Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi: “Polime tổng hợp?” cùng với kiến thức mở rộng do Top Tài Liệu tổng hợp, biên soạn về Polime là tài liệu học tập bổ ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Ví dụ về polime tổng hợp

Trả lời câu hỏi: Polime tổng hợp là gì? Dãy các polime tổng hợp?

– Polime tổng hợp: do con người tổng hợp; được chia thành 2 loại là: Polime trùng hợp tổng hợp bằng các phản ứng hóa học (ví dụ: polietilen, poli(metyl metacrylat…) và Polime trùng ngưng được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng (ví dụ: nilon-6, tơ lapsan…)

– Dãy các polime tổng hợp: Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6,..

Kiến thức tham khảo về polime

1. Polime là gì?

– Polymer hay Polyme là khái niệm được dùng cho các hợp chất cao phân tử (hợp chất có khối lượng phân tử lớn và trong cấu trúc của chúng có sự lặp đi lặp lại nhiều lần những mắt xích cơ bản). Các phân tử tương tự nhưng có khối lượng thấp hơn được gọi là các oligomer.

– Tên gọi polymer xuất phát từ tiếng Hy Lạp, πoλvς, polus, ‘nhiều’ và μερος, meros, ‘phần’, nghĩa là các phân tử lớn được tạo thành từ sự lặp lại của nhiều phân tử con. Các đơn vị tạo ra polymer có nguồn gốc từ các phân tử (thực hoặc ảo) có khối lượng phân tử tương đối thấp. Thuật ngữ này được Jöns Jacob Berzelius đặt ra vào năm 1833, mặc dù ông có một định nghĩa khác biệt với các định nghĩa IUPAC hiện đại. Các khái niệm hiện đại của polymer như là cấu trúc phân tử đồng hóa trị ngoại quan đã được Hermann Staudinger đề xuất vào năm 1920. Ông là người đã trải qua thập kỷ tiếp theo tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm cho giả thuyết này.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Polime tổng hợp?" width="686" height="231" srcset="https://romanhords.com/wp-content/uploads/2022/04/polime-tong-hop-10.png 686w, https://romanhords.com/wp-content/uploads/2022/04/polime-tong-hop-10-300x101.png 300w, https://romanhords.com/wp-content/uploads/2022/04/polime-tong-hop-10-150x51.png 150w, https://romanhords.com/wp-content/uploads/2022/04/polime-tong-hop-10-60x20.png 60w" sizes="(max-width: 686px) 100vw, 686px" data-eio="l" />Polime khâu mạch có cấu trúc mạng không gian do đó trở nên khó nóng chảy, khó tan và bền hơn so với polime chưa khâu mạch

5. Điều chế polime

* Polime trùng hợp

– Trùng hợp là phản ứng cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo thành polime.

– Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có chứa liên kết bội hoặc vòng không bền (caprolactam).

* Piolime trùng ngưng

– Trùng ngưng là phản ứng cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo thành polime đồng thời có giải phóng các phân tử chất vô cơ đơn giản như H2O.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Tạo Động Lực Học Tập

– Điều kiện để monome tham gia phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải có 2 nhóm chức trở lên có khả năng tham gia phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO và phenol).