Cách tính tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn rất hay

Với cách tính tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn cực hay Toán lớp 11 gồm đầy đủ phương thức giải, ví dụ minh họa và bài xích tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập tính tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Tổng cấp số nhân lùi vô hạn

*

A. Cách thức giải & Ví dụ

Tổng của CSN lùi vô hạn

Cấp số nhân vô hạn u1, u2, u3,..un,..có công bội q, với |q| n) biết un = 1/(3n)

Hướng dẫn:

*

Bài 3: tìm tổng của cấp cho số nhân vô hạn:

*

Hướng dẫn:

Vì các số của tổng lập thành cấp cho số nhân lùi vô hạn cùng với u1 = 1, q = -1/2

Vậy

*

Bài 4: kiếm tìm số hạng tổng thể của cấp cho số nhân lùi vô hạn gồm tổng bởi 3 và công bội q = 2/3

Hướng dẫn:

*

Bài 5: search tổng của hàng số sau:

*

Hướng dẫn:

*

Vì vậy những số của tổng lập thành cấp cho số nhân lùi vô hạn với u1 = -1, q = -1/10

Vậy

*

Bài 6: Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn là 5/3 tổng ba số hạng thứ nhất của nó là 39/25. Search số hạng đầu cùng công bội của cấp cho số đó.

Hướng dẫn:

Ta có

*

Bài 7: mang lại dãy số (un) cùng với

*
. Tính tổng của dãy un

Hướng dẫn:

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân tất cả u1 = 50% và q = (-1)/2.

*

*

B. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn:

*
là:

*

Lời giải:

Đáp án: B

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân có u1 = (-1)/2 và q = (-1)/2.

*

Chọn câu trả lời B

Bài 2: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn:

*
là:

*

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân tất cả u1 = 1/3 và q = (-1)/3.

*

Chọn đáp án A

Bài 3: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn

*
là:

*

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp số nhân bao gồm u1 = 2 với q = (-1)/2.

*

Chọn câu trả lời A

Bài 4: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn

*
là:

*

Lời giải:

Đáp án: C

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân gồm u1 = 3 với q = (-1)/3.

*

Chọn lời giải C

Bài 5: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn:

*
là:

*

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân có u1 = (-1)/4 cùng q = (-1)/4.

*

Chọn đáp án A

Bài 6: hiệu quả nào sau đấy là đúng:

A. Cấp cho số nhân lùi vô hạn (un) tất cả công bội q thì tổng

*

B. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) gồm

*

C. Cung cấp số nhân lùi vô hạn (un) bao gồm

*

D. Cấp cho số nhân lùi vô hạn (un) bao gồm

*

Lời giải:

Đáp án: C

Vì q = (3/4) n) có u1 = -50, S = 100. Search 5 số hạng trước tiên của dãy:

A. 50; 25; 12,5; 6,5; 3,25

B. 50; 25,5; 12,5; 6,25; 3,125

C. 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

D. 50; 25; 12,25; 6,125; 3,0625

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng cách làm :

*

Suy ra 5 số hạng đầu tiên của dãy số: 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

Chọn C

*

Bài 8: cấp số nhân lùi vô hạn (un) có u1 = -1, q = x. Tìm tổng S cùng 3 số hạng đầu của cấp số này:

A. Cùng -1, x, -x2

B. Và -1, x, x2

C. Và -1, -x, -x2

D. Cùng -1, x, -x2

Lời giải:

Đáp án: C

*
số hạng đầu là -1, -x, -x2

Chọn C

Bài 9: cấp cho số nhân lùi vô hạn (un) tất cả u1 = -x, q = x2. Tìm tổng S với 3 số hạng đầu của cấp số này:

A. Cùng -x, x3, x5

B. Và -x, x3, x4

C. Với -x, x3, x6

D. Cùng -x, -x3, -x6

Lời giải:

Đáp án: D

*
số hạng đầu là - x, -x3, -x6

Chọn D

Bài 10: tìm tổng của cung cấp số nhân vô hạn sau:

*

*

Lời giải:

Đáp án: D

Vì un là tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân bao gồm u1 = 5 cùng q = 1/√5.

*

Chọn câu trả lời D

Bài 11: tra cứu tổng của cấp cho số nhân vô hạn sau: -3; 0,3; -0,03; 0,003;...

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa 12 Của Giáo Viên, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa 12

*

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cấp cho số nhân bao gồm u1 = -3 và q = 0,1

*

Chọn câu trả lời A

Bài 12: search tổng

*

A. 4 + 2√2

B. 4 - 2√2

C. -4 + 2√2

D. -4 + 2√2

Lời giải:

Đáp án: B

Vì un là tổng n số hạng đầu tiên của một cung cấp số nhân tất cả u1 = 2 với q = 1/√2

*

Chọn đáp án B

Bài 13: Cho cấp số nhân lùi vô hạn sau:

*
kiếm tìm q

*

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng thứ nhất của một cung cấp số nhân phải q = (1/4)

Chọn giải đáp A

Bài 14: tra cứu tổng của dãy số sau:

*

*

Lời giải:

Đáp án: D

*

Vì vậy các số của tổng lập thành cung cấp số nhân lùi vô hạn cùng với u1 = -1, q = (-1)/10

*

Chọn lời giải D

Bài 15: cho dãy số (un) với

*
. Tính tổng của hàng un

*

Lời giải:

Đáp án: C

vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân tất cả u1 = một nửa và q = (-1)/2.