Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức trang 27 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 3 Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Từ đơn và từ phức lớp 4

Ngoài ra, còn có thể tham khảo bài Tập đọc Thư thăm bạn, Người ăn xin của tuần 3 Tiếng Việt 4 tập một. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của romanhords.com:


Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức trang 27 - Tuần 3

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 27, 28Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 28

Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo:

Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, anh / là / học sinh / tiên tiến /

Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC

Câu 1

Hãy chia các từ trên thành hai loại:


Trả lời:

Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là.Từ gồm nhiều tiếng (từ phức): giúp đỡ. học hành, học sinh, tiên tiến.

Câu 2

Theo em:

Tiếng dùng để làm gì?Từ dùng để làm gì?

Trả lời:

Theo em:

Tiếng dùng (để cấu tạo từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 28

Câu 1

Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ:


Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /Rất công bằng, rất thông minh.Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.

LÂM THỊ MỸ DẠ

Trả lời:

Rất / công bằng, / rất / thông minh /Vừa / độ lượng / lại / đa tình, / đa mang /

Từ đơn: rất, vừa, lại.Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.

Câu 2

Hãy tìm trong từ điển và ghi lại:

3 từ đơn3 từ phức

Trả lời:

3 từ đơn: đi, đứng, ngồi.3 từ phức: anh hùng, dũng cảm, thông minh.

Câu 3

Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2.

M: (Đặt câu với từ đoàn kết)

Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Highway Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Trả lời:

Sáng nay tôi đi học sớm.Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
*

Soạn Tiếng Việt 4 - Tập 1 Tuần 1: Thương người như thể thương thân Tuần 2: Thương người như thể thương thân Tuần 3: Thương người như thể thương thân Tuần 4: Măng mọc thẳng Tuần 5: Măng mọc thẳng Tuần 6: Măng mọc thẳng Tuần 7: Trên đôi cánh ước mơ Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ Tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ Tuần 11: Có chí thì nên Tuần 12: Có chí thì nên Tuần 13: Có chí thì nên Tuần 14: Tiếng sáo diều Tuần 15: Tiếng sáo diều Tuần 16: Tiếng sáo diều Tuần 17: Tiếng sáo diều Soạn Tiếng Việt 4 - Tập 2 Tuần 19: Người ta là hoa đất Tuần 20: Người ta là hoa đất Tuần 21: Người ta là hoa đất Tuần 22: Vẻ đẹp muôn màu Tuần 23: Vẻ đẹp muôn màu Tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu Tuần 25: Những người quả cảm Tuần 26: Những người quả cảm Tuần 27: Những người quả cảm Tuần 29: Khám phá thế giới