Đề tài viết đoạn văn tiếng Anh về môn học thích thú rất thông dụng trong những đề thi, đề chất vấn viết. Mỗi ngày bọn họ phải học rất nhiều môn học tập trên trường, tất cả lẽ người nào cũng có môn yêu mến và môn không ưng ý riêng. Lúc này hãy cùng romanhords.com khám phá về cách viết đoạn văn giờ Anh về môn học yêu thích tốt nhất.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về môn học yêu thích


*
Cách viết đoạn văn giờ Anh về môn học thích thú hay nhất

1. Cha cục nội dung bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích

Bất kể là viết về chủ thể gì thì bài viết cũng đông đảo phải đầy đủ 3 phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.

Phần mở đoạn

Giới thiệu bao hàm về môn học tập mà bạn yêu thích. Có thể tham khảo một vài câu lưu ý mở đầu nội dung bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học mếm mộ dưới đây.

My favourite subject is + thương hiệu môn học: Môn học mếm mộ của tôi là…I’m interested in/ keen on/ enjoy/ like/ love + thương hiệu môn học: Tôi thích…I’m into + thương hiệu môn học: Tôi đam mê…I + has/ have + tên môn học + thời gian + in my school: Tôi gồm môn học…Tên môn học tập + plays an important role in both education & daily life: … vào vai trò đặc trưng trong cả giáo dục và cuộc sống đời thường hàng ngày.

Phần thân đoạn

Đây là phần bao gồm của đoạn văn. Trong phần thân đoạn, các bạn hãy đưa ra luận điểm nắm rõ cho vấn đề điểm chính. Một số luận điểm bạn có thể triển khai như:


*
Bố cục nội dung bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học tập yêu thích
Why bởi vì you lượt thích this subject? – trên sao mình thích môn học này?What knowledge does the subject bring you? – Môn học có lại cho mình những con kiến ​​thức gì?How do you apply that subject in your life? – Bạn áp dụng môn học kia trong cuộc sống đời thường như gắng nào?What did you achieve in this subject? – Bạn đã có được thành tích gì trong môn học này?

Phần kết đoạn

Ở phần cuối bài viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học yêu thích, hãy nêu tình cảm của chính bản thân mình với môn học và sự quyết tâm chinh phục môn học tập ấy của bạn.

Ví dụ:

I love English very much và I will try khổng lồ study lớn be joined in the school’s English proficient student team.Tôi rất yêu mếm môn tiếng Anh và tôi sẽ cố gắng học tập sẽ được tham gia team tuyển học tập sinh tốt Tiếng Anh của trường.

2. Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học yêu thích

Maths /mæθs/: Toán họcPrimary /ˈpraɪ.mər.i/: Sơ cấp, đầu tiênStruggling /ˈstrʌɡ.lɪŋ/: Chật vật, nặng nề khănPuzzle /ˈpʌz.əl/: Câu đố.Quadratic equation /kwɒdˌræt.ɪk ɪˈkweɪ.ʒən/: Phương trình bậc hai.Formula /ˈfɔː.mjə.lə/: Công thức.Music /ˈmjuːzɪk/: Âm nhạcArt /ɑːrt/: Mỹ thuậtKnowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/: loài kiến thứcEnjoyment /ɪnˈdʒɔɪ.mənt/: sự yêu thích thúEnglish /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/: giờ Anh
*
Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bởi tiếng Anh về môn học tập yêu thích
Passion /ˈpæʃ.ən/: Niềm đam mê.Circumstance /ˈsɜː.kəm.stɑːns/: hoàn cảnh, tình huống.Spanish /’spæniʃ/: giờ đồng hồ Tây Ban NhaGeography/dʒiˈɒɡrəfi/: Địa lýHistory /ˈhɪstəri/: kế hoạch sửEpic /ˈep.ɪk/: Có đặc điểm sử thi.Majestic /məˈdʒes.tɪk/: Tráng lệ, oai vệ nghiêm.Empire /ˈem.paɪər/: Đế chế.Revolution /ˌrev.əˈluː.ʃən/: giải pháp mạng.Archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/: công ty khảo cổ.Science /saɪəns/: Khoa họcInformation Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/ : công nghệ thông tinPhysical Education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/: Thể dụcAchievement /əˈtʃiːvmənt/: thành tựu, thành tíchBenefit /ˈbenɪfɪt/: lợi íchLiterature /ˈlɪtərətʃər/: Văn họcBiology /baɪˈɒlədʒi/: Sinh họcPhysics /ˈfɪzɪks/: đồ gia dụng lýChemistry /ˈkemɪstri/: Hóa họcAlgebra /ˈældʒɪbrə/ Đại sốFavorite /ˈfeɪ.vər.ɪt/: được yêu thíchEssential /ɪˈsenʃl/: nên thiết, quan tiền trọngAmazing /əˈmeɪzɪŋ/: thú vị, tốt vờiGeometry /dʒiˈɑːmətri/: Hình họcCivic Education: giáo dục đào tạo công dânInformatics /ˌɪnfəˈmatɪks/: Tin họcExplore /ɪkˈsplɔː(r)/: thăm khám pháExercise /ˈeksəsaɪz/: luyện tập, rèn luyệnTechnology /tɛkˈnɒlədʒi/ Công nghệPolitics /ˈpɒlɪtɪks/: chủ yếu trị họcPsychology: /sʌɪˈkɒlədʒi/: tư tưởng họcCraft /krɑːft/: Thủ côngAstronomy /əˈstrɒnəmi/: Thiên văn họcEconomics /iːkəˈnɒmɪks/: tài chính họcSocial Science: công nghệ xã hộiPhilosophy /fɪˈlɒsəfi/: Triết họcNational Defense Education: giáo dục đào tạo quốc phòng

3. Những mẫu câu gợi ý cho bài viết về môn học ưa chuộng bằng giờ đồng hồ Anh

My favourite subject in high school is…Môn học thương mến của tôi ở trường là…I’m interested in/keen on/into…Tôi thích/đam mê…The first/second/third reason I lượt thích that subject is that…Lý vì đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi hâm mộ môn học đó là……plays an important role in both education and daily life.… nhập vai trò quan trọng đặc biệt trong học tập và đời sống.In my opinion, …is one of the most powerful/effective tools that helps us explore the world.Theo chủ ý của tôi,… là trong số những công cụ gồm sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá cầm cố giới.… is the mirror reflecting humans và their lifestyle.…là tấm gương phản ảnh con người và lối sinh sống của họ.Thanks to lớn this subject, I can understand/explore…Nhờ vào môn học tập này, tôi rất có thể hiểu/ khám phá……is not limited lớn a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches humans about many aspects of life.…không chỉ giới hạn trong một môn học trong nhà trường. Rộng nữa, nó dậy con người về những khía cạnh trong cuộc sống.The one advantage I have in being good at…is that…Lợi nạm của tôi khi tham gia học tốt…là…In short,… is an important subject that I am really keen on.Tóm lại,… là một trong những môn học quan trọng đặc biệt mà tôi đích thực yêu thích.

4. Những xem xét khi viết đoạn văn về môn học yêu mến bằng tiếng Anh

Lựa chọn môn học dễ dàng viết, dễ bao gồm ý tưởng

Khi viết về môn học hâm mộ bằng tiếng Anh, như đang nói nghỉ ngơi trên, bọn họ có tương đối nhiều môn học để chọn lựa. Tuy nhiên, các bạn nên chọn phần nhiều môn phổ thông và thân ở trong như: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh… nhằm tránh bị bí ý tưởng phát minh và từ vựng.


*
Những xem xét khi viết đoạn văn về môn học thương mến bằng giờ đồng hồ Anh

Nếu các bạn chọn các môn học tập như Hội họa, loài kiến trúc, Thiên văn học,… các bạn sẽ phải chuẩn bị một ít từ vựng thiên về kiến thức trình độ chuyên môn hơi “khó nhằn” một ít đấy nhé.

Lập dàn ý cụ thể trước lúc viết

Ngoài ra, nhằm tránh các ý tưởng phát minh bị lộn xộn và từ vựng bị lặp, bạn nên lập dàn ý trước. Phải chia ra các luận điểm thành từng đoạn nhỏ dại để bố cục nội dung bài viết được mạch lạc. Sau đấy là một dàn ý đơn giản gợi ý cho chủ đề viết về môn học mếm mộ bằng tiếng Anh:

Giới thiệu môn học ái mộ của bạnGiới thiệu nội dung, phạm vi của môn họcLý giải lý do bạn ái mộ môn học tập đóVai trò của môn học tập trong học tập và đời sống (có thể tất cả hoặc không)Những lợi ích/ ưu thế có được khi chúng ta học giỏi môn họcNhững thành tích/ thành tựu chúng ta đạt được của người tiêu dùng trong môn học

Thêm các ý nhiều chủng loại để bài viết thêm hấp dẫn

Một bài viết về môn học ái mộ bằng tiếng Anh rất đơn giản bị thiên về kỹ năng và kiến thức học thuật solo thuần cùng cứng nhắc. Chúng ta cũng có thể thêm vào nội dung bài viết các yếu tố bé người, lấy một ví dụ như nói tới giáo viên dạy môn học, bạn bè cùng học của người tiêu dùng hoặc đề cập về một trải nghiệm, ghê nghiệm thực tiễn của bạn dạng thân về môn học tập đó. Bài viết sẽ trở yêu cầu sinh động, sống động và gần cận hơn.

Áp dụng các kỹ năng và chăm chú đến phần mở đầu

Đặc biệt, các bạn hãy dành thời gian để quan tâm đến về một mở đầu thật ấn tượng cho bài viết của mình nhằm mục tiêu thu hút sự chăm chú của fan đọc cũng như đảm bảo an toàn nắm rõ, đầy đủ các kỹ năng cần thiết khi viết tiếng Anh trước khi bắt tay vào thực thi dàn ý.

Sử dụng ngữ pháp cùng từ vựng phong phú, chính xác

Việc sử dụng đa dạng chủng loại ngữ pháp với từ vựng khiến nội dung bài viết của chúng ta trở nên lôi kéo và học tập thuật nhiều hơn nhưng chúng ta cần bảo đảm an toàn tính chính xác tuyệt đối của các cấu trúc và tự ngữ bản thân sử dụng.

5. đứng đầu 16 mẫu bài viết bằng giờ Anh về môn học tập yêu thích

Bài 1

Every day I have to study many different subjects at school, but my favorite one is English. I have been studying it since secondary school, và it still has been the subject that I spent most of my time on until now. At first I found it very difficult to lớn remember the new vocabulary as well as grammar; however, I was lucky enough to have a teacher that gave me the way and the passion to lớn study it properly. Instead of learning the words by repeating them, I try to lớn use them frequently in certain sentences which relate khổng lồ circumstances around me. Besides, I try lớn write my diary & other small stories in English so that I can learn to use the grammar. English is one of the main subjects at school, & many people have lớn study it lớn get a better job. Other subjects are what I need to learn, but English is the one that I can find joy in studying. It appears in many aspects of my life such as music, movies, books, or news. I can easily listen and get well lớn the American accent whenever I turn on the TV, and for me it is the easiest way to lớn study. I know most of my classmates think that they will not meet Math, History, Chemistry or Physics once they graduate from high school. However, English is the one that will follow us forever, especially when we are reaching out to lớn the world. I am so grateful that English is my favorite subject, và I will never chiến bại the joy in studying it.

Dịch nghĩa

Mỗi ngày tôi buộc phải học không ít môn không giống nhau ở trường, nhưng môn học yêu quý nhất của tớ là giờ Anh. Tôi đã học nó kể từ khi ở cung cấp hai, cùng nó vẫn đã và đang là môn học mà lại tôi dành nhiều thời hạn cho độc nhất tính cho nay. Thuở đầu tôi thấy rằng câu hỏi nhớ phần nhiều từ vựng mới cũng giống như ngữ pháp là tương đối khó khăn; tuy nhiên, tôi đã suôn sẻ khi đạt được một người giáo viên chỉ mang lại tôi giải pháp và mang đến tôi niềm ham để học tập nó một cách đúng đắn. Thay vị học từ vựng bằng phương pháp lặp lại chúng, tôi cố gắng sử dụng bọn chúng thường xuyên trong số những câu ví dụ liên quan cho những thực trạng xung xung quanh tôi. Cạnh bên đó, tôi vậy viết nhật kí và những mẩu chuyện nhỏ dại khác bởi tiếng Anh nhằm tôi hoàn toàn có thể học cách thực hiện ngữ pháp. Tiếng Anh là giữa những môn học chủ yếu ở trường, và rất nhiều người yêu cầu học nó để hoàn toàn có thể có được một các bước tốt hơn. Phần nhiều môn khác là tất cả những gì tôi cần phải học, tuy nhiên Tiếng Anh đó là môn mà lại tôi rất có thể tìm được thú vui trong thời điểm học. Nó mở ra ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống của tôi như âm nhạc, phim ảnh, giấy tờ hoặc tin tức. Tôi có thể dễ dàng nghe và làm cho quen với tiếng nói tiếng Anh của người Mỹ bất cứ bao giờ tôi mở TV lên, và đối với tôi chính là cách đơn giản nhất nhằm học. Tôi biết phần đông bạn học của tôi nghĩ rằng họ đã không bao giờ gặp lại Toán, định kỳ sử, đồ lý xuất xắc Hóa học tập một khi học đã giỏi nghiệp cung cấp 3. Mặc dù nhiên, giờ đồng hồ Anh đã là thứ đang đi theo họ mãi mãi, nhất là khi chúng ta đang dần dần vươn ra cố kỉnh giới. Tôi cảm xúc thật sự hàm ân khi tiếng Anh là môn học ngưỡng mộ của mình, với tôi sẽ không khi nào đánh mất niềm vui khi học nó.

Xem thêm: " Counterintuitive Là Gì - Counterintuitive Có Nghĩa Là Gì

Bài 2

My favorite subject is Math, but people rarely believe that there is a student who actually loves Math. This is a quite easy subject at primary level, but I have khổng lồ admit that it gets harder & harder through time. I had a struggling period with it before I could find the motivation và interest lớn study. I find it is not only useful, but it is lượt thích puzzles that I can find joy in once I solve them. Some students say that they cannot find any use of quadratic equations or complicated formulas in reality, but Math actually appears in many aspects in our life. It helps calculate and bring out the exact results, & we cannot construct anything without calculating the figures, or the amount of materials or the whole area. Besides, it is also a useful assistant for some other subjects such as Physics và Chemical, and it helps us develop our logical thought. We can think faster & have better reactions with numbers thanks to lớn Math. Whenever I go to the markets with my mom, I always help her to check whether the sellers take the right or wrong amount of money as well as the change. I meet it both in school & in my real life, so there is no wonder why I find it really necessary.