1 biện pháp dùng Because và Because of1.2 2 – kết cấu because of 1.2.2 2.2 – Chuyển chủng loại câu từ sử dụng because thanh lịch because of và ngược lại1.4 I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.5 II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE quý phái CẤU TRÚC BECAUSE OF1.6 III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.7 lý giải phân biệt cấu tạo Because, Because Of và In Spite Of trong tiếng Anh1.7.2 2. Cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of1.9 4. Giải pháp chuyển câu từ kết cấu Because sang kết cấu Because Of

Cách cần sử dụng Because cùng Because of

1 – kết cấu Because 

Because có nghĩa là do vì. Because + 1 mệnh đề gồm nghĩa là bởi vì điều nào đấy đã xảy ra, hay bởi vì ai này đã làm gì. Sau because vẫn là một mệnh đề bao gồm chủ ngữ hễ từ đầy đủ. Bạn cần đặc biệt để ý điều này nhé. 


Công thức thành lập câu sử dụng because:

Because + S + V + O, S + V + O  hoặc S + V + O, because S + V + O 

Bạn đã xem: công thức because of


*
*

2 – kết cấu because of 

2.1 – Công thức: 

Because of có nghĩa là vì vì điều gì đó. Ví như là “bởi bởi cơn mưa”, “bởi vì bài toán tắt đường”, “bởi vì việc đi muộn của tôi”…. Quan sát từ những ví dụ này thì bạn cũng có thể đoán được là phia sau because of là các danh từ, đại từ hoặc là các cụm danh đụng từ đúng ko nào? Đây bao gồm là khác hoàn toàn lớn tuyệt nhất của cấu trúc because of và cấu trúc because

Cách sử dụng because of không hề khó, bạn chỉ cần nắm vũ công thức dưới đây để thành lập câu cùng với because of nhé.

Bạn đang xem: Trước because dùng thì gì

Because of + noun/ pronoun/ noun phrase

Ví dụ: 

Khi bạn áp dụng thành thạo because of rồi thì gồm thể các bạn sẽ còn “nghiện” kết cấu này, bởi điểm lưu ý của nó là tinh giảm được câu. Trong những trường phù hợp trang trọng hơn thì người bạn dạng ngữ cũng ưu tiên dùng because of vì kết cấu này “che giấu” được công ty thể triển khai hành động, chỉ nêu cần nêu ra sự việc, giảm đi tính cá nhân, tính công kích.

*
2.2 – Chuyển chủng loại câu từ dùng because thanh lịch because of và ngược lại

Khi đưa từ kết cấu ngữ pháp tiếng Anh because sang cấu trúc because of ta đề xuất biến mệnh đề phía đằng sau thành một danh từ, nhiều danh từ tốt danh rượu cồn từ quăng quật thay thế. Chú ý rằng nếu như sau Because có “to be” hoặc “here, there” thì nên bỏ nó đi, kế tiếp tiếp tục xét 6 trường hợp sau đây.

a – Hai công ty ngữ ở hai mệnh đề như là nhau 

– Hai nhà ngữ kiểu như nhau: bỏ chủ ngữ ở kết cấu because, thêm “ing” vào hễ từ.

I failed the exam because I slept over. 

=> I failed the exam because of sleeping over. 

*
b – Tân ngữ vào mệnh đề chứa because là 1 trong danh từ: 

Trong trường thích hợp này, bọn họ chỉ phải bỏ đi nhà ngữ, thực hiện danh từ.

Ví dụ: Because there was a heavy traffic jam, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

c – Tân ngữ có tính trường đoản cú đứng trước danh từ

Trong trường thích hợp này, chúng ta chỉ yêu cầu đưa tính từ bỏ lên trước danh từ, bỏ đi các phần không đề xuất thiết.

Ví dụ: Because the traffic jam was heavy, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

*
d – Một tính từ: 

Trong trường hợp này, họ đổi tính từ thành danh từ. 

Ví dụ: Because it is raining, I stayed at my house. 

=> Because of the rain, I stayed at my house. 

e – phương pháp chuyển về dạng sở hữu: dùng danh trường đoản cú dạng sở hữu.

Ví dụ: Because I was lazy, I failed the exam.

=> Because of my laziness, I failed the exam.

f – sử dụng “the fact that” 

Quy tắc phổ biến cho nhiều phần trường hợp: dùng nhiều “the fact that ” để trước mệnh đề mong chuyển. Bí quyết làm này chỉ áp dụng khi bọn họ không thể đổi khác được bằng những cách trên cùng đúng cho đa phần các ngôi trường hợp.

Ví dụ: Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall. 

=> Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.

*

Bài tập về Because và Because of 

Bài 1:

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had lớn hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult lớn understand ……… her accent.
*

Bài 2:

Because I studied hard, I passed the exam.

=> Because of ________________________.

Because Hoa was rich, she could buy that house.

=> Because of _____________________________.

Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

=> Despite ________________________________________________________.

His father asked him lớn go stay at home because he was sick.

=> Because of ______________________________________.

She failed the University entrance exam because her grades were bad.

=> Because of _____________________________________________.

Because there was an accident, I was late.

=> Because of _______________________.

Because the rain was so heavy, I couldn’t go lớn school.

=> Because of _________________________________.

Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.

=> Because __________________________________________.

Although it was raining heavily, we still went to school.

=> Despite / In spite of ____________________.

Although phái mạnh is not an intelligent student, he can learn very fast.

=> Despite / In spite of ______________________________________.

*

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because of

5. Because

6. Because

7. Because

8. Because of

9. Because of

10. Because of

Bài 2: 

Because of studying hard , I passed the exam.Because of Hoa’s richness, she could buy that house.Despite his physical handicap, he has become a successful business man.Because of his sickness his father asked him to lớn go stay at home.She failed the University entrance exam because of her bad grades.Because of an accident, I was late.Because of the heavy rain, I couldn’t go khổng lồ school.Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.Despite / In spite of the heavy rain, we still went to lớn school.Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Cấu tạo BECAUSE

Because là 1 trong giới từ bỏ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Cấu trúc BECAUSE trong giờ đồng hồ Anh được dùng như sau:

BECAUSE + S + V + O

➥ Ví dụ:

I love it because it’s very beautifulShe could only eat salad because she is a vegetarian2. Kết cấu BECAUSE OF

BECAUSE OF là 1 giới trường đoản cú kép. Thay vị đi với một mệnh đề như Because thì Because of đã đứng trước một danh tự hoặc cụm danh từ, V-ing, đại từ. Because of cũng có tính năng chỉ lý do tương tự như Because.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

➥ Ví dụ:

We lost because of youI pass the exam because of her help

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE quý phái CẤU TRÚC BECAUSE OF

Quy tắc tầm thường khi chuyển đổi từ Because sang Because of là biến đổi mệnh đề sau Because thành một danh từ, cụm danh từ, đại từ hoặc V-ing. Một số nguyên tắc để chuyển đổi từ Because lịch sự Because of như sau:

1. Công ty ngữ 2 vế vào câu giống như nhau

Nếu thấy 2 chủ ngữ của 2 vế vào câu giống nhau, ta bỏ chủ ngữ vế Because, động từ sau đó thêm đuôi -ING.

➥ Ví dụ:

Because Lan is short, she can’t reach the book on the self

➨ Because of being short, Lan can’t reach the book on the self

2. Nếu chỉ từ lại danh từ/cụm danh từ sinh sống vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ từ lại danh từ/cụm danh từ sống vế “Because of…” thì lưu giữ danh từ/cụm danh trường đoản cú đó.

➥ Ví dụ:

Because there was a storm, students have lớn stay at home

➨ Because of a storm, students have to stay at home

Trong trường thích hợp này, bọn họ sẽ không thực hiện “Because of being a storm” mà cần sử dụng “Because of a storm”.

3. Nếu có danh từ cùng tính từ sinh sống vế Because

Khi vế Because có nói tới cả tính từ cùng danh từ, ta chỉ việc đặt tính từ bỏ trước danh tự để chế tạo ra thành nhiều danh từ.

➥ Ví dụ:

Because the wind is strong, we can’t jogging

➨ Because of the strong wind, we can’t jogging

4. Ví như vế Because không có danh từ

Nếu vế Because không tồn tại danh từ, ta sẽ đổi tính từ/trạng trường đoản cú thành danh trường đoản cú và hoàn toàn có thể sử dụng tính tự sở hữu.

➥ Ví dụ:

Because it is windy, we can’t jogging

➨ Because of the wind, we can’t jogging

Because he acted badly, she doesn’t like him

➨ Because of his bad action, she doesn’t lượt thích him

III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Bài xích tập viết lại câu với kết cấu BECAUSE OFBecause it is rain, we stopped the matchBecause Tom was ill, he is absent todayBecause she is kind, everyone loves herBecause I was too tired, I will have a long tripBecause he passed the exam, his parent very proud of himThe house is dirty so I can’t feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herIt’s hot so we will travel khổng lồ the beach this weekendThis problem is difficult so I can’t understandI got mark 10 in Math exam so I am very happy today2. Đáp ánBecause of the rain, we stopped the matchBecause off his illness, Tom is absent todayBecause of her kindness, everyone loves herBecause of my tiredness, I will have a long tripBecause his exam passing, his parent very proud of himBecause of the house’s dirt, I can’t feel comfortableBecause of her beautiful, her husband very loves herBecause of hot, we will travel to lớn the beach this weekendBecause the problem’s difficult, I can’t understandBecause of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Hướng dẫn phân biệt cấu tạo Because, Because Of cùng In Spite Of trong giờ đồng hồ Anh

1. Tư tưởng về cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of

Because là 1 giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Because of là 1 giới từ bỏ kép, được thực hiện trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ vì sao của sự việc, hành động.

In spite of là dùng như một giới từ, đứng trước danh từ tuyệt V-ing nhằm chỉ sự tương phản cho 1 hành động.

2. Cấu trúc Because, Because Of và In Spite Ofa. Kết cấu because

Because + S + V + O

I lượt thích it because it is very beautiful He never eat meat because he is a vegetarianb. Kết cấu because of

Because of + N/ N phrase / V-ing

I pass the essay because of her helpI angry because of himc. Cấu tạo in spite of

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

In spite of being married, she still got in an affair with a young boyShe had an affair with a young boy in spite of being married

3. Chỉ dẫn phân biệt cấu tạo Because, Because Of với In Spite Of

Sau Because phải là 1 mệnh đề.Sau Because of, In spite of không được là mệnh đề cơ mà là 1 danh từ/ các danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Giải pháp chuyển câu từ cấu trúc Because sang cấu tạo Because Of

Nguyên tắc tầm thường khi đổi khác (Because thanh lịch Because Of) là đổi khác mệnh đề lép vế Because thành 1 danh từ, cụm danh từ, đại tự hay hoàn toàn có thể là V-ing. Một vài quy tắc sẽ giúp đỡ bạn đổi khác từ Because thanh lịch Because of như sau:

a. Công ty ngữ 2 vế trong câu giống như nhau

Nếu thấy hai nhà ngữ của tất cả hai vế vào câu như thể nhau, các bạn hãy bỏ công ty ngữ vế Because, đụng từ kế tiếp thêm đuôi _ing

Ví dụ: Because Mai is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Mai can reach the book on the shelf.

b. Nếu chỉ với danh từ/cụm danh từ sinh sống vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ sinh hoạt vế “Because of…” thì bảo quản danh từ/cụm danh từ bỏ đó.

Ví dụ: Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường đúng theo này, bạn sẽ không sử dụng “Because of being a storm” mà lại phải thực hiện “Because of a storm”.

c. Nếu tất cả danh từ với tính từ sinh sống vế Because

Khi vế Because có nhắc tới cả tính từ cũng tương tự danh từ, bạn chỉ việc đặt tính từ bỏ trước danh trường đoản cú để tạo nên thành nhiều danh từ.

Ví dụ: Because the wind is strong, we can’t jogging

=> Because of the strong wind, we can’t jogging

d. Ví như vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không tồn tại danh từ, bạn sẽ đổi tính từ/trạng trường đoản cú thành danh tự và rất có thể sử dụng tính trường đoản cú sở hữu.

Ví dụ: Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Because she acted badly, he doesn’t like her

=> Because of her bad action, he doesn’t lượt thích her

5. Bài tập thực hành (có đáp án)

1. Julia doesn’t go khổng lồ school because she is ill

=>Because of her illness, Julia doesn’t go lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of his friend’s absence, he has to lớn copy the lesson for her.

=>Because his friend is absent . He has khổng lồ copy the lesson for her.

4. This girl is ignorant because she is lazy

=>Because of her laziness,This girl is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As she has behaved badly, she must be punished

=>Because of her bad behaivior, she must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

8. The little girl crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic, The little girl crossed the street.

9. Although he had a bad cold, Henry still went khổng lồ work

=>In spite of having a bad cold, Henry still went lớn work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather, they continued playing football

Bài tập

I. Viết lại câu thế nào cho nghĩa ko đổi

1.Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go to work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vì chưng the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

II. Chọn lời giải đúng nhất

1. I miss Lan so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so cold, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important meeting _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his health was ill. (because/because of)

5. Tony had lớn stay in hospital ___________ his broken leg. (because/because of)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa không đổi.

1.Viet can’t drive because of his blindness.

➔ Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go to lớn work yesterday because she was sick.

➔ Salim didn’t go to lớn work yesterday because of her sickness.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

➔ Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vì the exam because it was very difficult.

➔ My sister couldn’t vị the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

➔ They arrived so late because the traffic was bad.

II. Chọn câu trả lời đúng

1. Because vì tiếp nối là 1 mệnh đề S + V

2. Because vì tiếp đến là 1 mệnh đề S + V

3. Because of vì tiếp đến là 1 nhiều danh từ

4. Because vì sau đó là 1 mệnh đề S + V

5. Because of vì kế tiếp là 1 các danh từ

Bài tập về cấu trúc because

1. We stopped playing tennis ……. The rain

2. It was all …….. Her that we got into trouble

3. We had to hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. The traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. The traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. She had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. His illness

8. The restaurant closed down …….. The recession

9. He found working in japan very difficult ……… the language problem

10. He’s very difficult to lớn understand ……… his accent

Đáp án :

1. We stopped playing tennis because of the rain

2. It was all because of her that we got into trouble

3. We had khổng lồ hurry indoors because it was raining

4. I am late because of the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in japan very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult lớn understand because of his accent

Bài tập ứng dụng: viết lại câu với because of và because, in spite of trong tiếng Anh có đáp án

1. Mary doesn’t go khổng lồ school because she is ill

=>Because of her illness ,Mary doesn’t go khổng lồ school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of my friend’s absence, I have lớn copy the lesson for him

=>Because my friend is absent .I have khổng lồ copy the lesson for him

4. This boy is ignorant because he is lazy

=>Because of his laziness,This boy is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As he has behaved badly, he must be punished

=>Because of his bad behaivior,he must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary,he was unhappy in his job.

8. The little boy crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic,The little boy crossed the street.

Xem thêm: Đường Sắt Cát Linh Metro Terminal, Overview Of Cat Linh Metro Terminal

9. Although he had a bad cold, William still went to lớn work

=>In spite of having a bad cold,William still went to work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather,they continued playing football

Bài tập về cấu trúc because

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had khổng lồ hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult to understand ……… her accent.

Đáp án:

Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of 5.Because 6. Because 7. Because 8. Because of 9.Because of 10. Because of

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng