- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: máy tự tiến hành các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết đến 2, mang lại 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết mang lại 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung lớn nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài xích tập) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và thích hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 số học 6

1 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Viết dạng bao quát các tính chất giao hoán, phối hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 ôn tập chương 1

Trả lời:

Phép tínhCộngNhân
Giao hoána + b = b + aa.b = b.a
Kết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a.b).c = a.(b.c)
Phân phối a(b + c) = ab + ac

2 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Lũy vượt bậc n của a là gì?

Trả lời:

Lũy quá bậc n của a là tích của n quá số bởi nhau, mỗi thừa số bằng a:

an = a . A . .... . A (n ≠ 0) n thừa số3 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): Viết bí quyết nhân hai lũy thừa thuộc cơ số, phân chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Trả lời:

– Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số:

am . An = am+n

– chia hai lũy thừa thuộc cơ số:

am : an = am-n (a ≠ 0; m ≥ n)

4 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): lúc nào ta nói số thoải mái và tự nhiên a phân tách hết mang đến số tự nhiên và thoải mái b.

Trả lời:

Số tự nhiên a phân tách hết mang lại số tự nhiên b không giống 0 nếu gồm số tự nhiên k làm sao để cho a = b.k.

Kí hiệu: a ⋮ b

5 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): phân phát biểu cùng viết dạng tổng thể hai đặc điểm chia hết của một tổng.

Trả lời:

– tính chất 1: a ⋮ m cùng b ⋮ m => (a + b) ⋮ m

Tổng quát: Nếu tất cả các số hạng của một tổng phần đông chia hết mang đến cùng một số thì tổng chia hết đến số đó.

a ⋮ m, b ⋮ m với c ⋮ m => (a + b + c) ⋮ m

– đặc thù 2: a :/. M và b ⋮ m => (a + b) :/. M

Tổng quát: nếu như chỉ có một trong những hạng của tổng không chia hết cho 1 số, còn những số hạng khác đầy đủ chia hết mang lại số đó thì tổng không phân tách hết cho số đó.

a :/. M, b ⋮ m cùng c ⋮ m => (a + b + c) :/. M


6 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): phạt biểu những dấu hiệu phân tách hết đến 2, cho 3, mang lại 5, cho 9.

Trả lời:

– tín hiệu chia hết cho 2: những số tất cả chữ số tận thuộc là chữ số chẵn thì chia hết đến 2 với chỉ phần đa số đó new chia hết mang đến 2.

– dấu hiệu chia hết cho 3: những số bao gồm tổng các chữ số chia hết cho 3 thì phân chia hết mang đến 3 và chỉ phần lớn số đó mới chia hết mang lại 3.

– tín hiệu chia hết cho 5: những số tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết mang đến 5 và chỉ phần đa số đó bắt đầu chia hết cho 5.

– dấu hiệu chia hết cho 9: những số gồm tổng những chữ số chia hết mang lại 9 thì phân chia hết mang đến 9 cùng chỉ mọi số đó mới chia hết đến 9.

7 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): cầm cố nào là số nguyên tố, hợp số ? cho ví dụ.

Trả lời:

– Số thành phần là số trường đoản cú nhiên to hơn 1, chỉ gồm hai ước là 1 và chính nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, …

– đúng theo số là số từ nhiên lớn hơn 1, có rất nhiều hơn nhị ước.

Ví dụ: 4, 6, 8, 9, …

8 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): thay nào là nhị số nguyên tố với mọi người trong nhà ? mang lại ví dụ.

Trả lời:

– nhị số bao gồm ƯCLN bằng 1 điện thoại tư vấn là những số nguyên tố thuộc nhau.

Ví dụ: 8 và 9 là nhì số nguyên tố thuộc nhau.

9 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): ƯCLN của hai hay những số là gì ? Nêu giải pháp tìm.

Trả lời:

– ƯCLN của nhị hay nhiều số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của những số đó.

– bí quyết tìm:

cách 1: so với mỗi số ra vượt số nguyên tố.

bước 2: lựa chọn ra những thừa số yếu tắc chung.

bước 3: Lập tích những thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số mang với số mũ bé dại nhất của nó. Tích chính là ƯCLN yêu cầu tìm.

10 (trang 61 sgk Toán 6 Tập 1): BCNN của nhì hay nhiều số là gì ? Nêu cách tìm.

Trả lời:

– BCNN của nhị hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 vào tập hợp những bội chung của các số đó.

– cách tìm:

bước 1: phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

cách 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố tầm thường và riêng.

bước 3: Lập tích các thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số mang với số mũ lớn số 1 của nó. Tích đó là BCNN bắt buộc tìm.

Bài 159 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm hiệu quả của những phép tính:

a) n – n ; b) n:n ; c) n + 0

d) n – 0 ; e) n.0 ; g) n.1 ; h) n:1

Lời giải:

a) n – n = 0 ; b) n:n = 1 ; c) n + 0 = n

d) n – 0 = n ; e) n.0 = 0 ; g) n.1 = n ;

h) n:1 = n

Có bạn nào có thắc mắc rằng n là gì không?. Ở đây n là một số trong những tự nhiên nhé.

Bài 160 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): triển khai các phép tính:

a) 204 – 84:12 ; b) 15.23 + 4.32 – 5.7

c) 56:53 + 23.22 ; d) 164.53 + 47.164

Lời giải:

a) 204 – 84 : 12 = 204 – 7 = 197;

b) 15.23 + 4.32 – 5.7 = 15.8 + 4.9 – 5.7 = 120 + 36 – 35 = 121.

c) 56 : 53 + 23.22 = 56 – 3 + 22+3 = 53 + 25 = 125 + 32 = 157.

d) 164.53 + 47.164 = 164.(53+ 47) = 164.100 = 16400.

Bài 161 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): search số tự nhiên và thoải mái x biết:

a) 219 – 7(x + 1) = 100 ; b) (3x – 6).3 = 34

Lời giải:

a) 219 – 7(x + 1) = 100

7(x + 1) = 219 – 100

7(x + 1) = 119

x + 1 = 119 : 7

x + 1 = 17

x = 17 – 1

x = 16.

Vậy x = 16.

b) (3x – 6).3 = 34

3x – 6 = 34 : 3

3x – 6 = 33

3x – 6 = 27

3x = 27 + 6

3x = 33

x = 33 : 3

x = 11.

Vậy x = 11.

Bài 162 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Để tìm kiếm số tự nhiên x hiểu được nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi phân tách cho 8 thì được 12, ta hoàn toàn có thể viết (x – 3):8 = 12 rồi search x, ta được x = 99.

Bằng phương pháp làm trên, hãy kiếm tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó cùng với 3 rồi trừ đi 8 sau đó chia cho 4 thì được 7.

Lời giải:

Ta rất có thể viết lại thành: (3x – 8) : 4 = 7.

Tìm x: (3x – 8) : 4 = 7

3x – 8 = 7.4

3x – 8 = 28

3x = 28 + 8

3x = 36

x = 36 : 3

x = 12.

Vậy x = 12.

Bài 163 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Điền những số 25, 18, 22, 33 vào nơi trống với giải việc sau:

Lúc … tiếng , người ta thắp một ngọn nến có độ cao … cm. Đến … giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ với cao … cm. Vào một giờ, độ cao của ngọn nến giảm từng nào xentimet?

Lời giải:

+ trong một ngày, số giờ quan trọng vượt thừa 24 buộc phải hai vị trí điền giờ đồng hồ chỉ hoàn toàn có thể bằng 18 và 22.

+ 25 cùng 33 là chiều cao ngọn nến. Vì ngọn nến lúc đầu phải cao hơn ngọn nến sau khi cháy nên ta tất cả đề bài sau :

Lúc 18 giờ, người ta thắp một ngọn nến có độ cao 33cm. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ cao còn 25cm. Trong một giờ, độ cao ngọn nến giảm từng nào xentimet ?

+ Giải vấn đề :

Từ 18 giờ mang lại 22 giờ đồng hồ là 22 – 18 = 4 (giờ).

Trong 4 giờ đồng hồ ngọn nến giảm: 33 – 25 = 8 (cm).

Vậy trong một giờ ngọn nến giảm: 8 : 4 = 2 (cm).

Bài 163 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào nơi trống cùng giải việc sau:

Lúc … giờ đồng hồ , tín đồ ta thắp một ngọn nến có chiều cao … cm. Đến … giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ với cao … cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm từng nào xentimet?

Lời giải:

+ vào một ngày, số giờ chẳng thể vượt vượt 24 đề nghị hai địa chỉ điền giờ đồng hồ chỉ hoàn toàn có thể bằng 18 và 22.

+ 25 và 33 là chiều cao ngọn nến. Vày ngọn nến lúc đầu phải cao hơn ngọn nến sau thời điểm cháy nên ta gồm đề bài sau :

Lúc 18 giờ, bạn ta thắp một ngọn nến có chiều cao 33cm. Đến 22 giờ thuộc ngày, ngọn nến chỉ cao còn 25cm. Trong một giờ, chiều cao ngọn nến giảm từng nào xentimet ?


+ Giải câu hỏi :

Từ 18 giờ đến 22 giờ là 22 – 18 = 4 (giờ).

Trong 4 tiếng ngọn nến giảm: 33 – 25 = 8 (cm).

Vậy trong 1 giờ ngọn nến giảm: 8 : 4 = 2 (cm).

Bài 164 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): thực hiện phép tính rồi phân tích tác dụng thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1):11 ; b) 142 + 52 + 22

c) 29.31 + 144:122 ; d) 333:3 + 225:152

Lời giải:

a) (1000 + 1) : 11 = 1001 : 11 = 91.

Phân tích ra quá số nguyên tố: 91 = 7.13

b) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 = 225.

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 225 = 152 = (3.5)2 = 32.52.

c) 29.31 + 144 : 122 = 29.31 + 144 : 144 = 899 + 1 = 900

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 900 = (30)2 = (2.3.5)2 = 22.32.52.

d) 333 : 3 + 225 : 152 = 333 : 3 + 225 : 225 = 111 + 1 = 112.

Phân tích ra quá số nguyên tố: 112 = 16.7 = 24.7 .

Bài 165 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Gọi p là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ tương thích vào ô vuông:

*

Lời giải:

a) 747 tất cả tổng các chữ số 7 + 4 + 7 = 18 ⋮ 3 buộc phải 747 ⋮ 3.

Do đó 747 ∉ phường

235 gồm tận cùng bởi 5 cần 235 ⋮ 5.

Do đó 235 ∉ p.

Chia 97 đến lần lượt 2; 3; 5; 7 phân biệt 97 không chia hết đến số nào.

Do đó 97 ∈ phường

b) Ta có: 123 gồm tổng các chữ hàng đầu + 2 + 3 = 6 ⋮ 3 đề nghị 123 ⋮ 3 ⇒ 835.123 ⋮ 3

Lại có: 318 bao gồm tổng các chữ số 3 + 1 + 8 = 12 ⋮ 3 cần 318 ⋮ 3.

Từ nhị điều bên trên suy ra a = 835.123 + 318 ⋮ 3 nên a ∉ p

c) 5.7.11 là tích các số lẻ đề xuất là số lẻ

13.17 là tích các số lẻ buộc phải là số lẻ.

Suy ra 5.7.11 + 13.17 là số chẵn, tức là b =5.7.11 + 13.17 ⋮ 2 đề nghị b ∉ p.

d) c = 2.5.6 – 2.29 = 2.(5.6) – 2.29 = 2.30 – 2.29 = 2.(30 – 29) = 2.1 = 2 là số nguyên tố.

Do đó c ∈ p

Bài 166 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): Viết các tập vừa lòng sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử:

A = 84 ⋮ x, 180 ⋮ x và x > 6

B = {x ∈ N | x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 và 0 2.3.7; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN(84; 180) = 22.3 = 12.

Do kia ƯC(84; 180) = Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

x > 6 đề nghị x = 12.

Hay A = 12.

b) x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 bắt buộc x ∈ BC(12; 15; 18).

12 = 22.3; 15 = 3.5; 18 = 2.32

⇒ BCNN(12; 15; 18) = 22.32.5 = 180

⇒ BC(12; 15; 18) = B(180) = 0;180; 360; 540; 720; ….


0 Bài 167 (trang 63 sgk Toán 6 Tập 1): một số trong những sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển gần như vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong vòng từ 100 mang đến 150.

Lời giải:

Giả sử số sách đó tất cả a quyển.

Số sách kia xếp thành từng bó 10, 12, 15 quyển rất nhiều vừa đủ

Nghĩa là a là bội của 10; 12; 15.

Hay a ∈ BC (10; 12; 15).

10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5

⇒ BCNN(10; 12; 15) = 22.3.5 = 60.

Xem thêm: Câu 1, 2 Trang 22 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 103 : Quy Đồng Mẫu Các Phấn Số

Do đó BC(10; 12; 15) = B(60) = 0; 60; 120; 180; 240; 300; …

Vì 100 Bài 168 (trang 64 sgk Toán 6 Tập 1): Máy bay trực thăng thành lập năm nào?

Máy cất cánh trực thăng ra đời năm abcd.