Đồ thị tọa độ thời gian của vận động thẳng đều theo chiều dương (v > 0)

Cách đọc thiết bị thị tọa độ thời gian của hoạt động thẳng các theo chiều dương

*

Hình 1: xo = 0; điểm M (t1;x1) → v = x1/t1 → phương trình: x = v.t

Hình 2: xo ≠ 0; điểm M(t1;x1) → v = x1/t1 → phương trình: x = xo + v.t

Hình 3: xo ≠ 0; v = 0 → x = xo (đây là đồ thị tọa độ thời gian của vật đứng yên)

Hình 4: xo ≠ 0; v = xo/to → x = xo + v.(t – to)

Chú ý: Đồ thị tọa độ thời hạn của chuyển động thẳng hồ hết theo chiều âm (vBài tập vật thị tọa độ thời gian của vận động thẳng đều:

Câu 1: Một chất điểm vận động thẳng đều sở hữu đồ thị tọa độ thời gian như hình vẽ. Viết phương trình chuyển động của thứ và biểu đạt lại vận động của thứ theo trang bị thị. Sau bao lâu vật dụng đi không còn quãng đường.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị vật lý 10

*
<Ẩn HD>*

Chọn chiều dương là chiều từ bỏ A cho B, gốc thời gian là cơ hội 7h; cội tọa độ tại điểm A

Phương trình chuyển động của 2 ô tô

x1 = x$_01$ + 80.t

x2 = x$_02$ – 80.t

a/ Tại thời điểm to = 0 (lúc đồng hồ thời trang chỉ 7h)

ô đánh 1 đang ở A => x$_01$ = 0 => x$_01$ = 0 => x1 = 80t (km)

ô đánh 2 vẫn ở B (cách A 200km) => x$_02$ = 100 => x2 = 200 – 80t (km)

b/ hai xe chạm chán nhau => x1 = x2 => 80t = 200 – 80t => t = 1,25 (h)

=> x1 = 80.t = 80.1,25 = 100 (km)

=> nhị xe chạm mặt nhau sau 1,25h ( cơ hội 8,25h) chuyển động và tại vị trí phương pháp điểm A 100km => cách điểm B (200 – 100 = 100km)

c/

*


<Ẩn HD>

Câu 3: Một vật hoạt động thẳng bên trên trục Ox. Đồ thị hoạt động của nó được mang đến như hình vẽ

*

a) Hãy tế bào tả hoạt động của vật.

b) Viết phương trình chuyển động của vật.

c) Tính quãng đường vật đi được sau 2 giờ.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích - Tam Giác: Vuông, Thường, Cân, Đều

Hướng dẫn

45phút = 0,75h; 30phút = 0,5h; lựa chọn gốc thời hạn là lúc 6h

a/ Phương trình vận động của xe cộ 1 tự 6h mang lại 6h45: x1 = 40t

Phương trình hoạt động của xe pháo 1 trường đoản cú 6h45 mang đến 7h15: x1 = 40.0,75 = 30

Phương trình vận động của xe pháo 1 từ bỏ 7h15 trở đi: x1 = 30 + 40(t – 1,25)

Phương trình chuyển động của xe cộ 2: x2 = 50(t – 0,5)

*

b/ từ trang bị thị => nhì xe có gặp gỡ nhau

tọa độ gặp mặt nhau x1 = 30 = x2 = 50(t – 0,5) => t = 1,1h = 1h6phút

=> nhì xe gặp mặt nhau lúc: 6h + 1h6phút = 7h6 phút trên điểm giải pháp A 30km

c/ thời gian 1 đến B: t1 = 100/40 + 0,5 = 3h => dịp xe 1 đến B là 9h

thời gian xe 2 đến B: t2 = 100/50 = 2h => dịp xe 2 cho B là 8h30


<Ẩn HD>


Hướng dẫn

a; chọn chiều dương là chiều vận động từ A mang đến B, nơi bắt đầu tọa độ trên A, gốc thời hạn là lúc hai xe pháo xuất phát

phương trình hoạt động của nhì xe

Đối cùng với xe vận động từ A :

Đối với xe chuyển động từ B :

b; Ta gồm bảng ( x, t )

t (h)012
x1 (km)060120
x2 (km)2060100

Đồ thị:

*

c; dựa vào đồ thị ta thấy 2 xe gặp mặt nhau ở trong phần cách A 60km và thời khắc mà nhị xe gặp mặt nhau 1h.


<Ẩn HD>

Câu 6: Cho đồ thị vận động của nhì xe được diễn đạt như hình vẽ. (Hình 1). Hãy nêu sệt điểm chuyển động của mỗi xe và viết phương trình chuyển động

*Hướng dẫnHướng dẫn


<Ẩn HD><Ẩn HD><Ẩn HD>

VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247