Giả sử (P m = m A_1; m A_2; m A_3; m ldots ; m A_n ).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng cho tập hợp p gồm 2018 điểm

Với mỗi tập con ( A_1; m A_2 m left( i m e m j ight)), ta tạo được đoạn trực tiếp (A_iA_j).

Ngược lại, mỗi đoạn trực tiếp với nhì đầu mút là hai điểm (A_j, m A_i) tương ứng cùng với tập nhỏ ( A_j, m A_i ).

Thứ tự nhì đầu mút không quan trọng đặc biệt : Đoạn thẳng (A_iA_j) và đoạn trực tiếp (A_jA_i) chỉ là một trong những đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

Mỗi cách chọn ra 2 điểm vào tập hợp phường có n điểm cùng nối bọn chúng lại ta được một đoạn thẳng. (không phân minh thứ tự)

Vậy số đoạn thẳng mà lại hai đầu mút là nhì điểm ở trong (P) chính bằng số tổ hợp chập 2 của (n) phần tử, có nghĩa là (C_n^2 = nleft( n - 1 ight) over 2.)


LG b

Có từng nào vecto không giống vecto (overrightarrow 0 ) cơ mà điểm đầu với điểm cuối thuộc phường ?

Phương pháp giải:

Với mỗi cỗ hai điểm gồm sắp trang bị tự ((A_i, m A_j) (i ≠ j)) ta tạo ra một vecto (overrightarrow A_iA_j ) ứng cùng với một cỗ hai điểm tất cả sắp máy tự ((A_i, m A_j)), (A_i) là vấn đề gốc, (A_j) là vấn đề ngọn. Máy tự hai điểm ở đây quan trọng đặc biệt vì (overrightarrow A_iA_j ,và ,overrightarrow A_jA_i ) là hai vecto khác nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

Mỗi cách lựa chọn ra 2 phân tử vào tập hợp p. Gồm n bộ phận và thu xếp thứ tự đến chúng sẽ được một véc tơ.

Xem thêm: 61 - 1500235918

Do đó số vecto nên tìm bằng số chỉnh đúng theo chập (2) của (n) phần tử, tức là bằng (A_n^2 = nleft( n - 1 ight).)

 romanhords.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp romanhords.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng romanhords.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.