Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: X 2 y 2 bằng bao nhiêu

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

1 Biết x +y = 1 và x^2 + y^2 =25 Gía trị của xy là ......................

2 Cho x - y = 5 và x^2 + y^2 = 15 Khiđó x^3 - y^3 = .......................................

MỌI NGƯỜI GIÚP MK NHANH NHA ( ^-^)


*

*

1)x2+y2=(x+y)2-2xy=1-2xy

=>2xy=1-(x2+y2)=-24=>xy=-12

2)x3-y3=(x-y)(x2+xy+y2)=(x-y)(x2-2xy+y2+3xy)=(x-y)<(x-y)2+3xy>=5.(52+3xy)

Mặt khác có: (x-y)2=x2+y2-2xy=25

=>15-2xy=25=>2xy=-10=>xy=-5

=>x3-y3=5.(25-15)=50

Vậy............


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a)Cho x+y=1 và xy=-6

Tính x^2+y^2;x^3+y^3;x^5+y^5

b)Cho x-y=1 và xy=6

Tính x^2+y^2; x^3-y^3; x^5-y^5

Các cậu ơi giúp mk vs ai trl đc mk sẽ tick

Nhanh hộ mk nha


a)\(x^2+y^2=\left(x+y\right)^2-2xy=1^2-2.\left(-6\right)=13\)

\(x^3+y^3=\left(x+y\right)^3-3xy\left(x+y\right)=1^3-3.\left(-6\right).1=19\)

\(x^5+y^5=\left(x^2+y^2\right)\left(x^3+y^3\right)-x^2y^2\left(x+y\right)=13.19-\left(-6\right)^2.1=211\)

b)\(x^2+y^2=\left(x-y\right)^2+2xy=1^1+2.6=13\)

\(x^3-y^3=\left(x-y\right)^3+3xy\left(x-y\right)=1^3+3.6.1=19\)

\(x^5-y^5=\left(x^2+y^2\right)\left(x^3-y^3\right)+x^2y^2\left(x-y\right)=13.19+6^2.1=283\)


1. Giá trị của biểu thức (625 + 3) X(625 - 3) - 58+ 10 là

2. Gía trị của đa thức (x - y) ( x2+ xy + y2) + (x + y) (x2- xy + y2) tại x = 1 và y = 2.016

3. Cho x + y = 3 và x2+ y2= 5. Khi đó x3+ y3=

MÌNH CẦN GẤP Ạ


Bài 1 :

Tính giá trị của biểu thức sau :

a) A = x3+y3+xy khi x = 1 . và y = -1

b) B =\(\sqrt{x^2+y^2}\)khi x = 6 , y=8

c) C = 10x+ 10y +15 biết x+y=1

d) D = x2y + y2x +5 biết x+y=0

e) E = 4x + 7 x2y2+3y4+5y2biết x2+y2=5

Bài 2 : Chỉ mk cách viết 1 đa thức dưới dạng 1 tích nha các bạn

Ai nhanh nhất mk tik cho , làm 1 bài mak đúng cũng đk , thanks trước nha !!!


bài 1:

a)\(A=x^3+y^3+xy=1^3+\left(-1\right)^3+1.\left(-1\right)=1-1-1=-1\)

b)\(B=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{36+64}=\sqrt{100}=\left|10\right|=10\)

c)\(C=10x+10y+15=10\left(x+y\right)+15=10.1+15=25\)

d)\(D=x^2y+y^2x+5=xy\left(x+y\right)+5=xy.0+5=5\)

e)\(E=4x+7x^2y^2+3y^4+5y^2=?????\)

Bài 2:

bạn chỉ cần tìm nhân tử chung r gộp lại dưới dạng tích

VD: 10x+5xy=5x(2+y)


Cho x,y làcác số thảo mãn (x+1)^2 + (y-3)^2 =0 Khi đó giá trị của x+y= . Giúp mk nha mk đang cần gấp
Xem thêm: Giặc Đến Nhà Đàn Bà Cũng Đánh ', “Giặc Đến Nhà, Đàn Bà Cũng Đánh”

mọi người ơi, giúp mk bài nàyvới, tick và kb vs ai trả lời đúng và nhanh nhất nha mọi người

Tìm GTLN:

D=4x- x bình phương+3

E=x-x bình phương

F=xy biếtx+2y=1

H=1/x+1/y biết x+y=10

lưu ý giúp mkx bình phương là x ngũ 2 nha(chắc mọi người cũng biết nhg mk nhắc cho nhớ thôi ha!)

mk cũng hơi gấp, nên mọi người cố gắng giúp mk nha, chỉ tick cho ai trả lời trong thời gian từtối nay đến sáng maimọi người nhé!

THANK YOU VERY MUCH!


lỡ tay bấm -_-; tiếp

F =\(-\left(\sqrt{2}.y-\frac{1}{8}\right)^2+\frac{1}{8}\)

Để F nhỏ nhất thì\(-\left(\sqrt{2}.y-\frac{1}{8}\right)^2\)nhỏ nhất=>\(\left(\sqrt{2}.y-\frac{1}{8}\right)^2=0\)