romanhords.com: Qua bài bác Vị trí kha khá của hai đường tròn cùng tìm hiểu các kỹ năng và kiến thức về các trường hợp về địa chỉ của 2 đường tròn và giải đáp lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của đường tròn


Liên Hệ Cung và Dây Chu Vi Hình Tròn Diện Tích Hình Tròn Độ lâu năm Cung Tròn Tiếp tuyến đường Của Đường Tròn Góc có Đỉnh Ở bên phía trong Đường Tròn. Góc gồm Đỉnh Ở bên phía ngoài Đường Tròn Vị Trí Tương Đối Của nhì Đường Tròn
Phương Trình Đường Tròn nước ngoài Tiếp Tam Giác Phương Trình Tiếp tuyến đường Của Đường Tròn Phương Trình Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác

I. CÁC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA nhị ĐƯỜNG TRÒN

Trường hòa hợp 1: hai đường tròn cắt nhau.

Hai mặt đường tròn (O, R) cùng (O’, r) cắt nhau vì chưng chúng tất cả 2 điểm phổ biến là 2 điểm A, B:


*

Hai con đường tròn (O, R) với (O’, r) tiếp xúc vì chưng chúng có 1 điểm chung là vấn đề A:


*

Hai đường tròn (O, R) cùng (O’, r) tiếp xúc trong tại điểm A. Khi ấy điểm A nằm trê tuyến phố nối trung khu và O’O = |R - r|.
*

Hai đường tròn (O, R) với (O’, r) tiếp xúc bên cạnh tại điểm A. Lúc ấy điểm A nằm trên phố nối trọng điểm và O’O = R + r.

Trường vừa lòng 3: hai tuyến đường tròn không giao nhau.

Hai con đường tròn (O, R) với (O’, r) không giao nhau vì chưng chúng không có điểm bình thường nào.


*

*

d d > R + r (O; R) tiếp xúc xung quanh (O"; r)
d = R + r (O; R) xúc tiếp trong (O"; r) d = R – r (O; R) và (O"; r) cắt nhau 2 R – r

II. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG NỐI TÂM

Đường nối tâm là trục đối xứng của hình được sản xuất bởi hai tuyến phố tròn, vì vậy ta có các tính chất sau đây:

Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm đang nằm trên tuyến đường nối vai trung phong của hai đường tròn.Nếu hai tuyến phố tròn giảm nhau thì nhì giao điểm đối xứng nhau qua mặt đường nối trung khu hay có thể hiểu là con đường nối tâm là đường trung trực của dây chung.

III. TIẾP TUYẾN tầm thường CỦA nhị ĐƯỜNG TRÒN

Tiếp tuyến tầm thường của hai tuyến đường tròn là đầy đủ đường thẳng tiếp xúc đối với cả hai đường tròn đó.


Lưu ý: Tiếp tuyến đường chung bên cạnh của hai tuyến phố tròn không giảm đường nối trung khu còn tiếp tuyến chung trong của hai tuyến phố tròn thì cắt đường nối tâm.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO VỀ CÁC VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA hai ĐƯỜNG TRÒN

Ví dụ: mang lại hình vẽ sau đây chứng minh AC = CD.


Lời giải tham khảo:

Xét mặt đường tròn (O’) có 3 điểm A, O, C cùng thuộc con đường tròn cơ mà OA là mặt đường kính 

⇒ △AOC vuông trên C.

Xem thêm: Những Chuyện Dỡ Khóc Dỡ Cười Về “ Nhà Vệ Sinh Ngày Xưa, 7 Sự Thật Gây Rùng Mình Về Nhà Vệ Sinh Thời Xưa

⇒ OC ⊥ AD (t/c)

Xét mặt đường tròn (O) có A, D là hai điểm thuộc con đường tròn 

⇒ OA = OD (t/c)

Xét △AOD gồm OA = OD (cmt)

⇒ △AOD cân tại O nhưng OC ⊥ AD (cmt)

⇒ OC là đường trung đường của △AOD

⇒ AC = CD (đpcm).


Những tin tức trên romanhords.com chỉ mang ý nghĩa chất tổng hợp, tham khảo. Bạn đọc nên quan tâm đến trước lúc thực hiện