Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài bác 151 : Phép trừ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính :

a)

*

(b) ;displaystyle12 over 19 - 7 over 19=...) (displaystyle9 over 14 - 2 over 7=...) (displaystyle2 - 3 over 4=...)

(c) ;displaystyle5 - 1,5 - 11 over 2=...)

Phương pháp giải:

- hy vọng trừ nhì số tự nhiên ta đặt tính làm sao cho các chữ số ở và một hàng thì trực tiếp cột với nhau, tiếp đến trừ theo thứ tự từ yêu cầu sang trái.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 151: phép trừ

- mong mỏi trừ nhị số thập phân ta làm như sau :

+ Viết số trừ dưới số bị trừ thế nào cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

+ Trừ như trừ những số trường đoản cú nhiên.

+ Viết dấu phẩy nghỉ ngơi hiệu thẳng cột với những dấu phẩy của số bị trừ cùng số trừ.

- ước ao trừ hai phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi trừ hai phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a)

*

b) (displaystyle12 over 19 - 7 over 19 = 12 - 7 over 19 = 5 over 19) 

 (displaystyle9 over 14 - 2 over 7 = 9 over 14 - 4 over 14 = 5 over 14)

 (displaystyle2 - 3 over 4 = 8 over 4- 3 over 4 = 5 over 4)

c) (displaystyle5 - 1,5 - 11 over 2 = 5 - 1,5 - 1,5 )(= 3,5 - 1,5 = 2)


Bài 2

Tìm (x) :

(a);displaystyle x + 4,72 = 9,18) (b);displaystyle x - 2 over 3 = 1 over 2)

(c) ;displaystyle 9,5 – x = 2,7) (d) ;displaystyle4 over 7 + x = 2)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- muốn tìm số hạng chưa biết ta rước tổng trừ đi số hạng đã biết.

- mong tìm số bị trừ ta mang hiệu cùng với số trừ.

- mong muốn tìm số trừ ta mang số bị trừ trừ đi hiệu. 

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3

Một xã gồm 485,3ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là 289,6ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa cùng đất trồng hoa của xã đó.

Xem thêm: Viết Số Đo Thích Hợp Vào Ô Trống Trang 14 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 14

Phương pháp giải:

- Tính diện tích s đất trồng hoa = diện tích trồng lúa – 289,6ha

- Tổng diện tích đất trồng lúa cùng đất trồng hoa = diện tích trồng lúa + diện tích đất trồng hoa.