Ở bài viết này, mình sẽ cố gắng để bạn hiểu từ ghép là gì cùng với việc phân tích những ví dụ kèm theo. Mình nghĩ rằng, hiểu được vấn đề từ bản chất sẽ giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Bạn đang xem: Từ ghép trong tiếng việt


Mục Lục

1. Từ ghép là gì?3. Các loại từ ghép3.1. Từ ghép chính phụ3.2. Từ ghép đẳng lập5. Cách phân biệt từ ghép

1. Từ ghép là gì?

1.1. Khái niệm từ ghép

Để hiểu rõ về khái niệm “từ ghép” là gì, chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm “từ” là gì?

*
*
*
*
*

4. Nghĩa của từ ghép

Nghĩa của từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa (tức là nghĩa của từ ghép chính phụ sẽ hẹp hơn so với nghĩa của âm tiết chính). 

Ví dụ 1: Trong từ ghép chính phụ “bà ngoại” thì nghĩa của từ ghép chính phụ “bà ngoại” sẽ hẹp hơn so với nghĩa của âm tiết “bà” – là âm tiết chính (như phân tích ở trên, “bà” có thể là bà nội, bà ngoại, bà cố…)

Nghĩa của từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa (tức là nghĩa của từ ghép đẳng lập sẽ khái quát hơn nghĩa của các âm tiết tạo nên từ ghép đẳng lập).

Ví dụ 2: Lại xét về ví dụ từ ghép đẳng lập “ông bà” đã đề cập ở các mục trước. Nghĩa của từ ghép đẳng lập “ông bà” khái quát hơn so với nghĩa của âm tiết “ông” và nghĩa của âm tiết “bà”. 

5. Cách phân biệt từ ghép

5.1. Phân biệt từ ghép và từ láy

Giống nhau: 

Có từ hai âm tiết trở lênMột số từ ghép sẽ giống từ láy nếu có một âm tiết có nghĩa và một âm tiết hơi mờ nghĩa. Ví dụ: từ ghép “thơm ngát” có thể bị nhầm là từ láy vì âm tiết chính “thơm” có nghĩa, còn âm tiết “ngát” với một số người sẽ hơi mờ nghĩa.Một số từ ghép sẽ giống từ láy nếu có lặp phụ âm. Ví dụ: từ ghép “thúng mủng” có thể bị nhầm là từ láy vì có lặp phụ âm “ung”.

Khác nhau:

Về cơ bản, từ ghép và từ láy khác nhau về mối quan hệ ngữ nghĩa của các âm tiết.Nếu các âm tiết tạo thành từ đều có nghĩa thì đó là từ ghép.

5.2. Phân biệt từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ

Giống nhau: Đều là từ ghép.

Khác nhau:

-Về mối quan hệ giữa các âm tiết:

Từ ghép chính phụ: mối quan hệ kết hợp giữa các âm tiết là không bình đẳng (có âm tiết chính và âm tiết phụ).Từ ghép đẳng lập: mối quan hệ kết hợp giữa các âm tiết là bình đẳng (không phân biệt âm tiết nào chính và âm tiết nào phụ).

-Về ngữ nghĩa (đã phân tích ở mục trên):

Từ ghép chính phụ: có tính chất phân nghĩa.Từ ghép đẳng lập: có tính chất hợp nghĩa.

Xem thêm: Bộ 9 Đề Thi Giữa Kì 1 Hóa 9, Bộ 9 Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Hóa Lớp 9 Năm 2021

6. Kết luận

Mình đã cố gắng chọn lọc thông tin và sưu tầm những ví dụ đặc trưng để hy vọng truyền đạt đến bạn những nội dung về từ ghép một cách dễ hiểu nhất.

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, trong nhiều trường hợp chúng ta có thể sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu và xác định nghĩa của một từ nào đó, hãy kiểm tra lại với từ điển để vừa để học từ, vừa để sử dụng từ đúng hơn bạn nhé!