Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Usage là gì

*
*
*

usage
*

usage /”ju:zid / danh từ bí quyết dùng, biện pháp sử dụng (ngôn ngữ học) biện pháp dùng thông thường phương pháp đối xử, cách đối đ ito meet with hard usage: bị bạc bẽo đ i bị hành hạ thói quen, tập quán, tục lệ, lệ thườngsocial usage(s): tập cửa hàng x hộithe usages và customs of a country: phong tục tập quán của một nướcsử dụngbandwidth usage: áp dụng dải tầnbandwidth usage: thực hiện dải thônghigh usage route: đường sử dụng nhiềumonument usage conditions: quy chế sử dụng di tíchstorage usage map: sơ đồ sử dụng bộ nhớstorage usage map: bạn dạng đồ áp dụng bộ nhớusage label: nhãn chỉ dẫn sử dụngusage restrictions, limitations: số lượng giới hạn sử dụngusage restrictions, limitations: sự tiêu giảm sử dụngsự dùngsự sử dụngLĩnh vực: toán & tincách sử dụnghigh usage routeđường lựa chọn trước tiênhigh usage routeđường trực tiếpnative mode usagecách dùng chính sách riêngstorage usage mapsơ vật dụng bộ nhớusage (n)sử dụngusage loadtải sức nóng khai thácusage loadtải nhiệt độ tiêu dùngcách cần sử dụng thông thườngsự sử dụngaverage monthly usagetiêu hao bình quân hàng thángcommercial usagetập cửa hàng thương mạicustoms và usage of international tradetập quán thương mại quốc tếmaterial usage standardstiêu chuẩn chỉnh sử dụng đồ gia dụng liệumaterials usage standardstiêu chuẩn sử dụng đồ dùng liệuproduct usage ratesuất áp dụng sản phẩmproduct usage ratexuất xứ xử dụng sản phẩmtrade usagetập quán thương mạitrade usagetập quán, cửa hàng lệ yêu mến mạiusage of tradetập quán thương mạiusage pullchỉ số sức thu hút quảng cáo

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): usage, use, disuse, misuse, usefulness, user, reuse, reusable, used, disused, unused, useful, useless, usefully

*
*

*

usage

Từ điển Collocation

usage noun

1 way/amount that sth is used

ADJ. heavy, high high energy usage | low | normal With normal usage, the equipment should last at least five years. | drug Drug usage by teenagers has increased in recent years. | energy | water

VERB + USAGE increase | reduce

USAGE + VERB increase | fall

PREP. ~ of Usage of computers in schools is increasing.

2 way that words are used

ADJ. common, everyday, general, normal, ordinary, popular That word is no longer in common usage. | current, modern a book on current English usage | actual Actual usage of the word is different from the meaning given in the dictionary. | correct | American, English, etc. | language, linguistic, word | colloquial

VERB + USAGE come into, enter The term ‘eco-tourism’ entered common usage in the 1990s.

PREP. in ~ The word has a slightly different meaning in popular usage.


Bạn đang xem: Usage là gì


Xem thêm: So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Biến Thái Hoàn Toàn Và Không Hoàn Toàn Công Nghệ 7

PHRASES patterns of usage Dictionary definitions tend to show stereotypical patterns of usage.

Từ điển WordNet

File Extension Dictionary

Snort File

English Synonym và Antonym Dictionary

usagessyn.: handling method practice procedure treatment use way