Giải bài xích 3: Nhân, phân chia số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 12. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và câu trả lời các câu hỏi trong bài học. Cách làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Hoạt động khởi động 

Chọn các cặp số để tạo thành những tích có công dụng là $frac73$: $frac72$; $frac-16$; $frac23$; $frac115$; $frac-67$.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 nhân chia số hữu tỉ

Trả lời:

Cặp số gồm tích là $frac73$: $frac72$ và $frac23$.

B. Vận động hình thành kiến thức

1. Điền vào ô trống các kết quả qua buổi giao lưu của người vật dụng “chức năng nhân” sau 

*

Trả lời: 

$frac218$.$frac57$ = $frac21.58.7$ = $frac3.58$ = $frac158$;

$frac-47$.$frac57$ = $frac(-4).57.7$ = $frac-2049$;

$frac195$.$frac57$ = $frac19.55.7$ $frac197$.

2. Tính

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$; b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$

Trả lời: 

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$ = $frac4.(-3).99.8.4$ = $frac-38$;

b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$ = $frac711$. ($frac-25$ - $frac35$) = $frac711$.(-$frac55$) = $frac711$.(-1) = -$frac711$.


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


C. Chuyển động luyện tập

Câu 1: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac54$.$frac-127$; b) $frac-43$:$frac139$; c) $frac-57$. $frac493$: $frac7-6$; d) (-$frac925$):6.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

a) ($frac-511$). $frac715$. ($frac11-5$). (-30); b) ($frac1112$ : $frac3316$). $frac35$; c) (-$frac59$). $frac311$ + (-$frac1318$). $frac311$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

a) tác dụng phép tính $frac74$:($frac23$ - $frac54$).$frac-14$ là

(A) $frac43$; (B) $frac34$; (C) $frac-34$; (D) $frac4-3$.

b) cực hiếm của x thỏa mãn đẳng thức -$frac23$.x = $frac45$ là

(A) $frac65$; (B) -$frac56$; (C) -$frac65$; (D) $frac56$.


=> Xem trả lời giải

Câu 4: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac-715$.$frac58$.$frac15-7$.(-16); b) (-$frac12$).3$frac15$ + (-$frac12$).(-2$frac15$).


=> Xem lý giải giải

D. E. Vận động vận dụng với tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tính cực hiếm của mỗi biểu thức A, B, C, D rồi sắp đến xếp kết quả tìm được theo thiết bị tự tăng dần:

A = $frac54$.(5 - $frac43$).(-$frac111$); B = $frac34$:(-12).(-$frac23$);

C = $frac54$:(-15).(-$frac23$); D = (-3).($frac23$ - $frac54$):(-7).


=> Xem giải đáp giải

Câu 2: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x $in$ Q, biết rằng:

a) $frac1112$ - ($frac25$ + x) = $frac23$; b) $frac34$ + $frac14$ : x = $frac23$. 


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 3: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Điền số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp sau đây theo quy tắc sẽ chỉ ra

*


=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tra cứu kiếm google:


giải bài bác 3: nhân, phân chia số hữu tỉ, nhân, phân tách số hữu tỉ trang 12 vnen toán 7, bài bác 3 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 cụ thể dễ hiểu.

Xem thêm: " Chaiyo Là Gì? Ý Nghĩa Của Chaiyo, Chaiyo Là Gì


Giải những môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk đồ dùng lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học tập 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm trang bị lí 7
Văn mẫu mã lớp 7
Tập phiên bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN technology 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập đúng theo Q những số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ
Bài 4: giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 6: Lũy quá của một trong những hữu tỉ
Bài 7: tỉ trọng thức
Bài 8: tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: có tác dụng tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số cùng đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
Bài 2: một vài bài toán về đại lượng tỉ trọng thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: khía cạnh phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, đường thẳng song song


Bài 1: hai tuyến đường thẳng vuông góc, hai tuyến phố thẳng song song
Bài 2: tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng tuy nhiên song
Bài 3: quan hệ tình dục giữa tính vuông góc và tính tuy nhiên song của hai đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng ba góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: nhị tam giác bởi nhau
Bài 2: ngôi trường hợp đều nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: ngôi trường hợp đều bằng nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành thực tế ngoài trời về tam giác, tam giác bởi nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com