*
bí quyết vật lý 10 chương 4" width="606">

I. Động lượng - Định hình thức bảo toàn cồn lượng

1. Động lượng: 

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 2)" width="600">

2. Xung lượng của lực:

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 3)" width="116">

Đơn vị của xung lượng của lực là N.s

3. Định chính sách bảo toàn động lượng

* Hệ cô lập: là hệ đồ vật mà không có ngoại lực công dụng lên hệ.

Bạn đang xem: Tóm tắt chương 4 vật lý 10

* Hệ thiết bị được xem là hệ cô lập khi:

+ Σ ngoại lực = 0.

+ Σ nội lực >> ngoại lực.

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 4)" width="390">

Chú ý: Định biện pháp bảo toàn rượu cồn lượng chỉ nghiệm đúng trong các hệ cô lập.

4. áp dụng định nguyên tắc bảo toàn cồn lượng đối với chuyển động bằng phản bội lực

+ vận động bằng phản bội lực

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 5)" width="600">

Chú ý: tên lửa cất cánh lên phía đằng trước ngược với phía khí phụt ra, không phụ thuộc vào vào môi trường bên phía ngoài là ko khí tuyệt chân không. Đó là cơ chế của hoạt động bằng bội nghịch lực.

+ Va đụng mềm

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 6)" width="527">

Theo định lý lẽ bảo toàn hễ lượng: 

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 7)" width="133">

II. Công - Công suất 


1. Công: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 8)" width="599">

A = Fscos α

F: Độ mập lực chức năng (N)

S: Đoạn con đường vật di chuyển (m)

A: Công (J).

α : góc hợp bởi hướng của lực với hướng chuyển dời của vật

Biện luận

- lúc 0 ≤ α o thì cosα > 0 ⇒ A > 0

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 9)" width="236">

- lúc α = 90o thì A = 0

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 10)" width="579">

- lúc 90o o thì cosα

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 11)" width="397">

Đơn vị công: 1 kJ = 1000J ; 1 Wh = 3600J; 1 kWh = 3600 kJ.

2. Công suất: Công suất là đại lượng đo bởi công có mặt trong một đơn vị thời gian.

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 12)" width="86">

A: công (J); t: thời hạn thực hiện tại công (s)

P : năng suất (W)

Đơn vị: 1 kW = 1000 W; 1HP = 736 W.

III. Định công cụ bảo toàn cơ năng

1. Động năng: Động năng là dạng năng lượng mà vật dành được do nó đang chuyển động.

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 13)" width="151">

m: cân nặng vật (kg)

v: tốc độ ( m/s)

2. Định lý rượu cồn năng: 

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 14)" width="347">

Khi Σ > 0 hễ năng tăng.

Khi Σ 2).

z: Độ cao của trang bị so với gốc ráng năng (m)

Tính chất

- Là đại lượng vô hướng.

- có mức giá trị dương, âm hoặc bằng không, nhờ vào vào vị trí lựa chọn làm gốc cố kỉnh năng.

* Công của trọng lực: AP = Wt1 – Wt2

* lúc vật bớt độ cao, vắt năng của vật sút thì trọng tải sinh công dương. Trái lại khi vật tăng cường độ cao, chũm năng của đồ dùng tăng thì trọng lực sinh công âm.

4. Thay năng đàn hồi: Thế năng bầy hồi là dạng tích điện của một trang bị chịu công dụng của lực bọn hồi.

Xem thêm: Soạn Bài Luận Về Phép Học (Luận Học Pháp), Soạn Bài Bàn Luận Về Phép Học

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 15)" width="391">

5. Định lý lẽ bảo toàn cơ năng: W1 = W2

Hay Wt1 + Wđ1 = Wt2 + Wđ2

Trường đúng theo vật vận động chỉ dưới tính năng của trọng lực:

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 16)" width="299">

Trường hợp đồ chịu công dụng của lực lũ hồi với không biến hóa độ cao:

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 17)" width="360">

Chú ý: * Định giải pháp bảo toàn cơ năng chỉ nghiệm đúng lúc vật chịu chức năng của trọng lực, lực lũ hồi (gọi là lực thế).

* Nếu thứ còn chịu công dụng của lực ma sát, lực cản , sức kéo …(gọi là lực ko thế) thì :