Bạn sẽ xem tư liệu "Lý thuyết thiết bị lý Lớp 12 - bài xích 1: xê dịch điều hòa", để mua tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: Vật lý 12 bài 1 lý thuyết

Tag: Vật Lý 12 bài xích 1 Lý Thuyết

Tài liệu gắn kèm:
*
ly_thuyet_vat_ly_lop_12_bai_1_dao_dong_dieu_hoa.docx

Nội dung text: định hướng Vật lý Lớp 12 - bài 1: xê dịch điều hòa

Bài 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA I. DAO ĐỘNG CƠ 1. Rứa nào là xấp xỉ cơ vận động có số lượng giới hạn trong không gian, được lập đi lặp lại quanh một vị trí đặc biệt, điện thoại tư vấn là vị trí cân bằng. 2. Xấp xỉ tuần hoàn dao động tuần hoàn là giao động mà trạng thái dao động của đồ gia dụng được tái diễn như cũ sau đông đảo khoảng thời hạn bằng nhau. Khoảng thời hạn bằng nhau đó call là chu kỳ. II. PHƯƠNG TRÌNH CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 1. Định nghĩa: giao động điều hòa là dao động trong các số ấy li độ của vật là một trong hàm cosin (hay sin) của thời gian 2. Phương trình: x = Acos(t + ) = Asin(t + + ) 2 trong đó x: li độ, là tọa độ của thứ tính tự vị trí cân bằng (cm;m) A>0: biên độ giao động (li độ rất đại) (cm; m) (t + ): pha của xấp xỉ tại thời gian t (rad) : pha ban đầu (rad)  >0: tần số góc (rad/s) ; A,  , là hằng số. * Chú ý: Một chất điểm dao động điều hòa trên một quãng thẳng có thể coi là hình chiếu của một hóa học điểm tương ứng hoạt động tròn phần đa lên đường kính là đoạn thẳng kia (tốc độ góc của chất điểm chuyển động tròn đều phải có giá trị bằng tần số góc  ). III. CHU KỲ, TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ GÓC CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. 1. Chu kỳ luân hồi T (s) - Khoảng thời gian để vật thực hiện được một giao động toàn phần. - chu kỳ cũng là khoảng thời hạn ngắn nhất nhưng vật trở về địa chỉ cũ và vận động theo hướng cũ (tức là tâm trạng cũ). 2 T  1  2. Tần số f (Hz tuyệt s-1) : Số dao động toàn phần tiến hành được trong một giây. F T 2 2 3. Tần số góc (rad/s) .  2 f T IV. VẬN TỐC, GIA TỐC CỦA VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. 1. Vận tốc: v = x’ = - Asin(t + ) = Acos(t + + ) 2 Ở địa chỉ biên : x = ± A ; v = 0 Ở vị trí cân đối : x = 0 ; |vmax |= A v 2 contact v với x : x 2 A 2 2 2. Gia tốc: a = v’ = x” = - 2Acos(t + ) Ở địa chỉ biên : a 2A max Ở vị trí cân nặng bằng: a = 0 2 contact a với x : a = -  x a luôn hướng về vị trí cân bằng, a ngược lốt với x * Chú ý: v cấp tốc pha đối với x; a nhanh pha đối với v; a cùng x ngược trộn nhau. 2 2 V. ĐỒ THỊ CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Home, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Home

* Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của x, v, a vào t là 1 trong đường hình sin. * x, v, a vươn lên là thiên ổn định cùng một chu kỳ luân hồi T, bao gồm cùng tần số f.