Câu hỏi :

Xác định parabol y = ax2 + bx + 2, biết rằng parabol đó: Đi qua điểm B(-1; 6) với tung độ của đỉnh là -1/4.

Bạn đang xem: Xác định parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đó


* khuyên bảo giải

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 đi qua điểm B(–1 ; 6)

⇒ 6 = a.( –1)2 + b.( –1) + 2 ⇒ a = b + 4 (1)

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 có tung độ của đỉnh là –1/4

*

Thay (1) vào (2) ta được: b2 = 9.(b + 4) ⇔ b2 – 9b – 36 = 0.

Phương trình có hai nghiệm b = 12 hoặc b = –3.

Với b = 12 thì a = 16.

Với b = –3 thì a = 1.

Vậy có hai parabol thỏa mãn nhu cầu là y = 16x2 + 12b + 2 cùng y = x2 – 3x + 2.


Toán học tập là môn khoa học phân tích về các số, cấu trúc, không gian và những phép biến đổi đổi. Nói một phương pháp khác, người ta cho rằng đó là môn học tập về "hình và số". Theo ý kiến chính thống neonics, nó là môn học nghiên cứu và phân tích về các cấu tạo trừu tượng tư tưởng từ các tiên đề, bằng cách sử dụng luận lý học tập (lôgic) và ký kết hiệu toán học. Những quan điểm khác của nó được biểu đạt trong triết học toán. Do năng lực ứng dụng rộng rãi trong những khoa học, toán học được ca ngợi là "ngôn ngữ của vũ trụ".

Xem thêm: Chuẩn Giao Tiếp I2C Là Gì - Giao Tiếp I2C Với Nhiều Module

Lớp 10 - Năm đầu tiên ở cung cấp trung học tập phổ thông, năm thứ nhất nên bao gồm nhiều bạn bè mới tới từ những chỗ xa hơn bởi vì ngôi trường mới lại mọi khi lại xa công ty mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một quả đât mới to và những điều thú vị, một trang new đang chò đợi chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríRead novel EnglishTổng hợp mã giảm giá