Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Viết các tập sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a)Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20.

Bạn đang xem: Viết các tập hợp sau

b)Tập hợp Bcác số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.


*

*

*

 

a)Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20.

Vd:A = {0;1;2;3;4;5;...;20}

Tập hợp có số phần tử là:

(20-0):1+1=21 ( phần tử )

 

b)Tập hợp Bcác số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.

Vd:A={}

Vì 5 và 6 là hai số tự nhiên liên tiếp nên không có phần tử nào nằm giữa hai số này. tập hợp này còn được gọi là tập hợp rỗng


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a. Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 20.

b. Tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 20.

c. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 18.

d. Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

e. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.


a. A = {x∈N|x

Vậy tập hợp A có 20 phần tử.

b. B= {x∈N|x≤20} = {0;1;2;…;19;20}

Vậy tập hợp B có 21 phần tử.

c. C= {x∈N|10

Vậy tập hợp C có 7 phần tử.

d. D = {11;13;15;17;19}

Vậy tập hợp D có 5 phần tử

e. E = {x∈N|5

Vậy tập hợp E không có phần tử nào


Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hơn có bao nhiêu phần tử ?

a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20

b) Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6


a) Các số tự nhiên không vượt quá 20 là những số tự nhiên bé hơn hoặc bằng 20.

Do đó A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20}.

Như vậy A có 21 phần tử.

Xem thêm: Top 20 Kết Quả Olympic 10 3 Daklak 2019, Kết Quả Thi Olympic 10

b) Giữa hai số liền nhau không có số tự nhiên nào nên B \(\in\varnothing\)


Bài giải:

a) Các số tự nhiên không vượt quá 20 là những số tự nhiên bé hơn hoặc bằng 20. Do đó A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20}. Như vậy A có 21 phần tử.