*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy,) mang đến đường thẳng (left( d ight):y = 2x - 4).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường thẳng

1) xác minh tọa độ các giao điểm (A,,,B) của (left( d ight)) với nhị trục (Ox,,,Oy.) Vẽ (left( d ight)) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

2) Tính chu vi và ăn diện tích tam giác (OAB).

3) search (m) để con đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) song song với (left( d ight)).


Phương pháp giải:

1) Vẽ mặt đường thẳng trong mặt phẳng Oxy bằng cách xác định hai điểm nhưng mà đường thẳng đi qua.

2) Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông nhằm tính các cạnh của tam giác.

3) Đường trực tiếp (y = ax + b) tuy vậy song với đường thẳng (y = a"x + b" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)


Lời giải chi tiết:

Cho mặt đường thẳng (left( d ight):y = 2x - 4).

1) khẳng định tọa độ các giao điểm A, B của (left( d ight)) với hai trục Ox, Oy. Vẽ (left( d ight)) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

+) Giao điểm (A) của mặt đường thẳng (left( d ight)) với trục (Ox) là: (y_A = 0 Rightarrow 2x_A - 4 = 0, Rightarrow x_A = 2, Rightarrow Aleft( 2;0 ight))

+) Giao điểm (B) của mặt đường thẳng (left( d ight)) với trục (Oy) là: (x_B = 0 Rightarrow y_B = 2x_B - 4 = - 4, Rightarrow Bleft( 0; - 4 ight))

+) Vẽ mặt đường thẳng (left( d ight)) trong khía cạnh phẳng (Oxy:)

Ta gồm đường thẳng (left( d ight)) đi qua hai điểm (Aleft( 2;0 ight);Bleft( 0; - 4 ight)) phải đường trực tiếp (left( d ight)) đó là đường trực tiếp (AB.)

Ta gồm hình vẽ:

*

2) Tính chu vi và ăn diện tích tam giác (OAB).

Từ hình mẫu vẽ ta thấy (Delta OAB) vuông trên (O,,,OA = 2,,,OB = 4) (đvđd)

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác (OAB) vuông trên (O) ta có:

(AB = sqrt OA^2 + OB^2 = sqrt 2^2 + 4^2 = sqrt 20 = 2sqrt 5 ,) (đvđd)

Chu vi (Delta OAB) là: (C_AOB = OA + OB + AB = 2 + 4 + 2sqrt 5 = 6 + 2sqrt 5 ,)(đvđd)

Diện tích (Delta OAB):(S_OAB = frac12.OA.OB = frac12.2.4 = 4) (đvdt)

Vậy chu vi và diện tích tam giác (OAB) theo lần lượt là (6 + 2sqrt 5 ) (đvđd) với (4)(đvdt).

Xem thêm: Mỗi Ngày 3 Câu Đố: Con Gì Không Có Xương Sống Mà Vẫn Đứng Được?

3) tìm (m) để đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) song tuy nhiên với (left( d ight)).

Để đường thẳng (left( d_m ight):y = left( m^2 - 2 ight)x + 2m - 2m^2) tuy nhiên song cùng với (left( d ight)) thì:

(eginarraylleft{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylm^2 - 2 = 2\2m - 2m^2 e - 4endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylm^2 = 4\2m^2 - 2m - 4 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylm^2 = 4\m^2 - m - 2 e 0endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylleft< eginarraylm = 2\m = - 2endarray ight.\left( m - 2 ight)left( m + 1 ight) e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylleft< eginarraylm = 2\m = - 2endarray ight.\m e 2\m e - 1endarray ight. Leftrightarrow m = - 2endarray)