Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài xích 128 : rèn luyện với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết kết quả vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

- mong tìm yêu thương của hai phan số ta rước phân số trước tiên chia mang đến phân số đồ vật hai.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 128

- Muốn chia hai phân số ta đem phân số đầu tiên nhân cùng với phân số thiết bị hai đảo ngược.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Tính (theo mẫu) :

Mẫu (displaystyle 2,:,3 over 5 = 2 imes 5 over 3 = 10 over 3)

a) (displaystyle 3:2 over 7) b) (displaystyle 2:1 over 3)

c) (displaystyle 4:9 over 2) d) (displaystyle 3:1 over 4)

Phương pháp giải:

 Để phân tách số tự nhiên và thoải mái cho phân số ta có thể viết số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số tất cả mẫu số là (1), sau đó thực hiện nay phép phân chia hai phân số như thông thường; hoặc ta viết gọn lại tương tự như như sinh sống ví dụ mẫu.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle 3:2 over 7 = 3 imes 7 over 2 = 21 over 2) b) (displaystyle 2:1 over 3 = 2 imes 3 over 1 = 6)

c) (displaystyle 4:9 over 2 = 4 imes 2 over 9 = 8 over 9) d) (displaystyle 3:1 over 4 = 3 imes 4 over 1 = 12)


Bài 3

Một hình chữ nhật có diện tích s (displaystyle 2m^2), chiều rộng lớn (displaystyle 1 over 2m). Tính chiều lâu năm của hình đó.

Phương pháp giải:

Tính chiều lâu năm của hình chữ nhật ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản Ngữ Văn 7, Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là :

(displaystyle 2:1 over 2 = 2 imes 2 over 1 = 4 (m) )

Đáp số : (4m.)


Bài 4

Cho những phân số (displaystyle 1 over 2;1 over 3;1 over 6;1 over 18). Hỏi từng phân số kia gấp mấy lần (displaystyle 1 over 18)?

Mẫu: (displaystyle 1 over 2: 1 over 18 = 1 over 2 imes 18 over 1 = 18 over 2 = 9)

Vậy: (displaystyle 1 over 2) gấp (9) lần (displaystyle 1 over 18.)

Phương pháp giải:

Thực hiện nay phép phân chia hai phân số nhằm tìm yêu quý của nhị phân số đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

+) (displaystyle 1 over 3:1 over 18 = 1 over 3 imes 18 over 1 = 18 over 3 = 6)

Vậy (displaystyle 1 over 3) gấp (6) lần (displaystyle 1 over 18.)

+) (displaystyle 1 over 6:1 over 18 = 1 over 6 imes 18 over 1 = 18 over 6 = 3)

Vậy (displaystyle 1 over 6) gấp (3) lần (displaystyle 1 over 18.)

+) (displaystyle 1 over 18:1 over 18 = 1 over 18 imes 18 over 1 = 1)

Vậy (displaystyle 1 over 18) gấp (1) lần (displaystyle 1 over 18.)