*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát

romanhords.com xin giới thiệu đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tư liệu Tổng hợp toàn bộ kiến thức chất hóa học lớp 12, tài liệu bao gồm 49 trang, không thiếu lý thuyết toàn bộ kiến thức môn Hóa học, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị cho kì thi môn Hóa học sắp đến tới. Chúc các em học viên ôn tập thật tác dụng và đạt được kết quả như ước ao đợi.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa 12

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tìm hiểu thêm và sở hữu về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT

A- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG

1. Khái niệm về dẫn xuất của axit cacboxylic- Dẫn xuất của axit cacboxylic là những sản phẩm tạo ra khi thay thế sửa chữa nhóm hiđroxyl -OH trong team cacboxyl -COOH bởi nguyên tử hay đội nguyên tử khác: -COOH -COZ (với Z: OR", NH2, OCOR, halogen, …)

- Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Khi thay thế sửa chữa nhóm OH ở team cacboxyl của axitcacboxylic bằng nhóm OR" thì được este.

- Halogenua axit (quan trọng duy nhất là clorua axit RCOCl). Để tạo ra halogenua axit cóthể dùng những tác nhân như PCl5 (photpho pentaclorua), PCl3 (photpho triclorua), COCl2(photgen), SOCl2 (thionyl clorua), …

RCOOH + PCl5 -> RCOCl + POCl3 + HCl

3RCOOH + PCl3 -> 3RCOCl + H3PO3

RCOOH + SOCl2 -> RCOCl + SO2 + HCl

RCOOH + COCl2 -> RCOCl + CO2 + HCl

- Anhiđrit axit, tất cả 2 loại: đối xứng (dạng (RCO)2O hoặc (ArCO)2O; gọi tên bằng cáchthay từ bỏ axit bởi anhiđrit (CH3CO)2O là anhiđrit axetic), và không phẳng phiu (sinh ra từ haiaxit monocacboxylic khác nhau như CH3CO-O-OCC6H5; hotline tên bởi từ anhiđrit cùng vớitên của nhì axit - anhiđrit axetic benzoic).Để tạo nên thành anhiđrit axit rất có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như dùng tácnhân hút nước P2O5 hay tác dụng của nhiệt, …

2. ESTE .2.1. định nghĩa : Khi nuốm nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacboxylic bởi nhóm OR thì được este* Công thức bao quát của estea/ trường hợp solo giản: là este không cất nhóm chức nào khác, ta có các công thứcnhư sau

- Tạo vày axit cacboxylic solo chức RCOOH với ancol 1-1 chức R"OH: RCOOR".

- Tạo vì chưng axit cacboxylic nhiều chức R(COOH)a cùng ancol đối chọi chức R"OH: R(COOR")a.

- Tạo vì axit cacboxylic đối chọi chức RCOOH với ancol nhiều chức R"(OH)b: (RCOO)bR".

- Tạo do axit cacboxylic nhiều chức R(COOH)a và ancol đa chứcR"(OH)b: Rb(COO)abR"a.

Trong đó, R với R" là gốc hiđrocacbon (no, không no hoặc thơm); trường hợp đặc biệt, Rcó thể là H (đó là este của axit fomic H-COOH).

Xem thêm: Al + Hno3 → Al(No3)3 + N2O + H2O, Cân Bằng Pt Al + Hno3 ==> Al(No3)3 + N2O + H2O

b/Trường thích hợp phức tạp: là trường thích hợp este còn cất nhóm OH (hiđroxi este) hoặc estecòn chứa nhóm COOH (este - axit) hoặc những este vòng nội phân tử … Este vào trườnghợp này sẽ đề nghị xét ví dụ mà ko thể tất cả CTTQ bình thường được. Lấy ví dụ với glixerol với axitaxetic rất có thể có các hiđroxi este như HOC3H5(OOCCH3)2 hoặc (HO)2C3H5OOCCH3; hoặcvới axit oxalic cùng metanol hoàn toàn có thể có este - axit là HOOC-COOCH3.