Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho điểm $Aleft( 3;0 ight)$. Tìm tọa độ điểm $A'$ là ảnh của điểm $A$ qua phép quay trọng điểm $Oleft( 0;0 ight)$ góc quay (dfracpi 2.)Gọi $A'left( x;y ight).$ Ta tất cả $Q_left( O,dfracpi 2 ight)left( A ight) = A' Leftrightarrow left{ eginarraylOA = OA'\left( overrightarrow OA ,overrightarrow OA' ight) = dfracpi 2endarray ight..$

Vì $Aleft( 3;0 ight) in Ox Rightarrow A'left( 0;y ight) in Oy$ là ảnh của (A) qua phép quay trung khu (O) góc con quay (dfracpi 2).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho điểm a 3 0

Mà $OA = OA' Rightarrow left| y ight| = 3.$

Do góc quay $varphi = dfracpi 2 Rightarrow y > 0$.

Vậy $A'left( 0;3 ight)$.


Đáp án nên chọn là: b


...

Bài tập gồm liên quan


Phép tảo Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho tam giác $ABC$ những với giữa trung tâm $G$. Phép quay trọng điểm $G$ với góc nào tiếp sau đây biến tam giác $ABC$ thành chính nó?


Cho phép tảo (Qleft( O;alpha ight)) thay đổi điểm $A$ thành điểm $M$ với các xác minh sau:

a) $O$ giải pháp đều $A$ cùng $M$

b) $O$ thuộc đường tròn 2 lần bán kính $AM$.

Xem thêm: Ôn Tập Cuối Năm Lớp 6 - Giải Tập Ôn Tập Cuối Năm Phần Số Và Đại Số

c) Góc lượng giác ((OA,OM) = alpha )

Số xác minh đúng là:


Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ mang đến điểm (Mleft( 1;1 ight)). Hỏi trong bốn điểm được cho ở các phương án bên dưới đây, điểm như thế nào là ảnh của $M$ qua phép quay vai trung phong $O$ , góc (45^0).


Cho hình vuông tâm $O$. Hỏi bao gồm bao nhiêu phép quay vai trung phong $O$, góc cù (alpha ,,left( {0
*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát