Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 1 trang 51: Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được s(km) theo thời gian t (h) của một vật vận động đều với tốc độ 15 km/h;

b) khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng hóa học có khối lượng riêng D (kg/m3). (Chú ý: D là một trong những hằng số khác 0)

Lời giải

Ta có: a) s = 15 . T (km)

b) m = V.D

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 1 trang 52: cho thấy y tỉ trọng thuận cùng với x theo hệ số tỉ lệ k = . Hỏi x tỉ trọng thuận với y theo hệ số tỉ lệ như thế nào ?

Lời giải

Ta có y tỉ trọng thuận cùng với x theo hệ số tỉ lệ k = ⇒ y = .x

⇒ x =


Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 1 đại lượng tỉ lệ thuận

. Y tuyệt x tỉ lệ thuận cùng với y theo hệ số tỉ lệ h =

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 1 trang 52: Hình 9 là 1 trong những biểu đồ hình cột biểu diễn trọng lượng của bốn con khủng long. Mỗi con khủng long thời tiền sử ở các cột b, c, c nặng từng nào tấn nếu hiểu được con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được mang đến trong bảng sau:
Cột a b c d
Chiều cao (mm) 10 8 50 30

Lời giải

Ta có: bởi con khủng long ở cột a nặng 10t nên theo bảng đã cho

Con khủng long thời tiền sử cột b nặng nề 8 tấn; cột c nặng nề 50 tấn và cột d nặng nề 30 tấn

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 1 trang 53: cho biết thêm hai đại lượng y cùng x tỉ lệ thành phần thuận cùng với nhau:
x X1= 3 X2 = 4 X3 = 5 X4 = 6
y Y1 = 6 Y2 = ? Y3 = ? Y4 = ?

a) Hãy khẳng định hệ số tỉ trọng của y đối với x;

b) nuốm mỗi lốt “?” trong bảng trên bằng một trong những thích hợp;

c) tất cả nhận xét gì về tỉ số thân hai giá bán trị tương xứng của y cùng x?

*

Lời giải

a)x1 = 3; y1 = 6 nên thông số tỉ lệ của y đối với x là 6 : 3 = 2

b)

x X1 = 3 X2 = 4 X3 = 5 X4 = 6
y Y1 = 6 Y2 = 8 Y3 = 10 Y4 = 12


*

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 7 Tập 1): cho thấy thêm đại lượng x với y tỉ lệ thuận với nhau với khi x = 6 thì y = 4;

a) Tìm thông số tỉ lệ k của y so với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y lúc x = 9; x = 15;


Lời giải:

Hai đại lượng x cùng y tỉ lệ thành phần thuận cùng với nhau đề xuất ta gồm công thức tổng thể y = k.x

a) cùng với x = 6 , y = 4 ta có 4 = k . 6

*

Vậy thông số tỉ lệ của y đối với x là .

b) cùng với k =
ta tất cả y = x.

c) trường đoản cú y = x ta bao gồm :

Với x = 9 thì y =
.9 = 6, với x = 15 thì y = .15 = 10.

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): cho biết x với y là hai đại lượng tỉ trọng thuận. Điền số tương thích vào ô trống vào bảng sau:
x-3-1125
y-4

Lời giải:

x và y tỉ trọng thuận đề nghị y = k.x

Khi x = 2 thì y = -4 phải ta gồm

*

Vậy y tỉ lệ thành phần thuận cùng với x theo tỉ số -2, hay y = -2.x

Từ kia :

Với x = -3 thì y = (-2).(-3) = 6.

Với x = -1 thì y = (-2).(-1) =2

Với x = 1 thì y = (-2).1 = -2

Với x= 5 thì y = (-2).5 = -10

Vậy ta bao gồm bảng sau :

x-3-1125
y62-2-4-10
Bài 3 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): những giá trị tương ứng của V cùng m được cho tương ứng trong bảng sau:


*

a) Điền số phù hợp vào những ô trống vào bảng trên

b) hai đại lượng m cùng V bao gồm tỉ lệ thuận tốt không

Lời giải:

a) Ta gồm bảng sau

V12345
m7,8 15,6 23,4 31,2 39
7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

b) vày = 7,8 bắt buộc m =7,8V

Vậy m và V là nhì đại lượng tỉ trọng thuận

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): cho biết z tỉ lệ thành phần thuận cùng với y theo thông số tỉ lệ k cùng y tỉ lệ thuận cùng với x theo thông số tỉ lệ h. Hãy chứng minh rằng z tỉ lệ thành phần thuận cùng với x cùng tìm hệ số tỉ lệ.

Lời giải:

z tỉ lệ thuận với y theo thông số tỉ lệ k đề xuất ta bao gồm z = k.y

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h cần ta có y = h.x

Do đó z = k.y = k.(h.x) = (k.h).x

Vậy z tỉ trọng thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.h


bài bác giải này có hữu ích với chúng ta không?

nhấn vào một ngôi sao sáng để tiến công giá!


gửi Đánh giá bán

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1127

chưa tồn tại ai đánh giá! Hãy là bạn đầu tiên reviews bài này.


Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả chi phí dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!


*

Điều hướng bài bác viết


Phần Đại số – Chương 2: Hàm số với đồ thị
Bài 2: một số trong những bài toán về đại lượng tỉ trọng thuận
© 2021 học Online cùng romanhords.com


Xem thêm:

Cung cấp do WordPress / Giao diện xây dựng bởi romanhords.com