Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài bác 4 : Ôn tập : đối chiếu hai phân số (tiếp theo) với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

a) Điền dấu phù hợp vào vị trí chấm ((>,; ;& 4 over 7 và 7 over 4 > 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 over 5 > 1 cr} )

b)

- nếu tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn (1).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 4

- nếu như tử số bởi mẫu số thì phân số đó bằng (1).

- ví như tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn (1).


Bài 2

a) Điền dấu tương thích vào nơi chấm ((>,; ;& 2 over 9;...;2 over 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 15;...;4 over 19 cr & 15 over 8;...;15 over 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22 over 9;...;22 over 5 cr} )

b) Viết “bé hơn”; “lớn hơn” vào khu vực chấm say mê hợp

Trong nhì phân số gồm tử số bằng nhau, phân số nào tất cả mẫu số bé thêm hơn (lớn hơn) thì phân số đó ..............(................) phân số kia.

Phương pháp giải:

Trong nhì phân số gồm cùng tử số:

- Phân số nào có mẫu số lớn hơn thế thì phân số đó bé xíu hơn.

- Phân số nào có mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số đó to hơn.

Lời giải đưa ra tiết:

a)

( displaystyle eqalign& 2 over 9 4 over 19 cr & 15 over 8 > 15 over 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,quad22 over 9 ,; ;& 3 over 5;...;4 over 7 ;; quad quad quad9 over 11;...;9 over 13 cr ) ; ( displaystyle 2 over 3;...;3 over 2 )

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi đối chiếu hai phân số sau khi quy đồng.

Xem thêm: Cách Tìm Tập Nghiệm Của Bất Phương Trình, Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Hay Nhất

- Áp dụng cách so sánh hai phân số tất cả cùng tử số; cách so sánh hai phân số với (1).

Lời giải chi tiết:

a) Ta tất cả : (dfrac35 = dfrac2135 ) ; (dfrac47 = dfrac2035 ) 

Mà (dfrac2135 > dfrac2035 ) (vì (21>20))

vì vậy : (dfrac35 > dfrac47 ).

b) vì (11 dfrac913 ).

c) bởi (dfrac23 1) đề nghị ta bao gồm (dfrac23 và 3 over 5>4 over 7 ;; quad quad quad9 over 11>9 over 13 cr} ) ; ( displaystyle 2 over 3

*
Bình luận
*
chia sẻ