Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
8h00Vận Tiêu Bang Hội
20h00Chiến Long Cốc
20h30Tiền Trang May Mắn
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
17h30Vận Tiêu
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Loạn Chiến chiêu tập Cổ
20h30Pháo Hoa kinh Nghiệm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Tứ Đại Danh Bộ
20h30Tiền Trang May Mắn

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
8h00Vận Tiêu Bang Hội
17h30Vận Tiêu
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Chiến Long Cốc
20h30Pháo Hoa gớm Nghiệm
Cả NgàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
10h00Bảo Long tốt nhất Tộc
18h00Bảo Long duy nhất Tộc
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
21h00Công Thành Chiến

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
10h00Bảo Long duy nhất Tộc
17h30Vận Tiêu
18h00Bảo Long độc nhất Tộc
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Tứ Đại Danh Bộ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Loạn Chiến tuyển mộ Cổ
20h30Tiền Trang May Mắn
21h00 Thiên Tử
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss gần cạnh Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss đái Hoàng Kim
15h00Chiến trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss ngay cạnh Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss tè Hoàng Kim
15h00Chiến trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss ngay cạnh Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss đái Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss gần kề Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss gần kề Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss tè Hoàng Kim
15h00Chiến trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss liền kề Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss gần kề Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss đái Hoàng Kim
15h00Chiến trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Hoạt Động - mặt trận Tống Kim

Chiến trường Tống Kim là chỗ để những cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội bản thân tả xung hữu đột, thi triển võ thuật xưng bá thiên hạ. Trong thời hạn vừa qua vẫn thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ

Nhưng bây giờ vẫn có một số bằng hữu chưa biết phương pháp tham gia,BQT xin gửi đến chúng ta nào không biết cách tham gia mặt trận Tống Kim bài xích hướng dẫn này.

Bạn đang xem: Hoạt động

Điều khiếu nại Tham Gia:

Đối tượng tham gia:

Nhân thiết bị đã dấn mình vào môn phái

Đạt cấp về tối thiểu là 90.

Mỗi ngày bao gồm 3 trận Tống Kim lúc:

*

Thời gian từng trận diễn ra: 60 phút.

Lưu ý:

Nếu sẽ báo danh phe như thế nào thì sẽ cần ở phe đó cho đến lúc trận tấn công kết thúc.

Không thể đổi phe không giống khi trận đấu không kết thúc.

Trận Tống Kim 11h00 đang x3 điểmtích lũy và 1 xe về tối đa 4 Account.

Trận Tống Kim 15h00 cùng 21h00 mỗi ngày điểm đang x4 với 1 xe về tối đa 4 Account.

Nghiêm cấm kéo xe rộng 4 Account.

NPC và Vật Phẩm liên quan.

NPC Liên Quan:

Để báo danh vào phe Tống :

Các bạn lại toa độ 201/203 làm việc Đại Lý Phủ để chạm mặt NPC chiêu mộ Binh quan liêu (Vàng) nhằm báo danh.

*

Để báo danh vào pheKim:

Các bạn lại toa độ195/205Đại Lý Phủđể gặpNPC chiêu mộ Binh quan (Tím)để báo danh.

*

Phần Thưởng:

Phần thưởng tầm thường cho tất cả các trận:

Ngoài những phần thưởng cơ phiên bản khi kết thúc trận ra thì chúng ta đạt vật dụng hạng từ là một - 30 sẽ sở hữu thêm đượcphần thưởng chi phí Vạn tương ứng với vẻ bên ngoài của bạn.

*

- Lưu ý: Chỉ vận dụng cho trận Tống Kim có thu tiền phí báo danh.

Phần thưởng RIÊNG cho những trận:

Phần thưởng riêng rẽ trậnTống Kim 21h00 các bạn có thể nhận được một lượng Kinh Nghiệm, Lễ Bao Đại tướng tá Tống Kim tùy nằm trong vào số điểm bạn đã đạt được trong trận chiến theo bảng thống kê bên dưới.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọn Bộ Công Thức Toán 10 Cả Năm

*

Phần thưởng riêng rẽ trậnTống Kim 11h00 với 15h00các chúng ta có thể nhận được một lượngKinh Nghiệm, Lễ Bao Đại tướng tá Tống Kimtùy thuộc vào số điểm bạn dành được trong cuộc chiến theo bảng thống kê mặt dưới.