- Cuối thế kỉ V, các quốc gia cổ đại phương Tây tan rã do người Giéc-man xâm chiếm và tiêu diệt.

Bạn đang xem: Xã hội phong kiến ở châu âu đã được hình thành như thế nào

- Người Giéc-man chiếm ruộng đất hình thành giai cấp lãnh chúa phong kiến.

- Nô lệ và nông dân không có ruộng đất phải làm việc cho lãnh chúa hình thành giai cấp nông nô.

Xem thêm: Up Story Nghĩa Là Gì Trên Facebook Chuẩn Nhất, Cách Sử Dụng Story Facebook Mới Nhất

=> Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành với 2 giai cấp đặc trưng: Lãnh chúa và nông nô.

romanhords.com


*
Chia sẻ
*
Bình luận

Bài tiếp theo

*


Thế nào là lãnh địa phong kiến? Em hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa.

Giải bài tập 2 trang 5 SGK Lịch sử 7

Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế trong lãnh địa?

Giải bài tập 3 trang 5 SGK Lịch sử 7

Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 7

Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 7

Em hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 4 SGK Lịch sử 7


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 7 - Xem ngay
Báo lỗi - Góp ý
× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp romanhords.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
*

*
PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT romanhords.com TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV) Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI) CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII CHƯƠNG VI. VIỆT romanhords.com NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng romanhords.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?