Dưới đây là cách giải bài tập trang 46, 47 SGK toán 5 Bài 1, 2, 3 – Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân có giống với cách viết các số đo độ dài hay đo khối lượng dưới dạng số thập phân ở bài viết trước không? Hãy tham khảo ngay với romanhords.com nhé.

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 46, 47 sgk toán 5


=> Xem tiếp Giải toán lớp 5 đầy đủ tại đây: giải toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập trang 46,47 Toán 5 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 46, 47 SGK Toán 5

Đề bài: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

*

Phương pháp giải: Theo bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị liền nhau sẽ hơn hoặc kém nhau 100 lần: – Đơn vị đo diện tích lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn liền kề – Đơn vị đo diện tích bé bằng 1/100 đơn vị lớn hơn liền kề.

Đáp án:

2. Giải bài 2 trang 46, 47 SGK Toán 5

Đề bài: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

*

Phương pháp giải: Xem lại hướng dẫn cách làm bài tương tự ở phần Giải bài 1 trang 46, 47 SGK Toán 5.

Đáp án:

*

3. Giải bài 3 trang 46, 47 SGK Toán 5

Đề bài: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

*

Phương pháp giải: Xem lại hướng dẫn cách làm bài tương tự ở phần Giải bài 1 trang 46, 47 SGK Toán 5.

Đáp án:

*

Hướng dẫn giải bài tập trang 46,47 Toán 5 ngắn gọn

*

*

Trên đây là phần Giải bài tập trang 46, 47 SGK toán 5 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 45 SGK toán 5 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 50 SGK toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 48 SGK Toán 5 để nâng cao kiến thức môn Toán 5 của mình.

Xem thêm: Data Transfer Object Dto Definition And Usage, What Is A Data Transfer Object (Dto)

Hơn nữa, Giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 5 là một bài học quan trọng trong chương trình Toán 5 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.