Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường tròn c

*

Trong phương diện phẳng oxy mang lại đường tròn (C):x^2+y^2=4 và đường thẳng d:x-y+2=0.gọi M là vấn đề thuộc đường tròn (c) sao cho khoảng cách đến d là béo nhất.phép vị tự tâm o tỉ số k=(sqrt2) biến đổi điểm M thành điểm M' gồm tọa độ là


*

Đường tròn trọng tâm (Oleft(0;0 ight)) nửa đường kính (R=2)

Gọi d" là mặt đường thẳng qua O và vuông góc d

Phương trình d": (x+y=0) (Leftrightarrow y=-x)

Phương trình hoành độ giao điểm d" cùng (C):

(x^2+left(-x ight)^2=4Rightarrow x=pmsqrt2Rightarrowleft<eginmatrixleft(sqrt2;-sqrt2 ight)\left(-sqrt2;sqrt2 ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow Mleft(sqrt2;-sqrt2 ight)) (là giao điểm nằm không giống phía d so với O)

(Rightarrow M"left(2;-2 ight))


*

Các các bạn ơi giải góp tớ với, vật dụng 7 tớ kiểm soát toán rồi TT^TT

Câu 1. Trong phương diện phẳng Oxy cho điểm M(3;0). Kiếm tìm tọa độ ảnh M' của điểm M qua phép tảo Q(O;pi/2)?

Câu 2. Trong phương diện phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, mang đến 3 điểm I(-2;-1), M(1;5) cùng M'(-1;1). Mang sử V phép vị tự chổ chính giữa I tỉ số k biến đổi điểm M thành M'. Lúc đó giá trị của k là?

Câu 3. Trong phương diện phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho 2 con đường tròn (C) với (C') có phương trình: x^2+y^2-4y-5=0 và x^2+y^2-2x-14=0. điện thoại tư vấn (C') là hình ảnh của (C) qua phép đồng dạng tỉ số k, lúc ấy giá trị k là?

Câu 4. Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho đường trực tiếp denta x-2y+2=0. Ảnh của con đường thẳng denta qua phép tịnh tiến theo vecto u=(2;3) có phương trình là?


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG vào MẶ...
4
0
*

Bài 1:Cho đường thẳng (d): x+2y-3=0 tìm ảnh d' qua phép đối xứng trung tâm I(0;-1)

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến đường trực tiếp (d): x+y-2=0. Viết phương trình con đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đồng dạng bao gồm được bằng cách thức hiện tiếp tục phép vị tự tâm I(-1;1) tỉ số k=(dfrac12)và phép quay trung tâm O góc 45 độ

Bài 3: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy đến điểm M(2;1) thực hiện tiếp tục phép đối xứng trung khu O với phép tịnh tiến theo véc tơ v(2;3) trở nên M thành điểm nào

Bài 4: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang lại đường tròn (C): ((x-1)^2)+((y+2)^2)=4 thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục Oy cùng phép tịnh tiến theo véc tơ v(2;3) trở thành (C) thành con đường tròn nào

Bài 5: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho điểm I(1;1) và mặt đường thẳng (d): x+y-4=0 thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trung khu I với phép tịnh tiến theo véc tơ (3;2) phát triển thành d thành đường thẳng nào


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG vào MẶ...
0
0

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang đến điểm A (3;5) , D( 5;2). Đường thẳng (d) tất cả phương trình: x + 2y - 5 = 0, đường tròn (C") trung ương I bao gồm phương trình: (x+1)2 + (y-2)2 = 36

a) Viết phương trình đường thẳng (d") đối xứng với (d) qua trục Oy

b) mang đến điểm B thuộc (d) , điểm C nằm trong (C") làm thế nào cho ACBD là hình bình hành.Mình phân phát hiện lấy điểm I ở trong (d"), điểm D ở trong (C") cùng IA vuông góc với IC, cơ mà không chứng tỏ được. Mọi bạn giúp mình với nhé.


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG vào MẶ...
0
0

Câu 1: Cho mặt đường tròn (C) (x - 1)2 + (y - 2)2 = 29 cùng điểm M(6;2). Đường trực tiếp (d) đi qua M và giảm đường tròn tại A,B sao cho AB = 4

Câu 2: khía cạnh phẳng Oxy mang đến đường thẳng d: x + y + 2 = 0, thực hiện thường xuyên phép Q(o;-90o) và phép đối xứng qua trục △ : x + 2 = 0 biến hóa đường trực tiếp d thành d'. Đường trực tiếp d' gồm phương trình là?


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶ...
1
0
chúng ta ơi góp mình giải câu này vớiTrong khía cạnh phẳng tọa độ oxy, mang đến điểm M (3;-2) ảnh của điểm M qua:A) phép tịnh tiến theo vectơ =(0;1) là (3;3)B) phép tịnh tiến theo vectơ= (0;1) là (0;-1)C) phép vị tự trung khu O tỉ số k = 2 là (6;-4)D) phép vị tự trọng tâm O tỉ số k = 2 là (6; 4)
Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶ...
1
0
vào mp tọa độ oxy cho đường tròn (c) x^2 +y^2-2x-2y-6=0 tìm hình ảnh của con đường tròn qua phép đồng dạng bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay trọng tâm o góc -45° cùng phép tự chổ chính giữa o tỉ số k=-√2Giúp bản thân với ạ
Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶ...
1
0

trong mặt phẳng Oxy mang đến đường trực tiếp (d:x-y-2=0). Hotline d' là ảnh của d qua phép vị tự chổ chính giữa (Ileft(3;-1 ight)), tỉ số (k=-frac12). Tìm khoảng cách giữa 2 đg thg d và d'?


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG vào MẶ...
1
0

Trong mp Oxy mang đến điểm A (3;-1), con đường thẳng d: x+y-1=0 và mặt đường tròn ( C ) : x^2+y^2+2x-3y-1=0.tìm hình ảnh của A;d cùng (C) qua phép quay trung ương O góc quay là -90°


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶ...
0
1

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy đến đường trực tiếp d: x - 2y + 2 = 0 với A(0;6), B(2;5). Tìm tọa độ điểm M trê tuyến phố thẳng d làm sao cho MA + MB nhỏ dại nhất


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶ...
2
0

Trong mặt phẳng Oxy mang lại pt (C) : (x+3)2 + (y-1)2 =5 với v = (-3;1) . Viết pt mặt đường tròn (C’) biết (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng giành được bằng tiến hành liên tiế phép tịnh tiến theo vecto V với phép vị tự trung tâm O tỷ số k= 2.


Lớp 11 Toán Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG vào MẶ...
0
1

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Lập Phương Lớp 5, Công Thức Tính Diện Tích Hình Lập Phương

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)