a) ( dfrac1470) ; b) ( dfrac1125) ; c) ( dfrac75300) ; d) ( dfrac23500) .

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 15 luyện tập chung

Phương pháp giải:

Nhân hoặc chia cả tử số và mẫu mã số với một số tự nhiên phù hợp để được phân số tất cả mẫu số là (10; 100, 1000; ...).

Lời giải chi tiết:

a) ( dfrac1470 =dfrac14:770:7=dfrac210) ;

b) ( dfrac1125 =dfrac11 imes 425 imes 4=dfrac44100) ;

c) ( dfrac75300 =dfrac75:3300:3=dfrac25100) ;

d) ( dfrac23500=dfrac23 imes 2500 imes 2=dfrac461000).


Bài 2

Chuyển những hỗn số sau thành phân số:

a) ( 8dfrac25) ; b) ( 5dfrac34) ; c) ( 4dfrac37) ; d) ( 2dfrac110) .

Phương pháp giải:

Có thể viết láo số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần lý do với chủng loại số rồi cùng với tử số tại vị trí phân số.

- mẫu số bởi mẫu số ở đoạn phân số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( 8dfrac25= dfrac8 imes 5 + 25 =dfrac425) ;

b) ( 5dfrac34=dfrac5 imes 4 +34 =dfrac234) ; 

c) ( 4dfrac37= dfrac4 imes 7 + 37 =dfrac317) ; 

d) ( 2dfrac110= dfrac2 imes 10 + 110 =dfrac2110) .


Bài 3

Viết phân số thích hợp vào nơi chấm:

a) 1dm = ... M b) 1g = ... Kilogam c) 1 phút = ... Giờ

3dm = ... M 8g = ... Kg 6 phút = ... Giờ

9dm = ... M 25g = ... Kg 12 phút = ... Giờ

Phương pháp giải:

Áp dụng những cách đổi:

1m = 10dm, giỏi 1dm = ( dfrac110)m ;

1kg = 1000g, hay 1g = ( dfrac11000)kg;

1 giờ = 60 phút, hay 1 phút = ( dfrac160) giờ. 

Lời giải chi tiết:

a) 1dm = ( dfrac110) m b) 1g = ( dfrac11000)kg

3dm = ( dfrac310) m 8g = ( dfrac81000)kg = ( dfrac1125)kg 

9dm = ( dfrac910) m 25g = ( dfrac251000)kg = ( dfrac140)kg

c) 1 phút = ( dfrac160) giờ

6 phút = ( dfrac660) giờ = ( dfrac110) giờ 

12 phút = ( dfrac1260) giờ =( dfrac15) giờ


Bài 4

Viết các số đo độ lâu năm (theo mẫu):

5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm.

Mẫu: 5m 7dm = 5m + ( dfrac710) m = ( 5dfrac710) m

Phương pháp giải:

Áp dụng những cách đổi:

1m = 10dm, giỏi 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, giỏi 1cm = ( dfrac1100)m.

Lời giải đưa ra tiết:

2m 3dm = 2m + ( dfrac310)m = ( 2dfrac310)m;

4m 37cm = 4m + ( dfrac37100)m = ( 4dfrac37100)m;

1m 53cm = 1m + ( dfrac53100)m = ( 1dfrac53100)m.


Bài 5

Đo chiều lâu năm của một tua dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ lâu năm của sợi dây bên dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Phương pháp giải:

Áp dụng những cách đổi:

1m = 10dm, hay 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, hay 1cm = ( dfrac1100)m.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Ta có: (3m) cùng (27 cm = 3m + 27 cm )(= 300cm + 27cm = 327cm); 

+) (3m) và (27 centimet =(327cm =320cm + 7cm )(= 32dm + 7cm = 32dfrac710 dm);

+) (3m) và (27 cm) ( = 3m + 27 cm = 3dfrac27100 m).

Xem thêm: Criolit Là Nguyên Liệu Được Dùng Để Sản Xuất Nhôm Với Mục Đích


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp romanhords.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện romanhords.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.