 bắt đầu nhất. Được phía dẫn soạn bởi các thầy gia sư dạy tốt tư vấn, ví như thấy tuyệt hãy share và comment để nhiều người khác học tập cùng.