Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (AB,,,BC,,,CD) đôi một vuông góc cùng với nhau. Điểm nào sau đây cách đều tư đỉnh (A,,,B,,,C,,,D) của tứ diện (ABCD) ?
Bạn đang xem: Tứ diện abcd

*

Ta có (left{ eginarraylAB ot BC\AB ot CDendarray ight.,, Rightarrow ,,AB ot left( BCD ight),, Rightarrow ) tam giác (ABD) vuông tại (B.)

Suy ra (IA = IB = ID = dfracAD2,) cùng với (I) là trung điểm của (AD.) (left( 1 ight))

Lại gồm (left{ eginarraylAB ot CD\BC ot CDendarray ight.,, Rightarrow ,,CD ot left( ABC ight),, Rightarrow ,,)tam giác (ACD) vuông trên (C.)

Suy ra (EA = EC = ED = dfracAD2,) cùng với (E) là trung điểm của (AD.) (left( 2 ight))

Từ (left( 1 ight),left( 2 ight)) suy ra (I equiv E equiv O) yêu cầu trung điểm của cạnh (AD) bí quyết đều (A,,,B,,,C,,,D.)


Đáp án buộc phải chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hai tuyến đường thẳng rành mạch $a, m b$ với mặt phẳng$left( p. ight)$, trong những số đó $a ot left( p ight)$. Mệnh đề nào sau đấy là sai?


Trong không khí cho con đường thẳng (Delta ) và điểm (O.) Qua (O) có mấy con đường thẳng vuông góc cùng với $Delta$ mang đến trước?


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác cân tại (C.) kề bên (SA) vuông góc với đáy. Hotline (H,,,K) thứu tự là trung điểm của (AB) với (SB.) khẳng định nào sau đây sai ?


Trong không gian tập hợp những điểm (M) phương pháp đều nhì điểm cố định và thắt chặt (A) và (B) là


Cho tứ diện (ABCD.) call (H) là trực trung khu của tam giác (BCD) cùng (AH) vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Xác định nào dưới đây là đúng ?


Trong không khí cho con đường thẳng (Delta ) không nằm trong mp (left( p. ight)), con đường thẳng (Delta ) được call là vuông góc với mp (left( phường ight)) nếu:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình thoi tâm (O.) biết rằng (SA = SC,) (SB = SD.) xác định nào sau đó là đúng ?


Cho tứ diện (ABCD) tất cả (AB,,,BC,,,CD) song một vuông góc với nhau cùng (AB = a), (BC = b,,,,CD = c). Độ dài đoạn thẳng (AD) bằng


Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (AB,,,BC,,,CD) song một vuông góc cùng với nhau. Điểm nào sau đây cách đều tư đỉnh (A,,,B,,,C,,,D) của tứ diện (ABCD) ?


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả (SA = SB = SC) cùng tam giác (ABC) vuông tại (B). Vẽ (SH ot left( ABC ight)), (H in left( ABC ight)). Khẳng định nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC$ vừa lòng $SA m = m SB m = m SC$. Tam giác $ABC$ vuông trên $A$. Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight)$. Chọn xác định sai trong các xác minh sau?


Cho hình chóp $S.ABCD$ có các sát bên bằng nhau $SA = SB = SC = SD$. Hotline (H) là hình chiếu của $S$ lên mặt đáy $ABCD$. Xác định nào sau đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm (SA ot (ABC)) cùng tam giác $ABC$ không vuông, gọi $H, m K$ lần lượt là trực tâm những tam giác$ABC$ cùng $SBC$. Những đường trực tiếp $AH, m SK, m BC$ thỏa mãn:


Cho hình chóp (S.ABC) có các mặt mặt tạo với lòng một góc bằng nhau. Hình chiếu (H) của $S$ trên ((ABC)) là


Cho hình chóp đều, lựa chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D"). Đường thẳng (AC") vuông góc với mặt phẳng làm sao sau đây?


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, $O$ là giao điểm của 2 đường chéo và $SA = SC$. Các xác minh sau, xác minh nào đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA ot left( ABCD ight)$. Mặt phẳng qua $A$ và vuông góc cùng với $SC$ giảm $SB,SC,SD$ theo thiết bị tự tại $H,M,K$. Chọn khẳng định sai trong các xác minh sau?


Cho hình chóp $S.ABCD$ trong các số ấy $ABCD$ là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). Trong những tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông


Trong không gian cho điểm (A) với mặt phẳng ((P)). Mệnh đề nào đưới đây đúng ?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bàn Về Học Vấn Có Những Chùm Rễ Đắng Cay Nhưng Hoa Quả Lại Ngọt Ngào

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.