Trả lời thắc mắc 1 bài xích 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1. Trong các tứ giác làm việc hình 1, tứ giác nào luôn luôn nằm vào một nửa mặt phẳng tất cả bờ là

Xem giải mã
Bạn đang xem: Tứ giác 8

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào nơi trống:

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Nói lại định lý về tổng bố góc của một tam giác...

Xem lời giải


bài bác 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Kiếm tìm x làm việc hình 5, hình 6

Xem lời giải


bài xích 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Giải bài bác 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Góc kề bù với cùng 1 góc của tứ giác

Xem giải mã


bài xích 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Ta hotline tứ giác ABCD trên hình 8 bao gồm AB = AD

Xem giải mã


bài xích 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Phụ thuộc cách vẽ những tam giác vẫn học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9

Xem giải mã


bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm kiếm thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Ngày 7 4 Là Ngày Gì ? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Sức Khỏe Thế Giới?

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.