Sóng cơ là rất nhiều dao động lan truyền trong môi trường thiên nhiên vật chất (rắn, lỏng, khí).

Bạn đang xem: Tốc độ truyền sóng là gì

Ví dụ:


*

*

Quá trình truyền sóng là quy trình truyền pha dao động và năng lượng dao động.Các thành phần vật hóa học trên phương truyền sóng chỉ giao động tại địa điểm mà không xẩy ra lan truyền theo sóng.Sóng cơ không truyền được vào chân không.

2. Phân một số loại sóng cơ

Sóng dọc: Là sóng gồm phương xê dịch của các phần tử vật chất trùng với phương truyền sóng.


*

*

*

Biên độ của sóng A: Là biên độ xấp xỉ của 1 phần tử của môi trường thiên nhiên có sóng truyền qua.Chu kỳ sóng: Là chu kỳ xấp xỉ (T)của một phần tử của môi trường thiên nhiên sóng truyền qua.Tần số sóng: (f=frac1T (Hz)).Tốc độ truyền sóng (v): Tốc độ viral dao cồn trong môi trường, là tốc độ viral của đỉnh sóng.Năng lượng sóng: Là năng lượng dao động của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua.Bước sóng(lambda):

+ Là khoảng cách giữa nhì điểm ngay sát nhau tốt nhất trên phương truyền sóngdao cồn cùng pha.

+ Là quãng mặt đường sóng tương truyền được trong một chu kỳ:(oxedlambda=v.T=dfracvf)

Lưuý: gia tốc truyền sóng khác với vận tốc dao động của các phần tử trong môi trường.

4. Phương trình truyềnsóng


> x O M v

Tại O ta kích mê thích một giao động điều hoà chế tác thành sóng lan truyền theo phương Ox cùng với tốc độ(v). Khi đó, O được call là nguồn sóng, phương trình xê dịch của mối cung cấp là:(u_O=Acos(omega t))(Để đơn giản ta mang pha ban đầu của dao động bằng 0)

Xét điểm M bí quyết O một quãng (x)trên phương truyền sóng.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Olympia - Bộ Câu Hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia Mới Nhất

Thời gian sóng truyền trường đoản cú O mang đến M là:(Delta t=dfracxv)Dao cồn tại M trễ hơn xấp xỉ tại O khoảng tầm thời gian(Delta t), đề nghị phương trình xê dịch của M là:(u_M=Acos(omega(t-Delta t)))

(Rightarrow u_M=Acos(omega t-dfrac2piT.dfracxv))

(Rightarrow u_M=Acos(omega t-dfrac2pi xlambda))(*)

Nhận xét:

Phương trình (*) dựa vào vào thời gian(t)và toạ độ(x), tất cả nghĩa mỗi vị trí khác biệt của M vào thời điểm không giống nhau sẽ bao gồm li độ không giống nhau. Ta call (*) là phương trình truyền sóng.Vậy phương trình truyền sóng tổng quát bao gồm dạng:(oxed u=Acos(omega t-dfrac2pi xlambda))

Lưu ý:Trong hiện tượng lạ truyền sóng trên sợi dây, dây được kích thích xê dịch bởi nam châm từ điện cùng với tần số cái điện là (f) thì tần số dao động của dây là (2f).