Phân biệt "experiment" và "experience"

*

1/ experiment (noun): thí nghiệm, thể nghiệm (thường đi với hễ từ do)


Vd: We did an EXPERIMENT in the chemistry lesson.

Bạn đang xem: Trải nghiệm tiếng anh là gì

(Chúng tôi làm thí nghiệm trong tiết hóa học.)

**experiment (verb): thí nghiệm, test nghiệm

Vd: lặng EXPERIMENTING with new perfume.

(Tôi đã thử loại nước hoa mới.)

2/ experience (noun): gớm nghiệm, yên cầu (thường đi với cồn từ have)

Vd: My lack of practical EXPERIENCE was a disadvantage.


(Thiếu gớm nghiệm thực tế là một vô ích của tôi.)

Vd: I had a lot of interesting EXPERIENCES during my year in Africa.

(Tôi bao gồm trả nghiệm khôn xiết thú vị lúc ở châu Phi.)

**experience (verb): trải nghiệm, trải qua

Vd: Have you ever EXPERIENCED the feeling that you were going mad?

(Có lúc nào bạn trải qua xúc cảm mình chuẩn bị phát điên lên chưa?)

Học demo (miễn phí) sinh sống Tiếng Anh từng Ngày

Là một công tác học và luyện thi TOEIC số 1 hiện nay, tiếng Anh hàng ngày cung cấp cho bạn một lộ trình tiếp thu kiến thức rõ ràng, và giải thích cụ thể cho từng câu luyện tập.

Xem thêm: Giải Sinh 9 Bài 56-57 Thực Hành Tìm Hiểu Tình Hình Môi Trường Ở Địa Phương

Bạn cũng trở nên được trang bị toàn bộ những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp, từ bỏ vựng cần thiết để đạt được công dụng TOEIC bạn muốn.

(Xem công dụng thi TOEIC mới nhất của chúng ta học viên và phần lớn lời khen của học viên giành cho chương trình)

Tạo một tài khoản miễn phí tổn là chúng ta có thể bắt đầu học tập thử ngay

*

Đăng ký kết dùng Facebook

Đăng ký tài khoản nghĩa là chúng ta đã gật đầu với Điều khoản áp dụng của giờ Anh từng Ngày

*
Phrasal verb theo nhà đề: mua sắm (2)
*
Phrasal verb theo chủ đề: gia đình (6)
*
Phân biệt "rise" và "arise"
*
Phân biệt "from" và "form"
*
Phân biệt "properly" và "probably"
*

Xem tất cả các nội dung bài viết về Từ vựng TOEIC