Đề thi Toán 4 thân kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 gồm đáp án (5 đề)

Với Đề thi Toán 4 giữa kì 1 nâng cấp năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 4 giữa học kì 1

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: số thời gian mươi triệu sáu trăm linh sáu ngàn chín trăm nhị mươi lăm viết là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số béo nhất trong số số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: trong số số dưới đây, số nào tất cả chữ số 5 thể hiện 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số tương thích để điền vào nơi chấm của 10 tấn 10kg = ..............kg là:

A:1010B: 100 010C: 10 010D: 101 000

Câu 5: Số từ nhiên nhỏ xíu nhất bao gồm năm chữ số được viết từ cha chữ số khác biệt là:

A: 10234B: 10002C: 10000D: 10001

Câu 6: Trung bình cộng của hai số lẻ liên tiếp là 78. Số bé dại là:

A: 156B: 77C: 154D: 80

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, không nên ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông
4 tấn đôi mươi kg > 4020kg
1 tấn 3 kg = 1003kg

Câu 2: search số.

*
*
*
*

Câu 3: Số trung bình cộng của 5 số là 162. Số trang bị năm gấp đôi số vật dụng tư, số thiết bị tư bởi trung bình cùng của tía số đầu tiên. Kiếm tìm số thứ tư và số thứ năm.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng rộng 1 tấn bông S
4 tấn trăng tròn kg > 4020kg S
1 tấn 3 kilogam = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

*
*
*
*

Câu 3 (3 điểm):

Số thứ tứ là : 135

Số sản phẩm năm là: 270

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tìm x biết x : 3 = 4873

A.14609

B. 14619

C. 14629

D. 14639

Câu 2: hiệu quả phép tính (47028 + 36720) + 43256 là:

A.127004

B. 40492

C. 53564

D. 32948

Câu 3: Hùng có một vài tiền, Hùng sẽ tiêu không còn 45000 đồng. Do vậy số tiền còn lại bằng 3/5 số tiền đang tiêu. Hỏi thuở đầu Hùng gồm bao nhiêu tiền?

A.27000 đồng

B. 36000đồng

C. 72000đồng

D. 10000 đồng

Câu 4: sản phẩm tự triển khai các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 × 4 là:

A.Chia, nhân, cộng

B.Cộng, chia, nhân

C. Nhân, chia, cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 5: tìm x biết: 10 * x + x + 5 = 115

A.10 B. 11C. 12D. 13

Câu 6: nhì số bao gồm hiệu là 1536. Nếu cung cấp số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu bắt đầu là:

A.1800B. 2064C. 1008D. 1272

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x

a. 1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

b. 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (2 điểm): tất cả hai rổ cam, nếu cấp dưỡng rổ thứ nhất 4 quả thì tiếp đến số cam ở nhị rổ bằng nhau, giả dụ thêm 24 trái cam vào rổ đầu tiên thì tiếp nối số cam sinh sống rổ trước tiên gấp 3 lần số cam ở rổ đồ vật hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ bao gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Một vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 35m. Vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng tạo cho chiều rộng lớn so với trước tăng cấp rưỡi và cho nên diện tích tăng thêm 280m².Tính chiều rộng và diện tích quần thể vườn sau khi mở thêm.

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A C A A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

3600 – (17 + x) = 36

17 + x = 3600 -36

17 + x = 3564

x = 3564 – 17

x = 3547

b.9 × ( x + 5 ) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x =76

Câu 2 (2 điểm):

Thêm 4 quả vào rổ thứ nhất thì số cam 2 rổ bằng nhau nên rổ lắp thêm hai nhiều hơn thế nữa rổ đầu tiên 4 trái cam.

Nếu thêm vào rổ trước tiên 24 quả thì rổ đầu tiên gấp 3 rổ 2 phải số quả cam sinh hoạt rổ 2 là: (24 – 4) : (3 – 1) = 10 (quả)

Số cam sinh hoạt rổ thứ nhất là: 10 – 4 = 6 (quả)

Đáp số: Rổ sản phẩm nhất: 6 quả

Rổ lắp thêm hai: 10 quả

Câu 3 (2 điểm):

Diện tích hình chữ nhật tăng 280m² chính là một nửa diện tích s hình chữ nhật ban đầu.

Nên diện tích s hình chữ nhật là:

280 × 2 = 560 (m²)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

560 : 35 = 16 (m)

Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian mở rộng là:

560 + 280 = 840 (m²)

Đáp số: Chiểu rộng lớn 16m

diện tích s sau 840m²

Câu 4 (1 điểm):

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

= 145 × (99 + 1) – 143 × (102 – 2) + 47 × (54 – 53) – (20 + 27)

= 145 × 100 – 143 × 100 + 47 × 1 – 47

= 100 × (145 – 143) + (47 – 47)

= 100 × 2 + 0

= 200

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cùng của 4 số là 14, trung bình cùng của 3 vào 4 số sẽ là 15. Số sót lại là:

A.11B. 12C. 13D. 15

Câu 2: trong số tích bên dưới đây, tích nào gần hiệu quả 4000 nhất?

A.528 × 7B. 748 × 6C. 812 × 5D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 12cm, chiều rộng lớn 8cm. Nếu hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật thì diện tích là:

A.40cm²B. 60 cm²C. 80 cm²D. 100 cm²

Câu 4: giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

A.444 B. 434 C. 424 D. 414

Câu 5: Năm 1459 thuộc cố kỉnh kỷ thư mấy?

A.XII B. XIII C. XIV D. XV

Câu 6: Một cây bút giá 3500 đồng. Giả dụ mỗi học sinh mua 2 cây như thế thì 10 em mua hết từng nào tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a.237 + 357 + 763

b.2345 + 4257 - 345

Câu 2 (2 điểm): cho dãy số: 3,7,11,15,…,143

a.Dãy số trên gồm bao nhiêu số hạng?

b.Tổng những số hạng của hàng trên bằng bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): sảnh trường hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 3m, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Trong sân, tín đồ ta đào 9 hố hình vuông vắn cạnh 3 dm nhằm trồng cây. Hỏi diện tích còn lại trên sân là bao nhiêu?

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 tháng 3 năm 2016 là thiết bị ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 mon 3 là thứ mấy?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C D A D A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357

= 1000 + 357

= 1357

b.2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257

= 2000 + 4257

= 6257

Câu 2 (2 điểm):

Dãy số bên trên là hàng số bí quyết đều 4 1-1 vị

a.Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách + 1

= (143 – 3) : 4 + 1

= 36 số

b.Tổng = (Số cuối + Số đầu) × Số số hạng : 2

= (143 + 3) × 36 : 2

= 2628

Câu 3 (2 điểm):

Đổi: 3m = 30dm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

diện tích s 1 hố trồng cây hình vuông là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích s hố trồng cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích sân trường còn sót lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Ta có: một năm thường có 365 ngày, 1 năm nhuận bao gồm 366 ngày ( mon 2 gồm 29 ngày). Mà lại cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận, tuy nhiên năm 2016 (năm nhuận) sẽ qua tháng 2, nên trong tầm 60 năm nữa tất cả 60 : 4 = 15 năm nhuận, đề xuất số năm hay là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa tất cả tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà một tuần lễ lễ có 7 ngày, nên ta có số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) cùng dư 5 ngày

Vậy 8 tháng 3 năm năm nhâm thìn là thứ tía thì 60 năm nữa ngày 8 mon 3 đang là nhà nhật.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số phù hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu vấn đáp đúng: Hình bên có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: nhì số tất cả tổng là 390. Số nhỏ bé là số tất cả 2 chữ số, trường hợp viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số nhỏ bé ta được số lớn. Số bự là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: mang đến 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được bao nhiêu số tất cả 3 chữ số không giống nhau?

A.6 sốB. 12 sốC. 18 sốD. 24 số

Câu 5: từ bây giờ là máy năm ngày 23 mon 4, hỏi 100 ngày nữa là máy mấy:

A.Thứ tưB. Sản phẩm công nghệ nămC. Sản phẩm sáuD. Thứ bảy

Câu 6: bao gồm 2135 quyển vở được xếp phần đa vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như vậy có toàn bộ bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính cực hiếm biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): search số tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị là 7. Nếu đưa chữ số 7 trường đoản cú hàng đơn vị chức năng lên đầu ta được số mới gấp 2 lần số cũ cùng thêm 21 solo vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A có 5 tổ đi trồng cây, số bạn mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi tất cả bao nhiêu chúng ta trồng được 4 cây, bao nhiêu chúng ta trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A ít hơn 50 bạn và nhiều hơn nữa 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một bạn mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 trái cam thì đổi được 2 quả táo bị cắn và 1 quả lê. Cứ 5 quả táo thì thay đổi được 2 trái lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang theo thì thay đổi được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi fan đó đưa theo bao nhiêu trái cam?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B C C D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.25178 + 2357 x 3 = 25178 + 7071

= 32249

b.42567 + 12328 : 8 = 42567 + 1541

= 44108

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số phải tìm là ab7

Ta có: 7ab = ab7 × 2 + 21

700 + ab = (ab ×10 + 7) × 2 +21

700 + ab = ab ×10 × 2 + 7 × 2 + 21

700 + ab = ab × 20 + 35

ab × 20 - ab = 700 – 35

19 × ab = 665

ab = 665 : 19 = 35

Vậy số đề xuất tìm là 357

Câu 3 (2 điểm):

Vì lớp 4A chia làm 5 tổ nhưng mà số bạn mỗi tổ đều bằng nhau nên số học sinh lớp 4A chia hết mang đến 5. Nhưng mà lớp 4A có số học sinh nhỏ hơn 50 và to hơn 40 cần lớp 4A tất cả 45 bạn.

Giả sử vớ cả các bạn đều trồng được 6 cây thì tổng số cây là:

45 × 6 = 270 (cây)

số lượng kilomet dư ra so với thực tiễn là:

270 - 220 = 50 (cây)

Số bạn trồng được 4 cây là:

50 : (6 -4) = 25 (bạn)

Số bạn trồng được 6 cây là:

45 – 25 = trăng tròn (bạn)

Đáp số: 20 bạn trồng 6 cây

25 chúng ta trồng 4 cây

Câu 4 (1 điểm):

bài bác giải

Vì 9 trái cam thay đổi được 2 quả táo bị cắn và 1 quả lê buộc phải 18 trái cam đổi được 4 quả táo apple và 2 quả lê.

Mà 5 quả táo lại đổi được 2 quả lê phải 18 trái cam thay đổi được toàn bộ 4 + 5 = 9 trái táo, do đó cứ 2 quả cam đổi được 1 quả táo.

Ta lại có: 5 quả apple đổi được 2 quả lê, buộc phải 10 quả cam thay đổi được 2 quả lê, tốt 5 quả cam được một quả lê.

Vậy người đó thay đổi được toàn bộ 17 quả apple và 13 trái lê thì đưa đi số cam là:

17 × 2 + 13 × 5 = 99 (quả)

Đáp số: 99 quả

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 có 5 chữ số mà lại tổng các chữ số bởi 27 là:

A.98765B. 98730C. 99900D. 99999

Câu 2: Biểu thức nào dưới đây có công dụng bằng 34 x 78?

A.(30 × 78) × (4 × 78)

B. (30 × 78) + (4 × 78)

C. (30 + 78) × (4 × 78)

D. (30 + 78) + (4 + 78)

Câu 3: Để số 196* phân tách hết cho cả 2 với 3 thì chữ số bắt buộc điền vào địa điểm * là:

A.2B. 4C. 3D. 6

Câu 4: Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng:

*

A.9

B.10

C.11

D.12

Câu 5: Khi nhỏ 1 tuổi thì bà mẹ 25 tuổi, cha 29 tuổi. Hỏi khi con 10 tuổi thì tổng cộng tuổi bố, mẹ, nhỏ là bao nhiêu?

A.55 tuổiB. 63 tuổiC. 82 tuổiD. 72 tuổi

Câu 6: Hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6cm, chiều rộng lớn 4cm. Hỏi đường chéo cánh hình chữ nhật chia hình kia thành 2 hình tam giác bằng nhau có diện tích s là bao nhiêu?

A.24cm²B. 12cm²C. 12cmD. 24cm

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125

Câu 2 (2 điểm): một đội thợ mộc 3 fan trong 5 ngày có tác dụng được 75 loại ghế. Hỏi nếu như 5 bạn làm vào 7 ngày được bao nhiêu cái ghế. Biết năng suất mỗi người như nhau.

Câu 3 (2 điểm): Một cái đồng hồ đeo tay cứ 45 phút lại cấp tốc 3 giây. Buổi sáng, cơ hội 6h chỉnh đồng hồ đeo tay về giờ đồng hồ đúng. Hỏi 6h chiều (theo tiếng đúng) thì đồng hồ đeo tay đó chỉ từng nào giờ?

Câu 4 (1 điểm): Một người dân có 56 nghìn đồng gồm những tờ chi phí 5000; 2000 với 1000. Biết số tờ 1000 gấp rất nhiều lần số tờ 5000. Hỏi mỗi các loại tiền bao gồm bao nhiêu tờ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A D C B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312 = 312 × (425 + 574 + 1)

= 312 × 1000

= 312000

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125 = (2 × 50) × (8 × 125) × 25

= 100 × 1000 × 25

= 100000 × 25

= 2500000

Câu 2 (2 điểm):

Bài giải

1 fan trong 5 ngày làm được số loại ghế là:

75 : 3 = 25 (cái)

1 người trong một ngày làm cho được số chiếc ghế là:

25 : 5 = 5 (cái)

5 người trong một ngày có tác dụng được số loại ghế là:

5 × 5 = 25 (cái)

5 fan trong 7 ngày có tác dụng được số chiếc ghế là:

25 × 7 = 175 (cái)

Đáp số: 175 mẫu ghế

Câu 3 (2 điểm):

Bài giải

vị 1 giờ có 60 phút, yêu cầu 1 giờ đồng hồ đeo tay sẽ chạy nhanh:

3 × 60 : 45 = 4 (giây)

tự 6 giờ sáng mang đến 6 giờ chiều là 12 giờ, nên đồng hồ thời trang sẽ chạy nhanh:

4 × 12 = 48 (giây)

Vậy thời gian đó đồng hồ chỉ 6 giờ đồng hồ 48 giây chiều.

Câu 4 (1 điểm):

Ta có: Số tờ tiền 1000 gấp hai số tờ 5000 nên số tờ 1000 phải là số chẵn, yêu cầu tổng số tiền các loại 1000 là số chẵn.

Dù số tờ 2000 là chẵn hay lẻ thì số tiền các loại 2000 là số chẵn.

Mà tổng số chi phí là 56000 đồng là số chẵn đề nghị số tiền các loại 5000 cũng bắt buộc là số chẵn, suy ra số tờ 5000 cũng chính là số chẵn.

Ta thấy: số tờ 5000 phải nhỏ hơn 8 bởi vì nếu là 8 thì sẽ có được 16 tờ 1000 nên tổng số tiền 5000 và 1000 là: 5000 × 8 + 1000 × 16 = 56000 (đồng). Nên sẽ không tồn tại tờ 2000, không đúng với đề bài.

Xem thêm: 36+ Phần Mềm Sửa Lỗi Registry Tốt Nhất 2022, Phần Mềm Sửa Lỗi Registry Tốt Nhất

Vậy số tờ 5000 là 2 tờ, 4 tờ hoặc 6 tờ. Test 3 trường đúng theo ta thấy trường hợp chính xác là 6 tờ 5000; 12 tờ 1000 và còn lại là 7 tờ 2000.