Nếu chúng ta đang lao vào vào JavaScript, một trong số thứ bạn cần học trước tiên này là những một số loại data. Như khi các bạn nói về Numbers, Strings & Booleans khá chi tiết, phần đa object cũng ổn dẫu vậy khi null & indentified nhập cuộc thì phần đa thứ sẽ cũng trở nên rối hơn một chút.

Bạn đang xem: Undefined là gì

Bài Viết: Undefined là gì

Nếu mình thích hiểu rõ đa số ví dụ dưới đây, hãy mở DevTools Console bằng cách thức nhấn Ctrl+Shift+J (Windows / Linux) or Cmd+Opt+J (Mac).


*

*

*

*

*

Dòng trước tiên: undefined == null, trả về true vị JavaScript nỗ lực cố gắng convert cả hai ngân sách chi tiêu về thuộc loại.

Dòng đồ vật hai: undefined === null, cho chúng ta biết “Hãy đối chiếu với những một số loại data” (cơ phiên bản là đánh giá xem cả hai tất cả giống nhau không) và JavaScript cũng đủ thông minh để cảm thấy đc sự khác biệt nên nó trả về “false”.

And cái cuối cùng: !undefined === !null, đặc điểm này thì đơn giản hơn. Bởi vì cả hai chi phí bị không đồng ý đều trả về true, các bạn có hai chi tiêu true, thì sau cuối nó là true.

Nghe ngoài ra hơi sai sai, và thật ra, đây là cái hay của ngữ điệu này.

NaN (Not a Number)

Sau ki đang hiểu null & unidentified là gì, & sự không giống nhau của chúng, các các bạn sẽ nói về chi phí NaN.


Tôi nghĩ tư tưởng này cũng đủ dễ dàng hiểu. JavaScript return chi tiêu này lúc cái các bạn nhận được không phải số. Ví dụ, bạn thích lấy túi tiền “cucumber” trừ 10 hoặc đem “R2D2” phân chia cho 12 vậy.

Thể Loại: share trình bày kiến thức và kỹ năng Cộng Đồng
Bài Viết: Undefined Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú Undefined

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://romanhords.com Undefined Là Gì – Nghĩa Của từ Undefined


Related


About The Author
Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình chú ý này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Bộ Đề Môn Sinh Chuẩn Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Sinh 2022


Tìm kiếm
Tìm kiếm

Bài viết mới


Phản hồi ngay sát đây


Không có bình luận nào để hiển thị.

Lưu trữ


Chuyên mục