Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 5 bài xích 35 : rèn luyện với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Chuyển những phân số thập chia thành số thập phân (theo mẫu) :

a) ( displaystyle 162 over 10 = 162 over 10 = 16,2;,,,,,,,,,,,,,,,,quad quad)( displaystyle 975 over 10 = .....= .....)

b) ( displaystyle 7409 over 100 = ..... =.....;,,,,,,,,,,,,,,,,,,quad quad )( displaystyle806 over 100 = ..... = .....)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu mã và làm giống như với các câu còn lại.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 35

Lưu ý: Để viết phân số dưới dạng lếu số ta có thể lấy tử số phân chia cho chủng loại số. Thương kiếm được là số nguyên; viết phần nguyên đương nhiên một phân số có tử số là số dư, mẫu mã số là số chia.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 162 over 10 = 162 over 10 = 16,2,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) ( displaystyle 975 over 10 = 975 over 10 = 97,5.)

b) ( displaystyle 7409 over 100 = 749 over 100 = 74,09,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) ( displaystyle 806 over 100 = 86 over 100 = 8,06.)


Bài 2

Chuyển những phân số thập chia thành số thập phân :

a) ( displaystyle 64 over 10 = ....;,,,,,,,,,,,,,,372 over 10 = ....;,,,,,,,,,,,,,,,,)( displaystyle1954 over 100 = ....)

b) ( displaystyle 1942 over 100 = ....;,,,,,,,,,,,,6135 over 1000 = ....;,,,,,,,,,,,,,,)( displaystyle2001 over 1000 = ....)

Phương pháp giải:

Có thể đưa phân số thập phân đã cho dưới dạng lếu số rồi viết thành số thập phân.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 64 over 10 =6dfrac410= 6,4;,,,,,,,,,,,,,,,,,;quad )( displaystyle372 over 10 =37dfrac210= 37,2;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) ( displaystyle1954 over 100 =19dfrac54100= 19,54)

b) ( displaystyle 1942 over 100 =19dfrac42100= 19,42;,,,,,,,,,,,,,)( displaystyle6135 over 1000 =61dfrac35100= 6,135;,,,,,,,,,,,,,,,,,,) ( displaystyle2001 over 1000 =2dfrac11000= 2,001)


Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu)

*

Phương pháp giải:

Ta có thể làm như sau: (displaystyle 2,1m = 21 over 10m = 2m,,1dm = 21dm).

Các câu không giống làm giống như như câu trên.

Lời giải đưa ra tiết:

+) ( displaystyle 2,1m = 21 over 10m = 2m,,1dm = 21dm)

+) ( displaystyle 9,75m = 9,75 over 100,m = 9m;75cm ) (=975cm)

+) ( displaystyle 7,08m = 7,8 over 100,m = 7m;8cm ) (= 708cm).

+) ( displaystyle 4,5m = 4,5 over 10,m = 4m;5dm =45dm)

+) ( displaystyle 4,2m = 4,2 over 10,m =4,dfrac20100m ) (= 4m;20cm =420cm)

+) ( displaystyle 1,01m = 1,1 over 100,m = 1m;1cm ) (= 101cm).

Vậy ta có công dụng như sau :

*


Bài 4

 Viết tiếp vào địa điểm chấm mang lại thích hợp

 ( displaystyle 9 over 10 = 0,9,,,;,,90 over 100 = 0,90)

Ta thấy: (0,9 = 0,90) vì ...........................

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm cơ phiên bản của phân số : nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đã cho.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Công Ng Hệ Thống Làm Mát Bằng Nước Có Chi Tiết Đặc Trưng Nào ?

Lời giải đưa ra tiết:

Ta tất cả : ( displaystyle 9 over 10 = 0,9,,,;,,quad quad quad quad 90 over 100 = 0,90) 

Ta thấy: (0,9 = 0,90) vì ( displaystyle 9 over 10 = 9 imes 10 over 10 imes 10 =90 over 100).