toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: X nhân x bằng bao nhiêu

*

*

*

X x 9,35 + 65% x x = 1,26 xuống cái x nhân 9,35 cộng từng nào nhân x = 1,26 sóng cái x nhân mở ngoặc 9,35 + bao nhiêu đóng ngoặc bằng 1,26 xuống chiếc x x từng nào = 1,26 x = 1,26 chia từng nào x bởi bao nhiêu

1.Lấy số 7 nhân với bao gồm nó 77 lần thì được một số trong những có chữ số tận cùng là bao nhiêu?

2.Kết trái của phép tính : 43x 45 x 47 x 49+63 x 65 x 67 x 69 là một trong những có chữ số tận cùng bằng bao nhiêu?


+++....+=20052,tìm+x+để+biểu+thức+sau+có+giá+trị+nhỏ+nhất+và+giá+trị+đó+bằng+bao+nhiêu? +A=nhânnhân......nhânbạn+nào+giúp+được+mình+mình+ấn+đúng...">

1,tìm x biết

+++....+=2005

2,tìm x để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất và quý giá đó bằng bao nhiêu?

A=nhânnhân......nhân

bạn nào góp được mình mình ấn chuẩn cho hai lần nhé

 


1.tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị ( giải kĩ ra nha)

12,1 x 5,5 + 12,1 x 4,5 0,8 x 8,4 + 2,6 x 0,81 16,5 x 47,8 + 47,8 x 3,5

bài 2 tính( giải kĩ ra nha)

a) 654,72 + 306,5 - 541,02 b) 78,5 x 13,2 + 0,53 c) 37,57 - 25,7 x 0,1

bài 3 tính bởi hai cách:

a) ( 22,6 - 2,03 ) x 30,0 b) (12,03 - 2,03) x 5,4

bài 4:( giải kĩ phép tính + giải thuật nhé)

mua 2mật ông bắt buộc trả 460 000 đồng, tìm mua 4,5l mật ong cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

bài 5:tính nhẩm công dụng tìm x ( ra luôn công dụng cho bản thân nhé!)

a) 8,7x x= 8,7 ( tám phẩy bẩy nhân ích bởi tám phẩy bẩy)

b) 4,3 x x = 3,8 x 4,3 ( tư phẩy bố nhân ích bằng cha phảy tám nhân bốn phẩy ba)

c) 6,9 x x = 69 ( sáu phẩy chủ yếu nhân ích bởi 69)

d)7,3 x x +2,7 x x = 10( bẩy phẩy tía nhân ích cùng hai phẩy bẩy bởi ích nhân 10)

6. Tính cấp tốc 1 phép tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

( 0,8 x 1,25) x 0,29


Lớp 5 Toán
1
0

30 phần x trừ 2 bằng 36 phần 42 vậy x bằng bao nhiêu ?


Lớp 5 Toán
2
0

X x 2+5=54

x bằng bao nhiêu


Lớp 5 Toán
3
0

x*1=1/x

x bằng bao nhiêu


Lớp 5 Toán
5
0

Lớp học trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền hậu giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Toán 5 - Cô nhân hậu giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên


Xem thêm: Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Từ Thiên Tài Truyện Ngôn Tình, Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)