Trả lời thắc mắc 3 bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu bí quyết dựng góc nhọn

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Mang đến hình 19, hãy cho thấy thêm tổng số đo...

Bạn đang xem: Toán lớp 9 tỉ số lượng giác của góc nhọn

Xem lời giải


bài xích 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Tính các tỷ con số giác của góc B, từ kia suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Xem giải mã


bài xích 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Hãy viết những tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ...

Xem giải mã


bài bác 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem lời giải


bài 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Sử dụng khái niệm tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để triệu chứng minh...

Xem lời giải


bài bác 15 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C

Xem giải thuật


bài xích 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 16 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Mang đến tam giác vuông tất cả một góc, cạnh huyền...

Xem thêm: Máy Like New Là Sao Cho Đúng Về Hàng "Like New" Mới 99%, Có Nên Mua Không, Lưu Ý Gì Khi Mua

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.