Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (80.72 KB, 3 trang )


Giải vở bài tập Toán 3 bài 140: Luyện tập diện tích s hình vngCâu 1. Tính diện tích hình vng có cạnh là:

a. 8cm

b. 6cm

Câu 2. Để ốp thêm 1 mảng tường (như hình vẽ) bạn ta sử dụng hết 8 viên gạch ốp men,mỗi viên gạch ốp men là hình vng cạnh 10cm. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vng?

Câu 3. Mang đến hình chữ nhật MNPQ cùng hình vng CDEG có size ghi bên trên hình vẽ.

a. Tính chu vi mỗi hình.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 140

b. Tính diện tích s mỗi hình. Hai hình kia có diện tích hơn kém nhau từng nào xăng-ti-métvng?


Câu 1.Bài giải

a. Diện tích hình vng là:8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64cm2

b. Diện tích hình vuông vắn là:6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2


Câu 2.

Xem thêm: Scamper Method - Creative Problem Solving With Scamper

Bài giải

Diện tích một viên gạch men men là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường đó là:

100 x 8 = 800 (cm2)

Đáp số: 800cm2

Câu 3.Bài giải

a. Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:(3 + 7) x 2 = trăng tròn (cm)

Chu vi hình vng CDEG là:


b. Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm2)

Diện tích hình vng là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình vng lớn hơn diện tích hình chữ nhật là: 25 – 21 = 4 (cm2)

Vậy: diện tích s hình vng hơn diện tích s hình chữ nhật 4cm2. Hay diện tích hình chữ nhật

kém diện tích s hình vng 4cm2

Đáp số: a. Chu vi MNPQ: 20cm

Chu vi CDEG: 20cm

b. Diện tích MNPQ: 21cm2

Diện tích CDEG: 25cm2


*
bài bác soạn Diện tích hình vuông vắn Lớp 3 11 7 trăng tròn
*
bài giảng Diện tích hình vuông vắn Lớp 3 11 5 12
*
bài xích giảng Diện tích hình vuông vắn Lớp 3 11 4 9
*
Toán: Diện tích hình vuông vắn 10 598 1
*
Diện tích hình vuông vắn Toán 3 9 2 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : rèn luyện cách tính diện tích hình vuông vắn có kích cỡ cho trước ppsx 3 2 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : rèn luyện tính diện tích s hình chữ nhật có kích cỡ cho trước. Potx 4 1 1
(17.97 KB - 3 trang) - cài Giải vở bài xích tập Toán 3 bài 140: luyện tập Diện tích hình vuông vắn - Giải vở bài xích tập Toán 3 tập 2