Bạn đang xem: Từ hai muối x và y thực hiện các phản ứng sau

Do X sức nóng phân thu được sản phẩm X1 có khả năng phản ứng với nước yêu cầu X là BaCO3 hoặc CaCO3 → X2 là kiềm

Do X2 + Y tạo ra X đề xuất Y là muối hạt CO32-- hoặc HCO3-

Do X2 tác dụng với Y theo 2 tỉ lệ khác biệt nên Y phải là muối HCO3-

Kết hợp những dữ kiện trên ta khẳng định được 2 muối bột X với Y.


Giải bỏ ra tiết:

Do X sức nóng phân thu được thành phầm X1 có khả năng phản ứng cùng với nước buộc phải X là BaCO3 hoặc CaCO3 → X2 là kiềm.

Do X2 + Y tạo ra X buộc phải Y là muối bột CO32- hoặc HCO3-

Do X2 công dụng với Y theo 2 tỉ lệ khác nhau nên Y cần là muối hạt HCO3-

Vậy X là CaCO3, Y là NaHCO3

PTHH:

CaCO3  (xrightarrowt^0 ) CaO + CO2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O

Ca(OH)2 + 2 NaHCO3 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*Xem thêm: Giải Thích Tại Sao Khí Hậu Châu Á Lại Chia Thành Nhiều Đới Như Vậy ?

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát