Trong khía cạnh phẳng (Oxy) cho đường tròn (left( C ight)) bao gồm phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4.) Hỏi phép vị tự trung ương (O) tỉ số (k = - 2) biến hóa (left( C ight)) thành mặt đường tròn làm sao sau đây:


*

Gọi (left( C' ight)) là ảnh của đường tròn (left( C ight)) qua phép vị tự trọng điểm (O) tỉ số (k = - 2).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho đường tròn c

Đường tròn (left( C ight)) gồm tâm (Ileft( 1;2 ight)) và bán kính (R = 2).

Gọi (I') và $R'$ trung khu và nửa đường kính của mặt đường tròn (left( C' ight)).

Ta có: (R' = left| k ight|R = left| - 2 ight|.2 = 4).

Mặt khác: (overrightarrow OI' = - 2overrightarrow OI Leftrightarrow left{ eginarraylx_I' = - 2x_I = - 2.1 = - 2\y_I' = - 2y_I = - 2.2 = - 4endarray ight. Rightarrow I'left( - 2; - 4 ight))

Vậy, phương trình mặt đường tròn (left( C' ight)) là (left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16.)


Đáp án đề xuất chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Tổng hòa hợp câu hay và khó chương 6 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong phương diện phẳng (Oxy), đến đường tròn $left( C ight):left( x - 6 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 12$. Viết phương trình đường tròn là hình ảnh của đường tròn $left( C ight)$ qua phép đồng dạng gồm được bằng phương pháp thực hiện tiếp tục phép vị tự chổ chính giữa (O) tỉ số $dfrac12$ với phép quay tâm (O) góc $90^circ $.


Cho mặt đường thẳng (d) gồm phương trình (4x + 3y - 5 = 0) và con đường thẳng (Delta ) gồm phương trình (x + 2y - 5 = 0). Phương trình đường thẳng (d") là hình ảnh của mặt đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục (Delta ) là


Thành phố Hải Đông ý định xây dựng một trạm nước sạch sẽ để hỗ trợ cho nhị khu dân cư (A) với (B). Trạm nước sạch đặt tại vị trí(C) trên bờ sông. Biết (AB = 3sqrt 17 , mkm), khoảng cách từ (A) và (B) đến bờ sông lần lượt là (AM = 3, mkm), (BN = 6, mkm )(hình vẽ). Gọi (T) là tổng độ dài mặt đường ống trường đoản cú trạm nước đến (A) với (B). Tìm giá bán trị nhỏ nhất của (T).


*

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, đến đường trực tiếp (d:)(3x - y + 2 = 0). Viết phương trình đường thẳng (d") là ảnh của $d$ qua phép quay trung tâm $O$ góc con quay ( - 90^ mo).


Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$, cho hai đường tròn $left( C ight):left( x + m ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 5$ và $left( C" ight):x^2 + y^2 + 2left( m - 2 ight)x - 6y + 12 + m^2 = 0$. Vectơ $overrightarrow v $ làm sao dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến $left( C ight)$ thành $left( C" ight)$?


Trong khía cạnh phẳng (Oxy) cho đường tròn (left( C ight)) gồm phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4.) Hỏi phép vị tự tâm (O) tỉ số (k = - 2) trở thành (left( C ight)) thành con đường tròn làm sao sau đây:


Cho ba điểm (A), (B), (C) thẳng hàng theo thứ tự đó và (AB = 2BC). Dựng các hình vuông (ABEF), (BCGH) (đỉnh của hình vuông tính theo hướng kim đồng hồ). Xét phép quay vai trung phong (B) góc xoay ( - 90^circ ) biến điểm (E) thành điểm (A.) Gọi (I) là giao điểm của (EC) và (GH.) Giả sử (I) biến thành điểm (J) qua phép tảo trên. Nếu (AC = 3) thì (IJ) bằng


Trong mặt phẳng (Oxy), kiếm tìm phương trình mặt đường tròn (left( C" ight)) là ảnh của đường tròn (left( C ight)): (x^2 + y^2 = 1) qua phép đối xứng trung khu (Ileft( 1;;0 ight)).

Xem thêm: ' Vã Gì - Vã Lắm Rồi, Vã Quá Rồi Là Gì


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy), phép quay trọng tâm (O) góc con quay (90^circ ) trở nên điểm (Mleft( - 1;;2 ight)) thành điểm (M"). Tọa độ điểm (M") là


Ảnh của điểm (Mleft( 2; - 3 ight)) qua phép quay vai trung phong (Ileft( - 1;2 ight)) góc con quay (120^circ ) là


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), đến tam giác (ABC) gồm trực vai trung phong (O). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm của (BC); (N), (P) thứu tự là chân đường cao kẻ từ bỏ (B) với (C). Đường tròn trải qua ba điểm (M), (N), (P) có phương trình là (left( T ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + dfrac12 ight)^2 = dfrac254). Phương trình con đường tròn ngoại tiếp tam giác (ABC) là:


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.