Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy thêm y tỉ trọng nghịch với x theo thông số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ thành phần nghịch với y theo thông số tỉ lệ như thế nào

Xem giải mã
Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài đại lượng tỉ lệ nghịch

Trả lời câu hỏi 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch cùng với nhau...

Xem giải thuật


bài bác 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x với y tỉ lệ thành phần nghịch cùng với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Xem lời giải


bài xích 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x cùng y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

Xem giải thuật


bài bác 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một khu nhà ở hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây nơi ở đó hết từng nào ngày?

Xem giải mã


bài bác 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho thấy đội A cần sử dụng x sản phẩm công nghệ cày (có thuộc năng suất) nhằm cày kết thúc một cánh đồng không còn y giờ. Nhì đại lượng x cùng y bao gồm tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Sự Thật Huyết Áp Cao Có Nên Uống Cafe Tăng Huyết Áp ? Cà Phê Ảnh Hưởng Đến Huyết Áp Của Bạn Như Thế Nào

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.