Giải bài xích tập 1, 2 trang 22 VBT toán 4 bài bác 103 : Quy đồng mẫu số những phân số cùng với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Quy đồng mẫu số nhị phân số (theo mẫu):

Mẫu : (displaystyle 5 over 7) và (displaystyle1 over 4)

Ta bao gồm : (displaystyle5 over 7 = 5 imes 4 over 7 imes 4 = 20 over 28 ;;) (displaystyle1 over 4 = 1 imes 7 over 4 imes 7 = 7 over 28.)

Vậy quy đồng mẫu số của (displaystyle5 over 7) và (displaystyle1 over 4) được (displaystyle20 over 28) và (displaystyle7 over 28.)

a) (displaystyle 3 over 4) và (displaystyle3 over 5)

b) (displaystyle7 over 8) và (displaystyle 8 over 7)

c) (displaystyle9 over 5) và (displaystyle 7 over 12)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số nhị phân số có thể làm như sau:

- rước tử số và mẫu mã số của phân số trước tiên nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 103

- lấy tử số và mẫu mã số của phân số lắp thêm hai nhân với chủng loại số của phân số lắp thêm nhất.

Lời giải đưa ra tiết:

Quy đồng mẫu mã số nhì phân số (theo mẫu)

a) Ta bao gồm : (displaystyle3 over 4 = 3 imes 5 over 4 imes 5 = 15 over 20 ;;) (displaystyle3 over 5 = 3 imes 4 over 5 imes 4 = 12 over 20.)

Vậy quy đồng mẫu số của (displaystyle3 over 4) và (displaystyle3 over 5) được (displaystyle15 over 20) và (displaystyle12 over 20.)

 

b) Ta có: (displaystyle7 over 8 = 7 imes 7 over 8 imes 7 = 49 over 56 ;;) (displaystyle 8 over 7 = 8 imes 8 over 7 imes 8 = 64 over 56.)

Vậy quy đồng mẫu số của (displaystyle7 over 8) và (displaystyle8 over 7) được (displaystyle49 over 56) và (displaystyle64 over 56.)

 

c) Ta có: (displaystyle9 over 5 = 9 imes 12 over 5 imes 12 = 108 over 60 ;;) (displaystyle7 over 12 = 7 imes 5 over 12 imes 5 = 35 over 60.)

Vậy quy đồng chủng loại số của (displaystyle9 over 5) và (displaystyle7 over 12) được (displaystyle108 over 60) và (displaystyle35 over 60.)


Bài 2

Quy đồng mẫu số các phân số (displaystyle 2 over 3) và (displaystyle5 over 12) (chọn (12) là chủng loại số chung (MSC) để quy đồng mẫu số nhị phân số trên).

Phương pháp giải:

Chọn (12) là mẫu số chung. 

Ta gồm : (12:3=4), ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số (displaystyle 2 over 3) với (4) với giữa nguyên phân số (displaystyle5 over 12).

Lời giải đưa ra tiết:

 Chọn (12) là mẫu mã số chung.

Ta có: (displaystyle2 over 3 = 2 imes 4 over 3 imes 4 = 8 over 12).

Xem thêm: Soạn Bài Bố Của Xi-Mông Ngữ Văn 9 : Bố Của Xi, Soạn Bài Bố Của Xi

Giữ nguyên phân số (displaystyle5 over 12).

Vậy quy đồng chủng loại số của (displaystyle2 over 3) và (displaystyle5 over 12) được (displaystyle8 over 12) và (displaystyle5 over 12.)