Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 4 bài bác 146 : rèn luyện chung với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính : 

a) (displaystyle 5 over 8 + 9 over 32=... )

b) (displaystyle 4 over 5 - 4 over 7=...)

c) (displaystyle 9 over 14 imes 7 over 6=...)

d) (displaystyle 5 over 9:10 over 21=...)

e) (displaystyle 8 over 15 + 4 over 15:2 over 5=...)

Phương pháp giải:

- hy vọng cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 146

- mong mỏi nhân nhị phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với chủng loại số.

- mong mỏi chia nhì phân số ta mang phân số thứ nhất nhân với phân số thiết bị hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle 5 over 8 + 9 over 32 = 20 over 32 + 9 over 32 = 29 over 32) 

b) (displaystyle 4 over 5 - 4 over 7 = 28 over 35 - 20 over 35 = 8 over 35)

c) (displaystyle 9 over 14 imes 7 over 6 = 9 imes 7 over 14 imes 6 )(displaystyle= 3 imes 3 imes 7 over 7 imes 2 imes 3 imes 2= 3 over 4)

d) (displaystyle 5 over 9:10 over 21 = 5 over 9 imes 21 over 10 = 5 imes 21 over 9 imes 10 )(displaystyle= 5 imes 3 imes 7 over 3 imes 3 imes 5 imes 2 =7 over 6)

e) (displaystyle 8 over 15 + 4 over 15:2 over 5 = 8 over 15 + 4 over 15 imes 5 over 2)

(displaystyle = 8 over 15 + 2 over 3 = 8 over 15+ 10 over 15 = 18 over 15 = 6 over 5)


Bài 2

Tính diện tích một hình bình hành gồm dộ lâu năm đáy là (20cm), độ cao bằng (displaystyle 2 over 5) độ nhiều năm đáy.

Phương pháp giải:

- Tính độ cao = độ dài đáy ( imes ) ( displaystyle2 over 5).

- diện tích hình bình hành = độ lâu năm đáy ( imes ) chiều cao.

Lời giải đưa ra tiết:

Chiều cao của hình bình hành là:


(20 imes displaystyle2 over 5 = 8;(cm))

Diện tích của hình bình hành đó là:

(20 imes 8= 160;(cm^2))

Đáp số: (160cm^2.)


Bài 3

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi của con bởi (displaystyle 2 over 7) tuổi mẹ. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi con bao gồm 2 phần cân nhau thì tuổi người mẹ gồm 7 phần như thế.

2. Tìm kiếm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm cực hiếm của một phần bằng bí quyết lấy hiệu số tuổi phân tách cho hiệu số phần bởi nhau.

4. Tìm tuổi bà bầu (lấy giá chỉ trị một trong những phần nhân cùng với số phần của tuổi mẹ).

Chú ý: bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước.

Lời giải chi tiết:

Ta gồm sơ thiết bị : 

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là :

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi mẹ là:

25 : 5 × 7 = 35 (tuổi)

Đáp số : 35 tuổi.

Xem thêm: Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật Cực Đơn Giản, Siêu Dễ Hiểu, Công Thức Tính:


Bài 4

Viết phân số buổi tối giản chỉ phần vẫn tô đậm của từng hình sau :


*

Phương pháp giải:

- tìm kiếm phân số chỉ phần đã tô color của từng hình. Phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của một hình có tử số là số ô vuông được tô màu và mẫu mã số là toàn bô ô vuông bằng nhau của hình đó.