Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn c

*

Trong mặt phẳng oxy cho đường tròn (C):x^2+y^2=4 và đường thẳng d:x-y+2=0.gọi M là điểm thuộc đường tròn (c) sao cho khoảng cách đến d là lớn nhất.phép vị tự tâm o tỉ số k=\(\sqrt{2}\) biến điểm M thành điểm M' có tọa độ là


*

Đường tròn tâm \(O\left(0;0\right)\) bán kính \(R=2\)

Gọi d" là đường thẳng qua O và vuông góc d

Phương trình d": \(x+y=0\) \(\Leftrightarrow y=-x\)

Phương trình hoành độ giao điểm d" và (C):

\(x^2+\left(-x\right)^2=4\Rightarrow x=\pm\sqrt{2}\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}\left(\sqrt{2};-\sqrt{2}\right)\\\left(-\sqrt{2};\sqrt{2}\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow M\left(\sqrt{2};-\sqrt{2}\right)\) (là giao điểm nằm khác phía d so với O)

\(\Rightarrow M"\left(2;-2\right)\)


*

Các bạn ơi giải giúp tớ với, thứ 7 tớ kiểm tra toán rồi TT^TT

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(3;0). Tìm tọa độ ảnh M' của điểm M qua phép quay Q(O;pi/2)?

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho 3 điểm I(-2;-1), M(1;5) và M'(-1;1). Giả sử V phép vị tự tâm I tỉ số k biến điểm M thành M'. Khi đó giá trị của k là?

Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho 2 đường tròn (C) và (C') có phương trình: x^2+y^2-4y-5=0 và x^2+y^2-2x-14=0. Gọi (C') là ảnh của (C) qua phép đồng dạng tỉ số k, khi đó giá trị k là?

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng denta x-2y+2=0. Ảnh của đường thẳng denta qua phép tịnh tiến theo vecto u=(2;3) có phương trình là?


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
4
0
*

Bài 1:Cho đường thẳng (d): x+2y-3=0 tìm ảnh d' qua phép đối xứng tâm I(0;-1)

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): x+y-2=0. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thức hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(-1;1) tỉ số k=\(\dfrac{1}{2}\)và phép quay tâm O góc 45 độ

Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(2;1) thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo véc tơ v(2;3) biến M thành điểm nào

Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C): \((x-1)^{2}\)+\((y+2)^{2}\)=4 thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục Oy và phép tịnh tiến theo véc tơ v(2;3) biến (C) thành đường tròn nào

Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm I(1;1) và đường thẳng (d): x+y-4=0 thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm I và phép tịnh tiến theo véc tơ (3;2) biến d thành đường thẳng nào


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
0
0

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A (3;5) , D( 5;2). Đường thẳng (d) có phương trình: x + 2y - 5 = 0, đường tròn (C") tâm I có phương trình: (x+1)2 + (y-2)2 = 36

a) Viết phương trình đường thẳng (d") đối xứng với (d) qua trục Oy

b) Cho điểm B thuộc (d) , điểm C thuộc (C") sao cho ACBD là hình bình hành.Mình phát hiện được điểm I thuộc (d"), điểm D thuộc (C") và IA vuông góc với IC, nhưng không chứng minh được. Mọi người giúp mình với nhé.


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
0
0

Câu 1: Cho đường tròn (C) (x - 1)2 + (y - 2)2 = 29 và điểm M(6;2). Đường thẳng (d) đi qua M và cắt đường tròn tại A,B sao cho AB = 4

Câu 2: Mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: x + y + 2 = 0, thực hiện liên tiếp phép Q(o;-90o) và phép đối xứng qua trục △ : x + 2 = 0 biến đường thẳng d thành d'. Đường thẳng d' có phương trình là?


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
1
0
Các bạn ơi giúp mình giải câu này vớiTrong mặt phẳng tọa độ oxy, cho điểm M (3;-2) ảnh của điểm M qua:A) phép tịnh tiến theo vectơ =(0;1) là (3;3)B) phép tịnh tiến theo vectơ= (0;1) là (0;-1)C) phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 là (6;-4)D) phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 là (6; 4)
Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
1
0
trong mp tọa độ oxy cho đường tròn (c) x^2 +y^2-2x-2y-6=0 tìm ảnh của đường tròn qua phép đồng dạng bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc -45° và phép tự tâm o tỉ số k=-√2Giúp mình với ạ
Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
1
0

trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng \(d:x-y-2=0\). gọi d' là ảnh của d qua phép vị tự tâm \(I\left(3;-1\right)\), tỉ số \(k=-\frac{1}{2}\). tìm khoảng cách giữa 2 đg thg d và d'?


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
1
0

Trong mp Oxy cho điểm A (3;-1), đường thẳng d: x+y-1=0 và đường tròn ( C ) : x^2+y^2+2x-3y-1=0.tìm ảnh của A;d và (C) qua phép quay tâm O góc quay là -90°


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
0
1

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d: x - 2y + 2 = 0 và A(0;6), B(2;5). Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d sao cho MA + MB nhỏ nhất


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
2
0

Trong mặt phẳng Oxy cho pt (C) : (x+3)2 + (y-1)2 =5 và v = (-3;1) . Viết pt đường tròn (C’) biết (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng thực hiện liên tiế phép tịnh tiến theo vecto V và phép vị tự tâm O tỷ số k= 2.


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶ...
0
1

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Lập Phương Lớp 5, Công Thức Tính Diện Tích Hình Lập Phương

Khoá học trên OLM (olm.vn)