Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Wheel là gì

*
*
*

wheel
*

wheel /wi:l/ danh từ bánh (xe) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))front wheel: bánh trướcback wheel: bánh sauthe wheel of history: bánh xe lịch sử (số nhiều) khối hệ thống bánh xe (của máy...) xe pháo hình (để kết tội nhân vào nhưng mà đánh)to break on the wheel: xử xe cộ hình (kỹ thuật) bàn con quay (của fan làm đồ gốm) bánh lái, tay láiman of the wheel: tín đồ cầm lái, người lái xe tàu sự con quay tròn, sự xoay; (quân sự) sự quayleft wheel: sự con quay sang trái (nghĩa bóng) sự thăng trầmthe wheels of life: mọi thăng trầm của cuộc đờifortune"s wheel: sự thăng trầm của số phận (nghĩa bóng) bộ máythe wheel of government: cỗ máy chính quyền (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xe đạpbig wheels (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bọn tai to khía cạnh lớn, đàn quyền cao chức trọngto go on wheels chạy, trôi chy, triển khai thuận lợiwheels within wheels đồ đạc phức tạp (nghĩa bóng) tình trạng rắc rối phức tạp (nghĩa bóng) mưu đồ black tối ngoại động từ lăn, đẩy cho lănto wheel a barrow: đẩy (cho lăn) một xe cun cút kít dắt (xe đạp) làm quay tròn, xoayto wheel one"s chair: xoay dòng ghế chở trên một xe pháo lănto wheel something in a barrow: chở thứ gì bởi xe cút kít xử tội xe cộ hình; tiến công nhừ tử (quân sự) mang lại (hàng quân) quay nội đụng từ quay, xoay lượn vòngthe sea-gulls wheeled over the sea: những nhỏ chim mòng đại dương lượn vòng cùng bề mặt biển (quân sự) quayright wheel!: mặt phi quay! (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi xe pháo đạpto wheel round (about) tảo lại, day trở lại
danh từ o bánh xe; bánh lái, vô lăng § calf wheel : trống kéo nâng (trong cáp khoan) § driving wheel : bánh dẫn động, bánh chủ động § guide wheel : bánh dẫn hướng § pulley wheel : bánh puli, bánh ròng rã rọc § rod backoff wheel : dụng cụ tháo ren cần bơm bị kẹt § steering wheel : bánh lái § water wheel : tuabin thủy lực § worm wheel : bánh vít vô tận § wheel-type back-off wrench : chìa vặn hình bánh xe
*

*

*

wheel

Từ điển Collocation

wheel noun

1 on a bicicyle, car, etc.

ADJ. bicycle, car, etc. | spare | front | back, rear | nearside | offside | loose, wobbly | alloy

WHEEL + VERB change, replace A tyre blew & we had khổng lồ change the wheel.

WHEEL + VERB go round, spin, turn The wheels were still going round. (figurative) The political wheel had turned full circle, & he was back in power. | skid, slide, slip He braked suddenly, causing the front wheels to lớn skid. | crunch, scream, shriek the sound of wheels crunching over snow | come off, fall off | lock She braked too hard & the wheels locked.

WHEEL + NOUN arch, base, bearings, hub, nut, rim, trim | clamp

PREP. on ~s A child was pulling along a little dog on wheels. | under the ~s She fell under the wheels of a bus.

2 (also steering wheel)

VERB + WHEEL grip | turn | take I drove the first 200 miles & then Steve took the wheel.

WHEEL + NOUN lock

PREP. at the ~ The bus set off again with a fresh driver at the wheel. | behind the ~ I saw the car drive past, but didn"t recognize the woman behind the wheel.

Từ điển WordNet


n.

a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)forces that provide energy và direction

the wheels of government began to turn

a circular helm lớn control the rudder of a vessel

v.
Xem thêm: Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh 7 Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

English Synonym and Antonym Dictionary

wheels|wheeled|wheelingsyn.: bicycle xe đạp cycle pedal rack roll roulette wheel steering wheel wheel around