Giải Vở bài bác tập Toán 5 bài 172: luyện tập chung trang 128,129

Bài 1 trang 128 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Tính :

a) (1,35 : 0,54 × 4,2 – 5,5) : (7,2 – 4,7)

b) 2 tiếng đồng hồ 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

Trả lời

a) (1,35 : 0,54 × 4,2 – 5,5) : (7,2 – 4,7)

= (2,5 × 4,2 – 5,5) : 2,5

= (10,5 – 5,5) : 2,5

= 5 : 2,5

= 2

b) 2 tiếng 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

= 2 giờ 55 phút + 2 giờ 10 phút

= 4 giờ đồng hồ 65 phút

= 5 tiếng 5 phút

Bài 2 trang 128 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Viết tiếp vào địa điểm chấm cho phù hợp :

Số trung bình cộng của :a) 28; 34; 41; 45 là : …………

b) 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là : …………

c) là: …………

Trả lời

a) 28; 34; 41; 45 là : 37

b) 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là : 3,97

c) là:

*

Bài 3 trang 128 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 2: Một trường tè học có tỉ số xác suất của số học sinh nữ cùng số học viên nam là 112%. Hiểu được trường đó gồm 636 học sinh. Hỏi ngôi trường tiểu học đó tất cả bao nhiêu học viên nam ?

Trả lời

Số học viên nam là 100% thì số học sinh nữ là 112% số học sinh cả trường có :

100% + 112% = 212%

Số học sinh nam của ngôi trường đó có là :

*
=300 (học sinh)

Đáp số : 300 học tập sinh

Bài 4 trang 129 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: giá một áo sơ mày là 90 000 đồng . Sau nhị lần giảm giá, những lần giảm 10% (so với cái giá ban đầu) thì giá thành áo sơ mi đó là từng nào đồng ?

Trả lời

Số tiền giảm giá mỗi áo sơ mi trước tiên là :

90000 * 10% = 9000 (đồng)

Giá bán áo sơ ngươi sau áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá lần đầu là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số tiền giảm ngay mỗi áo sơ ngươi lần máy hai là :

81000 *10% = 8100 (đồng)

Giá phân phối áo sơ ngươi sau nhì lần giảm ngay :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

Đáp số : 72900 đồng

Bài 5 trang 129 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 2: Một tàu thủy có tốc độ khi nước lặng là a km/giờ, tốc độ của làn nước là b km/giờ.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172

a) Tính tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b) Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.

c) dùng sơ thứ đoạn thẳng để biểu thị hiệu gia tốc của tàu thủy khi tàu xuôi cái và lúc tàu ngược dòng.

Xem thêm: Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Casio Fx 580Vnx, Hướng Dẫn Sử Dụng Casio Fx

Trả lời

a) tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi mẫu là :

a + b = (km/giờ)

b) tốc độ của tàu thủy lúc tàu ngược dòng là :

a – b = (km/giờ)

c)

*

Hiệu gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi cái và lúc tàu ngược chiếc được biểu đạt trên sơ vật là đoạn thẳng b + b = b * 2

Vậy : Hiệu tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng bởi 2 lần vận tốc của mẫu nước.