Toàn bộ cách làm sinh học 12Tính số liên kết Hidro với số link cộng hóa trịCÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁNTính số links Hiđrô và link Hóa Trị Đ – PCác dạng bài xích tập Sinh học tập 12 cơ bảnCác dạng bài tập Sinh học tập 12 và cách giải phần di truyền học quần thể

Toàn bộ cách làm sinh học tập 12

Tính số Nu của ADN (Hoặc của Gen)

*

Tính chiều dài

*

Tính số liên kết Hidro với số link cộng hóa trị

*
Tính số Nu tự do thoải mái cần dùng
*

Tính số liên kết cộng hóa trị được sinh ra và phá vỡ

*

TÍNH THỜI GIAN TỰ SAO

*

Bảng bộ tía mật mã

*

QUÁ TRÌNH SAO MÃ VÀ DỊCH MÃ-ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG ren

*

TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

*

CẤU TRÚC PROTEIN

*

TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ vị CẦN DÙNG

*

TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC – SỐ LIÊN KẾT PEPTIT

*

TÍNH SỐ tARN

*

SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA RIBOXOM TRÊN mARN

*

TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN

*

của rất nhiều mARN tin tức sinh ra từ là 1 gen gồm cùng số riboxom cố định trượt qua không quay lại

*

TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ bởi CẦN DÙNG ĐỐI VỚI CÁC RIBOXOM CÒN TIẾP XÚC VỚI mARN

*

ĐỘT BIẾN ren

*

LIÊN quan lại ĐẾN CHIỀU DÀI gene

*