Bạn đang xem: Giải Vở bài xích Tập Toán Lớp 4 Tập 2 bài bác 101 Trang 20, Giải Vở bài xích Tập Toán 4 bài xích 101: Rút gọn gàng Phân Số trên romanhords.com

– Chọn bài xích -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép phân tách số trường đoản cú nhiênBài 98: Phân số cùng phép phân chia số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu mã số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: luyện tập chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: luyện tập chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 101 trang 20

Bài 1 trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 2: Rút gọn những phân số:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

bài giải này còn có hữu ích với chúng ta không?

bấm chuột một ngôi sao sáng để đánh giá!

gởi Đánh giá bán

Đánh giá chỉ trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước

– Chọn bài bác -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép chia số tự nhiênBài 98: Phân số cùng phép phân chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu mã số các phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác mẫu mã sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: search phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: rèn luyện chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: rèn luyện chung