Giới thiệu Sơ đồ tổ chức Đảng bộ Tổ chuyên môn Kế hoạch giáo dục Kế hoạch hoạt động đoàn thể Văn bản - Công văn Tin tức - Sự kiện Tra cứu Tài nguyên Đề thi - Kiểm tra


Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia cuộc thi Tập làm Robotcho học sinh trung học của Việt Nam và Phần Lan. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực ...

Bạn đang xem: Trường thpt phan ngọc hiển năm cănTrường THPT Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 của trường.


Trường THPT Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 của trường.
Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường học bậc mầm non, tiểu ...

Trường THPT Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 của trường.


Trường THPT Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 của ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2017


Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona


- Từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2021: TS thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến; TS điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên ...

Trường THPT Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 của trường.


Trường THPT Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 của ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2017


- Từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2021: TS thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương ...

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona


Thực hiện Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ...
- Từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2021: TS thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến; TS điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ...

Trường THPT Phan Ngọc Hiển xin chúc mừng thành tích của Đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2021 - 2022 của trường.


Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia cuộc thi Tập làm Robotcho học sinh trung học của Việt Nam và ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ...
Căn cứ Công văn số 328/HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ...

Xem thêm: Will You Be Mine Là Gì ? Phân Biệt My Và Mine Will You Be Mine Là Gì


- Từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2021: TS thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến; TS điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên ...